$
משפט

הגשתם תלונה במשטרה אך גיליתם שהתיק נסגר? "עשו זאת בעצמכם"

הליך הקובלנה הפלילית הפרטית צובר תאוצה. עו"ד אילן טננבאום מסביר על ההליך, מתי כדאי להשתמש בו ובאיזה אופן

יעקב סלע 10:0128.05.17

במשפט הפלילי, לרשויות החקירה והתביעה במדינה יש לרוב את המונופול על החקירה והן שיחליטו אם להעמיד לדין ולהעניש את אזרחיה. אך מה קורה אם המשטרה מחליטה על סגירת תיק בשל חוסר עניין לציבור, היעדר ראיות או אפילו חוסר אשמה, בעוד קורבן העבירה עדיין משוכנע שבוצעה כלפיו עבירה פלילית? למקרים אלו קיים חריג בחוק, הצובר לאחרונה תאוצה, והוא הליך הקובלנה הפלילית הפרטית.

 

בקשנו מעורך הדין הפלילי, אילן טננבאום, להסביר אודות הליך הקובלנה הפלילית, מתי כדאי להשתמש בו ובאיזה אופן.

 

מהו הליך הקובלנה הפלילית?

"קובלנה פלילית מוגשת על ידי נפגע עבירה והיא מתנהלת כהליך פלילי לכל דבר ועניין, כאשר הקובל הופך להיות התובע במשפט הפלילי נגד הנאשם. לאחר הגשת הקובלנה יקבל הנאשם לידיו את כתב האישום ויזומן לדין על פי סדרי הדין הפלילי. בהתאם, תוצאת ההליך יכולה להיות כבכל הליך פלילי אחר ולכלול עונשי מאסר, עבודות שירות, קנסות וכיו"ב" מסביר עו"ד טננבאום.

 

"חשוב לציין, כי זכותו של קורבן העבירה להגיש קובלנה פלילית פרטית איננה מותנית בפנייה קודמת למשטרה והוא יכול לפנות ישירות למסלול של הגשת קובלנה. יחד עם זאת, לרוב אני ממליץ לנפגעי עבירה להגיש תלונה באופן מסודר ולאפשר למשטרה לחקור. רק אם הוחלט לסגור את התיק וערר על כך נדחה, כדאי לפנות למסלול הקובלנה הפלילית, וזאת על מנת למצות את כל האפשרויות לעשיית צדק".

 

"בהליך קובלנה, הקובל נכנס לנעלי רשויות החקירה והתביעה" "בהליך קובלנה, הקובל נכנס לנעלי רשויות החקירה והתביעה" צילום: bigstock

 

באיזה עבירות ניתן להגיש קובלנה פלילית פרטית?

"העבירות בגינן ניתן להגיש קובלנה פלילית הן לרוב עבירות קלות יחסית, כלומר, עבירות אשר העונש המקסימאלי בגינן הוא עד 3 שנות מאסר. ניתן לחלק את העבירות לארבע קבוצות עיקריות:

עבירות 'פרטיות' - עבירות הנעברות בדרך כלל בין אדם לחברו, לדוגמא: עבירת לשון הרע, תקיפה ואיומים.

 

עבירות 'מסחריות' - עברות הנעברות לרוב במהלך התנהלות עסקית בין חברות או בין פרטים, לדוגמא: גילוי סוד מקצועי, עבירות על חוק זכויות יוצרים ועבירות על חוק הגנת הצרכן.

 

עבירות 'פוליטיות' - דוגמת עבירות על חוק הבחירות לכנסת.

 

עבירות 'סביבתיות' - עבירות הקשורות בשמירה על איכות הסביבה ובעלי החיים, לדוגמא: עבירות על החוק למניעת מפגעים, חוק אוויר נקי, חוק שמירת ניקיון, חוק המים, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור וחוק צער בע"ח".

 

"חשוב להדגיש - גם אם בוצעה עבירה חמורה יותר, יכול קורבן העבירה לבחור להגיש קובלנה בעבירה פחותה על מנת שמסלול הקובלנה הפלילית לא ייסגר בפניו. כך לדוגמא, עובד שגנב סודות חברה והעביר אותם לחברה מתחרה תמורת תשלום, יכול להיות מואשם במסגרת הליך הקובלנה בעבירה של גילוי סוד מקצועי, אף שייתכן ומעשיו מקימים גם עבירת גניבה או קבלת דבר במרמה".

 

עו"ד אילן טננבאום עו"ד אילן טננבאום צילום: רוני פרל

 

מדוע נתן המחוקק בידו של האזרח את האפשרות להגשת קובלנה פלילית פרטית, כאשר הוא יכול לפנות למסלול האזרחי ולהגיש תביעה בבית המשפט נגד הפוגע?

"לקובלנה הפלילית קיימות שתי תכליות מרכזיות. במישור של הפרט, המחוקק סבור שראוי להעניק לקורבן עבירה את התחושה שהצדק נעשה. חשוב לזכור שלהרשעה פלילית נלווה גינוי חברתי שלא קיים בהליך האזרחי. ולכן, פעמים רבות יש בהרשעה פלילית כדי להביא לסגירת מעגל מצדו של הקורבן כמו גם להרתיע את העבריין מלחזור על המעשה בעתיד. במישור האינטרס הציבורי, הרי שהליך הקובלנה מהווה כלי ביקורת על עבודת המשטרה והתביעה במקרים בהם פועלות הרשויות באופן שאינו מספק, מסיבות שונות, כמו: מחסור בכוח-אדם ומשאבים, קשיי אכיפה ובמקרים החמורים יותר - שחיתות".

 

עו"ד טננבאום מדגיש, כי "ההליך הפלילי וההליך האזרחי הם שני הליכים מקבילים, כך שניהול הליך פלילי על ידי המשטרה ורשויות התביעה או באמצעות הליך קובלנה, בכל מקרה לא מונע מקורבן העבירה לתבוע את העבריין גם במישור האזרחי בגין כל הנזקים שנגרמו לו".

 

האם נפגע עבירה המעוניין להגיש קובלנה פלילית פרטית זקוק לעורך דין?

"מבחינה פרוצדורלית, הנפגע יכול להגיש את הקובלנה באופן עצמאי ואף לנהל בעצמו את ההליך בבית המשפט. יחד עם זאת, חשוב להבין שניהול קובלנה זו משימה מורכבת ובדרך כלל רצוי להיעזר בעורך דין המכיר את התחום" ממליץ עו"ד טננבאום.

 

"בהליך קובלנה, הקובל נכנס לנעלי רשויות החקירה והתביעה. אם התיק נחקר קודם לכן על ידי המשטרה, צריך להגיש בקשה לקבלת חומרי החקירה מתוך התיק הגנוז של המשטרה. כמו כן, חשוב לגבות תצהירים, לפגוש עדי תביעה פוטנציאליים על מנת לשמוע עדויות ולרכז ראיות נוספות ככל הניתן. בהמשך, קיימת חשיבות רבה לניסוח הקובלנה בצורה נהירה ומקצועית וייצוג מדויק בבית המשפט, תוך שמירה על זכויות הנפגע".

 

"בנוסף, חשוב לציין, כי אם ביהמ"ש נוכח, מסיבות שונות, כי הקובל אינו מסוגל לנהל את הדיון בצורה תקינה או שהוא מנהלו באופן טורדני, רשאי בית המשפט להתנות את המשך הדיון במינוי עו"ד לקובל תוך תקופה שתיקבע. אם לא ימונה עו"ד לקובל תוך זמן זה, ייחשב הדבר כאילו הקובל חזר בו מהקובלנה. כמו כן, לניהול רשלני של קובלנה עלול להיות מחיר. ביהמ"ש רשאי לחייב את הקובל לשלם לנאשם את הוצאות ההגנה או לפצותו בגין מאסרו או מעצרו אם החליט כי לא היה יסוד לקבילה והיא הוגשה בקלות ראש או לשם קנטור".

 

אילן טננבאום הוא עורך דין פלילי, שותף במשרד טננבאום ווקנין ושות'.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x