$
בארץ

הכלכלן הראשי: נמשכת הירידה ביחס החוב תוצר במשק

סך החוב של המשק עמד על 181 אחוזי תוצר, 15 אחוזי תוצר פחות מהשיעור שנרשם בשנת 2011

רחלי בינדמן 13:4831.05.15

ברבעון הראשון של 2015 נמשכה מגמת הירידה ביחס החוב תוצר במשק הישראלי – כך עולה מנתונים שמפרסם היום אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר. סך החוב של המשק (ללא המגזר הפיננסי) עמד על 181 אחוזי תוצר, 15 אחוזי תוצר פחות מהשיעור שנרשם בשנת 2011. במהלך תקופה זו נרשמה ירידה חדה בחוב של המגזר העסקי באחוזי תוצר, כאשר גם החוב של המגזר הממשלתי באחוזי תוצר ירד. החוב של משקי בית דווקא שמר על רמה יציבה של 39-40 אחוזי תוצר.

 

מהנתונים עולה עוד כי הבנקים אמנם מהווים גורם מרכזי האחראי על מתן רוב האשראי במשק, חלקם של הבנקים במקורות האשראי התייצב בשנים האחרונות (החל מינואר 2011) על כ-44%-45% מסך החוב, לאחר מגמת הירידה שנרשמה במהלך העשור הקודם. המקור השני העיקרי לאשראי במשק הישראלי הם הגופים המוסדיים, אשר משקלם במתן האשראי עלה בתקופה זו בכשתי נקודות אחוז לכ-28%. עלייה זו, כך לפי הכלכלן הראשי, באה על חשבון המשך מגמת הירידה במשקל של הממשלה ושל תושבי חוץ במקורות האשראי. עם זאת, ברבעון האחרון של 2014 וברבעון הראשון של 2015, נרשמה עלייה של נקודת אחוז במשקלם של תושבי חוץ במקורות האשראי במשק הישראלי, זאת בעיקר בשל גידול בהיקף האחזקות של תושבי חוץ באג"ח ישראלי סחיר (ממשלתי וקונצרני).

 

בשנים האחרונות נמשכה מגמת העלייה במשקל החוב הלא צמוד על חשבון החוב צמוד המדד בשנים האחרונות נמשכה מגמת העלייה במשקל החוב הלא צמוד על חשבון החוב צמוד המדד צילום: בלומברג

 

עוד עולה מהפרסום של הכלכלן הראשי כי בשנים האחרונות נמשכה מגמת העלייה במשקל החוב הלא צמוד על חשבון החוב צמוד המדד, כאשר משקל החוב צמוד המט"ח התייצב על רמה נמוכה של כ-18% מסך החוב. במסגרת זו, היקף האג"ח הסחיר נותר במהלך שנת 2014 ללא שינוי משמעותי, כאשר הגידול בהיקף החוב באג"ח סחיר צמוד מט"ח קוזז בירידה בהיקף האג"ח צמוד המדד והלא צמוד.

 

עוד עולה מהסקירה כי ברבעון הראשון של 2015 נמשכה מגמת הירידה בהיקף החוב של המגזר העסקי שירד לכדי 74.4 אחוזים. במונחים נומינאלים דווקא גדל החוב של המגזר העסקי ברבעון הראשון של 2015 בהשוואה לרבעון הראשון של 2014 ב-3.3% כאשר עיקר הגידול נבע מגיוס של המגזר העסקי מתושבי חו"ל, הן בהלוואות והן באג"ח סחיר. היקף החוב של המגזר העסקי לגופים המוסדיים גדל ב-2.5%, כאשר גידול מהיר בהיקף ההלוואות שנתנו הגופים המוסדיים לגופים במגזר העסקי (הלא פיננסי) קוזז בצמצום האחזקה של הגופים המוסדיים באג"ח (סחיר ולא סחיר) של המגזר העסקי.

 

בחינת מקורות מימון החוב של המגזר העסקי מצביע על ירידה משמעותית בהיקף החוב של המגזר העסקי לבנקים, ירידה שתרמה לירידה בחוב של המגזר העסקי ביחס לתוצר של המגזר העסקי החל משנת 2007. ירידה זו לוותה בתחילתה בגידול משמעותי באחזקות אג"ח קונצרני על ידי גופים מוסדיים. אלא שמשנת 2007 הירידה בחוב של המגזר העסקי לבנקים לוותה גם בירידה בחוב של המגזר העסקי לגופים המוסדיים, כשמשנת 2011 נרשם גם מעבר מחוב באג"ח לחוב באמצעות הלוואות מהגופים המוסדיים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x