בארץ

חברי הכנסת הגדילו לעצמם את ההפרשות לפנסיה ב־25%

ועדת הכנסת החליטה להגדיל את הפרשות הח"כים לפנסיה צוברת מ־18% ל־23% רטרואקטיבית מתחילת 2017. ההחלטה התקבלה בעקבות ועדת הכספים שהעלתה לפני שלושה שבועות את ההפרשות לפנסיה לנשיא, לשופטים ולשרים

שחר אילן 21:5913.02.17

ועדת הכנסת החליטה היום (ב') להגדיל את ההפרשות לפנסיה של חברי הכנסת מ־18.33% ל־22.83%. גידול של יותר מ־25% בהפרשות לפנסיה של חברי הכנסת.

ועדת הכנסת החליטה כך בעקבות החלטה של ועדת הכספים של הכנסת מלפני שלושה שבועות להגדיל בצורה דומה את ההפרשות לפנסיה של הנשיא, השופטים, הקאדים, השרים וסגני השרים. במקרה של יתר הבכירים התקבלה גם החלטה חריגה עוד יותר להעניק להם הפרשות לפנסיה על כיסוי הוצאות הרכב והוצאות הכלכלה בשכר. היום התברר שהח"כים כבר נהנו מהטבה זו ולכן לא היה צורך להוסיף להם אותה.

 

לחץ של נציגות השופטים בוועדת הכספים

 

לפני שלושה שבועות אישרה ועדת הכספים של הכנסת שורת הטבות לפנסיה של שרים שופטים ועוד בכירים, שמקבלים פנסיה צוברת. זאת, בלחצה של נציגות השופטים. ועדת הכספים דנה בשכרם של בכירים אלה, אבל בשכר הח"כים מטפלת ועדת הכנסת. כדי שחברי הכנסת לא יישארו מאחור העביר יו"ר ועדת הכספים משה גפני מיהדות התורה את הנושא לבדיקת ועדת הכנסת. הוועדה העבירה אותו לבדיקת הוועדה הציבורית לקביעת תנאי חברי הכנסת. חברי הוועדה, הפרופסורים חיים לוי ואיוון פרידמן ועו"ד חגי סיטון, העבירו ליו"ר ועדת הכנסת ח"כ יואב קיש מהליכוד המלצה לקבל החלטה דומה לגבי חברי הכנסת רטרואקטיבית מתחילת 2017.

 

מדובר על הגדלת הפרשות המעביד לתגמולים מ-5% ל-7.5% והגדלת הפרשות העובד מ-5% ל-7%. לשופטים הוגדל רכיב הפיצויים מ-6% ל-8.33% אבל הח"כים כבר קיבלו את האחוז המוגדל. בסך הכל זוהי העלאה מ-18.33% ל-22.83%.

 

מימין: יו"ר ועדת הכספים משה גפני, ויו"ר ועדת הכנסת יואב קיש מימין: יו"ר ועדת הכספים משה גפני, ויו"ר ועדת הכנסת יואב קיש צילומים: עומר מסינגר , אלכס קולומויסקי

 

הטבה שאינה מקובלת לעובדים בשוק הפרטי

 

בדיון בוועדת הכספים נטען שמדובר בשינויים שהוחלו על כל עובדי שירות המדינה כולל הפקידות הבכירה. עוד הוסבר שהדבר תואם את המלצות ועדת ניסים לנושא תנאי הפרישה של שופטים. יצוין שבניגוד למקובל בוועדות הכנסת, הודעת ועדת הכנסת על העלאת הפנסיה יצאה ללא תגובות של יו"ר הוועדה וחברי הכנסת. מתברר שיש נושאים שחברי כנסת מעדיפים לא להתבטא בעניינם.

 

ועדת הכספים אישרה לפני שלושה שבועות לנשיא המדינה, שרים, שופטים וקאדים גם תשלום הפרשות לפנסיה עבור הוצאות רכב (שופטים) ודמי כלכלה (שרים). המשמעות היא שכל שכרם של מקבלי ההטבה יוכר לצורכי פנסיה. זוהי הטבה משמעותית שאינה מקובלת בשוק הפרטי.

 

 

 

ההחלטה נומקה בכך שיתר עובדי המגזר הציבורי ובכיריו מקבלים הפרשות פנסיוניות על הוצאות ויש להצמיד גם את השופטים והשרים.

 

מתברר שלגבי חברי הכנסת לא היה צורך בהענקת תשלומי פנסיה על הוצאות הכלכלה, כיוון שההטבה הזו כבר הוענקה להם בעבר. כל שנותר לוועדת הכנסת היה להתאים את הנוסח של הטבת חברי הכנסת לנוסח שאושר לגבי הבכירים האחרים בשירות המדינה.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x