$
קיימות בארץ
קפיטליזם 3.0 גג כתבה

קפיטליזם 3.0

מחצית ממוסדות הלימוד למינהל עסקים לא דורשים קורס בנושא האתיקה

כך נמצא בבדיקה שערך המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר־אילן למשל אפילו לא מציעות קורס בחירה בנושאים הללו בלימודי התואר השני

גיל קליאן 20:2522.02.17

מחצית ממוסדות הלימוד למנהל עסקים לא דורשים מהסטודנטים שלהם ללמוד אחריות תאגידית, כך עולה מבדיקה שביצע המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן.

הבדיקה סקרה את תוכניות הלימודים של תואר ראשון ותואר שני בניהול או מנהל עסקים. בלימודי תואר ראשון נבדקו 21 מוסדות לימוד, ונמצא כי במוסדות כמו הקריה האקדמית אונו או אוניברסיטת אריאל אין כלל קורסים בנושאי אחריות תאגידית או אתיקה בעסקים. בסך הכל נמצא כי בארבעה מוסדות לתואר ראשון אין כלל אפשרות ללמוד על נושאים אלה. בשישה מוסדות, ובהם אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה, נמצאו קורסי בחירה כמו אתיקה בעסקים, צדק חברתי או מוסר ועסקים. ב־11 המוסדות הנותרים, ובהם המכללה למנהל ומכללת תל חי, קיים לפחות קורס חובה אחד בנושאי אחריות תאגידית בתוכנית הלימודים לתואר ראשון.

 

ליעד אורתר, ראש המכון לאחריות תאגידית. "יש לספק תשתית הולמת לסטודנטים" ליעד אורתר, ראש המכון לאחריות תאגידית. "יש לספק תשתית הולמת לסטודנטים"

 

תוכניות הלימודים לתואר שני נבדקו ב־19 מוסדות. בארבעה מוסדות, ובהם האוניברסיטה העברית ובר־אילן, לא מלמדים כלל קורסים בנושאי אתיקה ואחריות תאגידית לתואר שני במנהל עסקים. בשישה מוסדות, ובהם הטכניון ואוניברסיטת אריאל, מלמדים קורסי בחירה בנושא. בתשעת המוסדות הנותרים, ובהם אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה ומכללת ספיר, קיים קורס חובה אחד לפחות בנושאי אחריות תאגידית בתואר שני במנהל עסקים.

 

גם תוכנית הלימוד של המכון האקדמי למשפט ועסקים רמת גן נכללה בבדיקה, ונמצא כי היא מציעה רק קורס אחד של אתיקה בעסקים, כלומר גם במכללה שבמסגרתה פועל המכון יש מקום לשיפור.

 

גם אם דוחים את התפיסה שלפיה מוסדות הלימוד אחראים על עיצוב דמותם של מנהלי הכלכלה הישראלית - ועליהם מוטל חלק מהאחריות לפיתוח תפיסות ניהוליות שלוקחות בחשבון דברים אחרים חוץ מהגדלת שורת הרווח הנקי של החברה בכל האמצעים האפשריים, אי אפשר להתעלם מכך שערכים של אחריות תאגידית הפכו לנושאים שגם הרגולטור וגם דעת הקהל כבר לא מתעלמים מהם ודורשים לממשם.  

 

אחריות תאגידית דורשת מהתאגיד למדוד באופן כמותי את ההשפעות החברתיות והסביבתיות שיש לפעילותו ולהעמיד יעדים מספריים לשיפור הפרמטרים הללו. סוגיות הקשורות לאחריות תאגידית הן למשל השכר שהוא משלם לעובדים שלו, מוסר התשלומים לספקים שמספקים לו סחורה, עדש כמה הוא ממחזר פסולת שמיוצרת ממפעליו, האם תרומותיו אכן מסייעות לקדם פתרון חברתי וכדומה.

 

התזה היא שתאגידים שימדדו את השפעותיהם על החברה והסביבה וישקיעו משאבים בשיפור הפרמטרים הללו, יהיו תאגידים יציבים יותר, אהובים יותר על הציבור, וערוכים יותר למשברים. כפועל יוצא מכך הם גם יצליחו לספק רווח ותשואה טובה יותר לאורך זמן רב יותר לבעלי המניות.

 

המכון ניסה גם למצוא קורס אחד לפחות שמוקדש כולו לנושאי אחריות תאגידית. במרכז הבינתחומי למשל נאמר כי אמנם אין קורסי חובה המוגדרים ככאלה המוקדשים כולם לנושא האחריות התאגידית, אך נושאי אחריות תאגידית משולבים בקורסי תשתית רבים אחרים בתואר.

 

הפקולטה למינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב הפקולטה למינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב צילום: אוראל כהן

 

"בזמן לימודיהם הסטודנטים למינהל עסקים סופגים את הידע התאורטי לאורו ינהלו בעתיד. לכן ישנה חשיבות מכרעת לסוג התכנים אותם הם מחויבים ללמוד", אומר ראש המכון ליעד אורתר. "אם מוסדות אקדמיים מזדהים עם התפיסה כי על גופים עסקיים לקחת אחריות גם על השפעותיהם החברתיות, עליהם לספק תשתית ידע הולמת לסטודנטים ולהציג בפניהם את הרעיון כי ביכולתם להשפיע בתחומים רחבים יותר מרווחי העסק. לימוד תחום האחריות התאגידית כחלק מהתואר יכול ליצור שינוי מבפנים, מתוך התאגידים העסקיים עצמם, ולהשפיע על המדיניות החברתית שלהם. לאור ממצאינו ניתן לטעון כי תחום האחריות התאגידית אכן נלמד במסגרות שונות, אך בהיקף מצומצם יחסית לאור התפתחות התחום בעולם ובארץ".

 

מהאוניברסיטה העברית נמסר: "בתואר המוסמך נלמד הקורס 'דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית', העוסק בנושאים כגון חובת הגילוי הנאות, איסור בשימוש במידע פנים, תרמיות בניירות ערך ואתיקה מקצועית. היבטים נוספים נלמדים בקורסים רחבים יותר כגון שוק ההון וניהול פיננסי".

 

מאוניברסיטת בר־אילן נמסר: "פרופ' בני לאוטרבך עומד בראש הקתדרה לממשל תאגידי ע"ש אקרמן. במסגרת הקורס שלו 'בעיות נבחרות במימון', קורס חובה בלימודי תואר שני במנהל עסקים, הוא מקדיש חצי מההרצאות לממשל תאגידי ואחריות תאגידית. השנה, כבכל שנה, נערך הכנס השנתי לממשל תאגידי ורוב הסטודנטים של בית הספר השתתפו בו".

 

מהמכללה האקדמית אשקלון נמסר: "לא קיים קורס בפני עצמו בנושא כי אנו סבורים שהנושא מקבל תשומת לב מלא בקורסים דיני תאגידים, המשפט העסקי ודיני עסקים".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x