$
בארץ

בלעדי לכלכליסט

חברת החשמל תדווח על הרווח בכל תחנת כוח

רשות החשמל הנחתה את החברה להגיש עד חודש מרץ תוכנית להצגת דו"חות על כל תחנה בנפרד, וזאת כדי שתוכל לפקח באופן הדוק יותר

ליאור גוטמן 08:1403.02.15

מליאת רשות החשמל הנחתה את חברת החשמל להגיש לה עד אמצע מרץ תוכנית להצגת דו"חותיה הכספיים לפי מרכזי רווח והפסד. משמעות המהלך היא שהחברה תיאלץ להגיש עבור כל תחנת כוח מאזן דו"ח רווח והפסד ותזרים מזומנים. אלה יוצגו לצד הדיווח הנוכחי על הפרדה בין מקטע הייצור, מקטע החלוקה ומקטע אספקת החשמל המוכר כיום. לדוגמה, כל אחת מתחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון תנפיק דו"חות בנפרד.

מטרת הרשות היא לפרסם את הדו"חות לציבור בשלב מאוחר יותר במסגרת הדיווח התקופתי של חברת החשמל לבורסה.

 

לפי ההנחיה, חובת הדיווח תחול על חברת החשמל מרגע מועד פרסום הדו"חות הכספיים הקרובים.

 

הנימוק לביצוע המהלך כפול. ראשית, רשות החשמל מאמינה שהצגת ביצועיה הכספיים של כל יחידת ייצור בנפרד תאפשר לה לקבוע מחירי העברה של שירותים שונים בתוך חברת החשמל, לרבות ניוד כוח אדם בין החטיבות השונות או שימוש בדלקים וחומרי גלם. שנית, לאחר הצגת הדו"חות תוכל חברת החשמל לקבוע טוב יותר את עלויות הפנסיה של העובדים השונים בכל חטיבה ולבחון מי מסבסד את מי.

 

תחנת הכוח של חברת החשמל בחיפה תחנת הכוח של חברת החשמל בחיפה צילום: אלעד גרשגורן

 

לפי הרשות, סביר שמקטע הייצור, הרווחי ביותר בחברת החשמל, מסבסד בפעילותו את מקטעי ההולכה והאספקה, ולפיכך דיווח משופר לפי מרכזי רווח והפסד יאפשר לרשות החשמל לשקלל טוב יותר את העלויות המוכרות לחברת החשמל, הן מבחינת דלקים וחומרי גלם והן מבחינת עלויות עובדים.

 

לפי רשות החשמל, השלב הבא של ההנחיה החדשה יהיה דיווח בנפרד של יחידת ניהול המערכת של החברה, ששולטת על כל תחנות הכוח, הן של חברת החשמל והן של יצרנים פרטיים.

 

עוד החליטה הרשות כי אם חברת החשמל לא תעביר את הנתונים במועד וכנדרש, תוכל הרשות "לשקול שימוש בסנקציה של הפחתת התעריף".

עם סיום המהלך רשות החשמל מתכוונת לקבל החלטות נוספות על חובת הדיווח ולהוסיף פרקים, לרבות סטטיסטיקת צרכנים ביתיים.

 

מחברת החשמל נמסר: "לחברה לא ידוע על החלטה הנוגעת למגזרי הפעילות ומרכזי הרווח. לעניין ניהול המערכת קיבלה החברה בעבר פנייה מרשות החשמל, ועקב התנגדות ארגון העובדים לא נכלל ביאור בדו"חות. בעקבות חידוש פניית הרשות הנהלת החברה מתכננת פנייה לבית הדין לעבודה".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x