$
בארץ

הסיבה לפסילת שמיר ליו"ר תע"א נחשפה: סירב למסור שם משקיע זר בקרן קטליסט שבבעלותו

המועמד שקודם לתפקיד על ידי שר הביטחון אביגדור ליברמן התבקש למסור רשימה מלאה של הגופים שהשקיעו בקרן שבבעלותו, אך מסר את המידע באופן חלקי

אסנת ניר 16:0818.04.17
מועמדותו של שמיר ליו"ר תע"א על ידי ועדת המינויים נפסלה משום שלא מסר את מלוא המידע שהתבקש למסור ולא ניתן לדעת מאילו נושאים יהיה מנוע מלעסוק אם יתמנה ליו"ר.

 

כזכור, במקביל לכהונתו כיו"ר החברה הממשלתית נת"ע לשמיר עסקים פרטיים עליו לא הסכים לוותר במידה וימונה, ובראשון קרן קטליסט שעומד בראשה. לטענת ועדת המינויים שפסלה את מועמדותו ליו"ר תע"א לא ניתן לקבוע במקרה של שמיר האם מתקיים הסדר ניגוד עניינים שמתגבר על החשש המהותי והסביר לניגוד עניינים העלול להתעורר עקב כהונתו כדירקטור בתע"א.

 

זאת על פי הסייג בחוק לפיו אדם מקרב הציבור אשר עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור באותה חברה, לא כשיר לכהן כדירקטור. מסיבה זו פסלה הוועדה, בראשות השופטת בדימוס בלהה גילאור את מינויו כדירקטור בתע"א במקביל לתפקידו כיו"ר ושותף מנהל של קרנות קטליסט.

 

בחודש ינואר במהלך בחינת מועמדותו התבקש שמיר לפרט רשימה מלאה של הגופים בהם השקיעו קרנות קטליסט שבבעלותו, רשימה של תאגידים בהם מחזיק, מניותיו ורשימה של גופים בהם מכהן או נושא משרה, לצד רשימת גופים או אישים הקשורים לקרן קטליסט. עוד התבקש שמיר לפרט את הזיקות הגופים או האישים האמורים האלו לחברה וחברות הבת שלה. בהתחלה סירב שמיר בטענה כי התשובות יפגעו בפרטיות הגורמים המעורבים. לאחר שהובהר לו כי המידע חיוני להיבחרו מסר שמיר את שמות המשקיעים מלבד שמו של משקיע זר אחד, שלדבריו סירב להיחשף.

 

לטענת הוועדה, העברת המידע באופן חסר, אינה מאפשרת עמידה בשלב הראשון לבחינת ניגודי העניינים של שמיר. אמנם שמיר ציין כי למשקיע זה אין כל פעילות בישראל, בנוסף לפעילות ההשקעה בקרן קטליסט, אך לא ניתן לקבוע כי למשקיע זה עלול להיות קשר לפעילות תע"א, שחלק משמעותי מהפעילות שלה מכוון לחו"ל ומתבצע בשיתוף פעולה או מול גורמים שאינם פועלים בישראל. מכיוון שלא נמסר מידע מלא על זהות המשקיע הזר, אין אפשרות לבחון מול תע"א את הקשרים בין המשקיע האנונימי לבין תע"א.

 

מימין: שמיר וליברמן. בתחילה סירב למסור את המידע אך גם כשנאות הוא מסר אותו באופן חלקי מימין: שמיר וליברמן. בתחילה סירב למסור את המידע אך גם כשנאות הוא מסר אותו באופן חלקי צילום: אוראל כהן, עמית שאבי
מועמדותו של שמיר, מקורבו של שר הביטחון ליברמן ושר הרווחה והעבודה ויו"ר תע"א לשעבר חיים כץ, ליו"ר תע"א נפסלה לפני פסח על ידי הוועדה. על אף שועדת המינויים היא בעלת הסמכות לאישור המינוי ברשות שמיר עדיין עומדי דרכים לעקיפת ההחלטה. שמיר יוכל לערער על החלטת הועדה לבג"ץ, על פי נימוקי הפסילה.

 

בין ניגודי העניינים לכאורה שנקשרו לשמיר בפרסומים השונים, לאחרונה פורסם כי שמיר קידם את מהלך זכיית חברה ממשלתית סינית במכרז הקרונות, במקביל לכך שקרן קטליסט שעומד בראשה ביצעה גיוס של מאתיים מיליון דולר, כשהשותפה המרכזית היא קרן צ'יינה אברברייט, ששייכת לממשלת סין, לכאורה. חשדות נוספים שעלו בפרסומים הקשורים לעסקיו הפרטיים לכאורה, עלה כי בתקופת כהונתו כיו"ר תע"א בחנה החברה שיתוף פעולה עם חברת דאסו אוויאיישן והשתיים גיבשו הסכם לשיתוף פעולה לרכישת מטוסים ללא טייס. במקביל לתפקידו ניהל שמיר את עסקיו הפרטיים, שבמסגרתם ניהל לכאורה פעילות עסקית עם חברת "דאסו" שהשקיעה בקרן קטליסט שבבעלותו של שמיר עד היום.

 

שמיר הרחיב את פעילותו בתחום הפרטי לאחרונה והצטרף לדירקטוריון רמי לוי.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x