$
בארץ

מי אפסיים: תאגידי המים לא עברו את הביקורת של רשות המים

בדיקה שערכה הרשות בשנה החולפת מצאה כי רוב תאגידי המים לא פועלים ביעילות, אבל הרשות סירבה לפרט את הקריטריונים שלפיהם נקבעו הציונים. התאגידים עמדו תחת איום סגירה בכנסת האחרונה, והדיון במעמדם יימשך בכנסת הבאה

עמרי מילמן 07:2016.12.14

המחלוקת סביב תאגידי המים נשארה טעונה ולא פתורה בשנים האחרונות, וגם בקדנציה האחרונה של הכנסת. ועדת בלינקוב המליצה עוד בשנת 2013 על איחוד של תאגידים וטענה כי אלו הביאו להתייקרות של המים בשיעור של 2.5% בלבד, ראשי הרשויות המקומיות, בגיבוי של ח"כ מירי רגב, טענו כי התאגידים אינם יעילים, אחראים לייקור משמעותי של מחיר המים וקראו לביטולם.

 

בינתיים תעריפי המים דווקא יירדו בתחילת ינואר בשיעור של 10%. בכך נמשכת מגמת הורדת התעריפים, שהחלה בירידה של כ־5% בינואר האחרון ועוד כ־0.5% ביולי.

 

ברשות המים מסבירים שההוזלה הצפויה קשורה בהתייעלות תאגידי המים ובירידה בצריכה המקומית ביחס לביקוש שמגיע מכיוון מתקני ההתפלה. ברשות מעריכים שירידת תעריפי החשמל הצפויה בתחילת 2015 תסייע להוריד את תעריפי המים גם בתחילת 2016, בשל העובדה שמתקני ההתפלה הם צרכני חשמל כבדים.

 

 

ההחלטה האם לפעול לפי המלצות ועדת בלינקוב ולצמצם את מספר התאגידים, לפעול בדרך חלופית או לשמר את המצב הקיים תעלה לפתחה של הכנסת הבאה, אך ייתכן שגם היא לא תצליח לפתור את הנושא הטעון.

 

נכון להיום הן הדרישה להקים תאגידים ברשויות שאין בהן עדיין תאגיד כזה והן הדרישה לאחד תאגידים לא מתממשות. שר האוצר לשעבר יאיר לפיד דיבר על איחוד תאגידים ויצירת תאגידים אזוריים, אבל מאוחר יותר הקפיא את התוכנית הזו וסביר שהתוכנית הזו לא תצא לפועל לפחות עד שימונה שר אוצר חדש. במקביל, ברשות המים, הגוף הממשלתי הממונה על תאגידי המים, החלו בנסיונות לשפר את התאגידים דרך פיקוח על תפקודם וחלוקת ציונים.

 

אתמול פירסמה הרשות תוצאות של ביקורת שערכה בשנה החולפת, אך לא הסכימה לפרט את הקריטריונים שלפיהם נקבע הציון שקיבל כל תאגיד בכל סעיף וגם הציון המסכם.

 

 צילום: cc-by ג'ו שלבוטניק

 

הביקורת שערכה רשות המים במהלך השנה החולפת בתאגידי המים התמקדה בשלושה אספקטים – אמות מידה לשירות צרכנים, ביטחון מים וחירום ונורמות תפעול. כיום קיימים 55 תאגידים ברחבי הארץ, חלקם אחראים על רשות מקומית אחת וחלקם מאגדים בתוכם את הפעילות של כמה רשויות מקומיות. 31 תאגידים בוקרו על ידי הרשות בשלושת האספקטים וביתר התאגידים תסתיים הביקורת רק במרץ הקרוב.

 

בדיקת השירות לצרכנים כללה את תקינות ובהירות החשבון, התקנת מדי מים, מרכזי קבלת קהל והמוקדים הטלפוניים. מתוך 32 תאגידים שנבדקו בבדיקה זו מצאה הרשות כי ל־4 נדרש שיפור משמעותי: יובלים שומרון (של אריאל וקרני שומרון), ימים (של קרית ים) מי בת ים ומי הוד השרון.

 

בחינת נורמות התפעול התבצעה אצל כל 55 התאגידים הפעילים, ובה קבעה רשות המים מדדים של עלויות למ"ק בכל אחד מתחומי הפעילות הרלבנטיים והשוותה אותן לעלויות המדווחות בדו”חות הכספיים של 2013. התאגידים נדרשו להציג לרשות תוכנית התייעלות להפחתת עלויות התפעול עד לעלויות שקבעה הרשות.

 

בכל הנוגע לנושא הביטחון, שבו בדקה הרשות את רמת ההערכות של התאגידים להתמודדות עם מצבי משבר בשגרה ובחירום. 52 תאגידים נבחנו בתחום זה, ו־8 מתוכם נמצאו לא כשירים או נדרשי שיפור, ביניהם ימים, מי רקת (של טבריה) מי הגליל (של דיר אל אסד, בענה, מג'דל כרום, דיר חנא, נחף, עראבה, סכנין) ונווה מדבר (חורה, לקייה, כסייפה, תל שבע, ערערה בנגב ושגב שלום).

בטל שלח
    לכל התגובות
    x