$
בארץ

נחשף בכלכליסט

משרד המשפטים: להפסיק לתקצב את החטיבה להתיישבות

לפי ההמלצה, "על המדינה להשיב לידיה את כל אותן פעילויות שביצעה החטיבה ואשר עניינן הוא קביעת מדיניות, יצירת סדרי עדיפויות והפעלת שיקול דעת"

רוני זינגר 22:0226.02.15

היועץ המשפטי לממשלה ממליץ לממשלה להפסיק את פעילות החטיבה להתיישבות כפי שהיא פעלה עד כה.

 

ההמלצה, שנחשפה ב"כלכליסט", מגיעה בתום עבודה רחבה שערך צוות בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, בראשו עמדה עו"ד דינה זילבר, ואשר בחן במשך חודשים את פעילות החטיבה להתיישבות.

 

"על המדינה להשיב לידיה את כל אותן פעילויות שביצעה החטיבה ואשר עניינן הוא קביעת מדיניות, יצירת סדרי עדיפויות והפעלת שיקול דעת. בהתאם לכך, על המדינה להפסיק את תקצובה הישיר של החטיבה להתיישבות בין בחוק התקציב ובין בדרך של העברות כספים ישירות אחרות. ככל שרשויות המדינה יבקשו להסתייע בחטיבה להתיישבות כגוף ביצוע לשם ביצוע משימותיהן, התקשרויות אלו ייעשו בהתאם לחוק חובת המכרזים ולתקנות מכוחו", נכתב בתחילת הדו"ח. בהמשך מודגש כי "כמו כן, התקשרויות אלו לא יכללו העברה לחטיבה של סמכויות הכרוכות בקביעת מדיניות, הפעלת שיקול דעת שלטוני, מהותי ורחב ויצירת סדרי עדיפויות, אלא משימות ביצועיות בלבד".

 

כתיבת הדו"ח החלה עוד בטרם נפתחה חקירה המשטרה בפרשת ישראל ביתנו, אך לאחר שזו נפתחה שיתפו אנשי היועמ"ש פעולה עם חוקרי המשטרה, כמו גם עם אנשי משרד האוצר.

 

הר ברכה הר ברכה צילום: שאול גולן

 

הדו"ח קובע כי בפעילותה של החטיבה להתיישבות נוצר "אזור דמדומים ממשלי", שהביא ל"צבר אנומליות בקשר בין המדינה לחטיבה". כך למשל מוסבר מדוע אף שמדובר בגוף שאמור היה להיות אמון על ביצועיות של החלטות ממשלתיות, הוא הפך בפועל להיות גוף שקובע בפועל מדיניות בעצמו ומפעיל שיקול דעת בהקצאת משאבים עצומים שעומדים לזכותו - גם בתחומים שהם למעשה אמורים להיות באחריות של משרדי ממשלה.

 

הדו"ח מדגיש ומבקר את העובדה שלמרות הדרך בה היא מתנהלת בפועל, החטיבה להתיישבות אינה נמנית על רשויות השלטון, אינה כפופה למערכת הנורמטיבית לה כפופות רשויות השלטון, "ומשכך, ביצוע הסמכויות והתפקידים על ידה אינו נעשה בהתאם לסטנדרטים הברורים בהם מחויבים גופים שלטוניים".

 

בהמשך אף נכתב כי "מצב זה, עשוי ליצור חצר אחורית לממשלה לביצוע פעולותיה שלא במסגרת הדין ולהוות מצע נוח להתפתחותן של פתולוגיות מובנות". זו למעשה דרכם של משפטני משרד היועמ"ש לממשלה להתריע כי חוסר השקיפות ממנו נהנית החטיבה להתיישבות, והעובדה שאינה כפופה לאותה "מערכת כללים" מאפשרת לממשלה להוציא דרכה לפועל פעילות בדרכים לא בהכרח ישרות.

 

ביקורת גם נמתחת על הבעייתיות הקשה שבהעברת הכספים לחטיבה "שלא בכפוף להתקשרויות ברורות בין המדינה לחטיבה. לא ברור מדוע השתרשה דרך של תקצוב ישיר להבדיל מדרך של התקשרות בעניינה של החטיבה להתיישבות".

 

בתום חוות דעת ארוכה ומפורטת ממליץ כאמור היועץ המשפטי לממשלה להחזיר לעצמה את סמכויותיה בכל הנוגע לקביעת מדיניות מידי החטיבה, ממליץ להפסיק את תקצובה הישיר של החטיבה להתיישבות בכל דרך, להחיל חובת מכרזים על החטיבה במקרה שבו יוחלט כי עליה לבצע משימה כלשהי ולהתקשר עמה בצורה מסודרת. כמו כן מודגש כי על המדינה להטיל על החטיבה משמיות ביצועיות בלבד ולא לאפשר לה עוד לבצע חלוקת תמיכות ומשאבים לגורמים שלישיים.

 

"כלכליסט" חשף לפני כמה שבועות את הדרך בה החטיבה להתיישבות מעבירה תמיכות לחברות מסחריות שנבחרות על פי קריטריונים לא ברורים.

 

ח"כ סתיו שפיר מסרה בתגובה: "המאבק שלי בשנה האחרונה לחשיפת תקציבי החטיבה להתיישבות הביא לחשיפת המנגנון הסודי לגניבת כספי המיסים שלנו, שבמקום להגיע לפריפריה הועברו למקורבים, לחלוקת ג'ובים ולפיטום קבוצות אינטרס סחטניות. הוכחנו שאיפה שאין שקיפות - יש שחיתות. אני מברכת על החלטת משרד המשפטים ומבטיחה להמשיך ולחשוף מה עושה כל גוף שמקבל מימון מהמדינה בכספי המסים של אזרחי ישראל וקוראת ליועמ״ש לבדוק את מעורבותם של מי שתמכו בהעברות הכספים לחטיבה להתיישבות ואת האינטרסים שעמדו מאחוריהם" 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x