$
בארץ

"יש ללמוד מהולנד, שדאגה לפיתוח ורק אחר כך לתחרות"

נובל אנרג'י ודלק משנות חוזים שכבר נחתמו, הפקידים מציעים לשנות את הכללים בדיעבד והצוות לא מאמין לרשות החשמל. סיכומי דיוני הגז שפורסמו היום חושפים כיצד הקו הנוקשה מול חברות הגז הלך והתפוגג בדרך למתווה הרופס שהושג

תומר גנון ושאול אמסטרדמסקי 21:2830.06.15

במקביל לפרסום המתווה הממשלתי למשק הגז הטבעי, פרסם היום משרד האוצר את סיכומי הדיונים, המצגות וחוות הדעת שהוגשו לוועדה. הדיונים נערכו בין החודשים דצמבר 2014 למאי 2015 ולקחו בהם חלק נציגים ממשרדי התשתיות והאנרגיה, האוצר, ראש הממשלה, המשפטים, רשות ההגבלים העסקיים, רשות החשמל וגם נציגי נובל ודלק.

 

הסיכומים תמציתיים יחסית, וללא ציטוטים ישירים מהדוברים. 85 העמודים משרטטים את השינוי בהלך הרוח של השותפים לדיונים. מהתמקדות במתווה שיעודד תחרות והצגת קו נוקשה יחסית מול חברות הגז, לריכוך עמדות מבחינה תחרותית והעדפת שיקולים כגון פיתוח מהיר של לווייתן, הגדלת השקעות, יעילות התפעול וכן שיקולים של יחסי חוץ.

 

לצפייה בפרוטוקולי הדיונים לגיבוש מתווה הגז הטבעי - לחץ כאן

 

12 בינואר:

 

הפקידים מודים שהמונופול דפק את יצרני החשמל הפרטיים

 

מהנתונים עולה כי (...) עלתה מגמת ההרעה בתנאים ובמחירים המוצעים ליצרני החשמל הפרטיים, בעוד שמחיר חברת החשמל נשאר ללא שינוי. בשני החוזים האחרונים שנחתמו המחירים המוצעים גבוהים משמעותית לצד תנאים נחותים בהסכם".

 

קידוח לווייתן קידוח לווייתן צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

 

רשות החשמל: המונופול ביטל ושיפר חוזים אחרי שחתם עליהם

 

בהסכם הגז שנחתם בין ים־תטיס לחברת החשמל מ־2002 צורפו מחירי רצפה ותקרה למחיר הבסיס המוצמד, ואילו בהסכמים של 2009 מול תמר לא הופיע מחיר תקרה. משתמע מכך שהחוזים של תמר הביאו למחירים גבוהים יותר מהמחירים ששרו במשק לפני כן. בנוסף צוין כי לאחר שנת 2011 כאשר הוקמה ועדת שישנסקי הראשונה, חזקת תמר משכה את כל מכתבי ההבנות מול לקוחותיה בטענה כי הם אינם מחייבים, ושינתה את התנאים".

 

14 בינואר:

 

נובל חייבת להישאר עם 25% בלווייתן כי היא המפעילה

 

המדינה מעלה רעיונות כיצד להשאיר את נובל אנרג'י גם בתמר וגם בלווייתן, אבל להביא לתחרות על ידי כך שהיא לא תמכור לשוק המקומי אלא רק לחו"ל. הממונה על הנפט אלכסנדר ורשבסקי סבור שמפעיל מאגר חייב לה להחזיק לפחות 25% ממנו, על מנת להבטיח פיתוח ותחזוקה "באופן מיטבי". מה שכמובן מאוד מחזק את עמדת נובל לא לצאת מלווייתן.

 

נערך דיון סביב חלופה שלפיה יפוצל מאגר תמר באופן וירטואלי לשני מאגרים – תמר ישראל ותמר יצוא, וכי דלק ונובל תהיינה מחוייבות לצאת מתמר ישראל. סוכם כי חלופה זו עדיפה מאחר ואינה משנה את מבנה האחזקות בלווייתן, ולפיכך לא תעכב את פיתוחו. הגבלות נוספות שיכולות לסייע בהקטנת הריכוזיות הן: שיווק בנפרד – לחייב את כלל המחזיקות במאגר (תמר או לווייתן) לשווק באופן עצמאי את הגז. פאסיביות – דלק תישאר בעלת זכויות אך לא תנהל מו"מ".

 

מאוחר יותר המדינה חזרה בה מכל הרעיונות, כי נציגי נובל הסבירו שטכנית זה בלתי אפשרי. סיכום הישיבה עם נובל שבוע לאחר מכן (21.1.15) כולל שתי שורות שלפיהן הוצג מסמך המרכז את עמדת החברה. במסמך כותבת החברה למשל: "זה שנוצר פה מונופול זה לא פשע".

 

18 בינואר:

 

חלק מחברי הצוות יוצאים נגד חוות דעת של רשות החשמל

 

רשות החשמל הציגה את עיקרי חוות הדעת שכתב יועץ בינלאומי. בהתאם לה מחירי הגז בישראל הם על הצד הגבוה ביחס למדינות מייצאות גז. חלק מהנוכחים סברו כי חוות הדעת מגמתית ולא מדויקת ורצוי שהצוות יערוך השוואה כזאת כדי לקבל תמונה טובה יותר".

 

3 בפברואר:

 

הפקידים מרגיעים את נובל שאפשר לשנות כללים בדיעבד

 

דברים שנאמרו בוועידת וידיאו עם נציגת נובל נורדן שלאבנה שמים בפרספקטיבה קצת שונה את טענות נתניהו ושטייניץ מאתמול, שאי אפשר כל הזמן לשנות את הכללים ליזמים. הפקידים דווקא אמרו ההיפך בדיונים.

 

עלתה השאלה לגבי רוכש המאגרים תנין וכריש, הוסבר מצד נובל כי חוסר הוודאות הרגולטורית בישראל מקשה על מציאת רוכשים. ישראל אינה שונה ממדינות אחרות בעולם. במרבית המדינות בעולם שבהן נמצאו כמויות משמעותיות של גז, הוסדרה הרגולציה במידה וזו הסתמכה על חוקים ישנים".

 

12 בפברואר:

 

נובל משכנעת את הפקידים שהתחרות לא תיפגע

 

נציגי המדינה מבהירים לנובל כי הם חוששים שאם היא תישאר עם אחזקות משמעותיות גם בתמר וגם בלווייתן, לא תהיה תחרות. חשש שכמובן לא בא לידי ביטוי במתווה שפורסם אתמול, משום שנובל תישאר עם 40% בלווייתן, ו־25% בתמר, והיא גם זאת שמתפעלת אותם. אלה היו ההסברים של נובל, שכנראה התקבלו בסופו של דבר:

 

ראשית, מצב שבו מפעיל המאגר אינו בעל אינטרס בתשתיות או בעסקאות אינו בריא ויעמיד את נובל בקונפליקט מובנה. זאת מאחר שהמפעיל מקים את התשתית וכן מתפעל אותה. שנית, המטרה של הממשלה ושל נובל היא פיתוח מהיר של לווייתן. כניסה למו"מ למכירת אחזקות יעכב בצורה משמעותית את הפיתוח. שלישית, החשש שלפיו נובל תפגע בעסקאות של תמר אינו עולה בקנה אחד עם המציאות. נובל מתחייבת מראש לכל אחד מהשותפים במאגר לכמות ולתשתית והשותפים לא צריכים לקבל את אישורה לעסקאות".

 

6 במאי:

 

הפקידים רוצים לאשר את המתווה, אבל גילה מתנגד

 

הצוות מציג את המתווה לממונה על הגבלים. הוא סבור שהוא לא יוביל לתחרות, ואילו כל הנוכחים, לפי סיכום הדיון, חושבים שכן.

 

הנוכחים סבורים שהמתווה תורם יותר לתחרות מהמתווה של פברואר 2015. כמו כן דנו בחשיבותה של תחרות במשק הגז אל מול ביטחון אנרגטי, לאומי, יחסי חוץ ותועלות כלכליות. הועלתה טענה כי יש ללמוד ממדינות באירופה, ובהן הולנד, שקידמו את פיתוח הגז ורק לאחר מכן קידמו את התחרות בשוק".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x