$
בארץ

התחזית הפסימית של הלמ"ס ל-2065: 20 מיליון תושבים, ללא מנוע צמיחה

לפי התחזית, מחצית מהתושבים ב-2065 יהיו חרדים או ערבים, ששיעורי התעסוקה ופריון העבודה שלהם נמוכים

מיקי פלד 13:5921.05.17

תחזית אוכלוסיית ישראל שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתארת את סדר הגודל של הבעיה הכלכלית שישראל עלולה להיקלע אליה בעתיד. על פי תחזית הלמ"ס, קצב הגידול של שתי אוכלוסיות בעלות שיעורי עבודה נמוכים יחסית ופריון עבודה נמוך – האוכלוסיה החרדית והאוכלוסיה הערבית, יגדל באופן ניכר ב-50 השנים הקרובות ואם לא יהיה שינוי מהותי בהשכלתם ובכישוריהם של בני האוכלוסיות הללו כלכלת ישראל תתקשה לצמוח כפי שהיא עושה כיום.

 

כך זה נראה במספרים: בשנת 2015 חלקם של יהודים ואחרים בגילי העבודה היה 81.2% (73.7% יהודים לא-חרדים ו-7.5% חרדים) וחלקם של הערבים היה 18.8%. חלקם של היהודים הלא חרדים צפוי לרדת ל-78.2% בשנת 2065, במקביל חלקם של הערבים צפוי לעלות ל-21.8%. אך השינוי הבולט הוא העלייה החדה הצפויה בחלקם של החרדים בגיל העבודה, שצפוי לעלות ל-26% בעוד 50 שנה.

 

הבעיה היא שככל שחלקן של האוכולסיה החרדית והאוכלוסיה הערבית יגדל מסך כל האוכלוסיה העובדת, ובהינתן שלא יהיה שינוי בסוגי העבודות והיציאה לעבודה המשמעות היא שהיחס בין מספר העובדים למספר הלא עובדים יקטן. על פי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נכון ל-2015 רק 65% מהחרדים בגילאי העבודה העיקריים, כלומר בני 25-64 (גברים ונשים) עובדים, לעומת כ-90% באוכלוסיה היהודית הלא חרדית. באוכלוסיה הערבית שיעור ההשתתפות עמד על 33% בקרב נשים ו-78% בקרב גברים. עם זאת, בשנים האחרונות ניכר גידול משמעותי בשיעורי התעסוקה בשתי האוכלוסיות, אך עדיין הן לא רק רחוקות מאלו של האוכלוסיה היהודית הלא –חרדית אלא גם איכות העבודה והשכר שלצידה נמוך משמעותית.

 

 צילום: גיל יוחנן

 

בצד החיובי, שיעורי הגידול של האוכלוסיה החרדית והאוכלוסיה הערבית תימנע מישראל להיכנס עמוק מדי אל תוך משבר ההזדקנות שסובלות ממנו הכלכליות האירופיות. אם כיום שיעור האוכלוסיה בגיל העבודה העיקרי עומד על 45% מהאוכלוסיה (כ-3.9 מיליון איש), החלק היחסי של קבוצה זו באוכלוסיה צפוי לרדת רק במקצת לשיעור של 42.4% ב-2040 ו-41.8% ב-2065.

 

האוכלוסיה הכללית של ישראל תגדל מ-8.5 מיליון כיום ל-20 מיליון ב-2065. בהרכב האוכלוסיה הכללית לא צפוי שינוי משמעותי בחלוקה שבין יהודים לערבים. חלקה של אוכלוסיית היהודים ואחרים בעוד 25 שנה (שנת 2040) צפוי להישאר דומה לחלקה ב-2015 (79%) וכך גם חלקה של האוכלוסייה הערבית (21%). בעוד 50 שנה (שנת 2065) חלקה של אוכלוסיית היהודים ואחרים צפוי לעלות ל-81%, חלקה של האוכלוסייה הערבית צפויה לרדת ל-19%. במקביל, חלקה של האוכלוסייה החרדית צפוי לעלות מ-11% ב-2015 ל-20% ב-2040 ול-32% בשנת 2065 (40% מקבוצת היהודים).

בטל שלח
    לכל התגובות
    x