$
דעות

בדרך להסדרת אגודות בנקאיות - אסור לשכוח את הציבור

פרסום טיוטת המתווה להקמת אגודות פיננסיות שיתופיות בבעלות חבריהן הוא צעד חשוב, אך ללא תמיכת הציבור במהלך באמצעות רכישת מניית חברות, ספק אם יוקמו אגודות כאלה בישראל

רות פלאטו-שנער 08:0904.07.14

בחודש שעבר פרסם המפקח על הבנקים, דודו זקן, טיוטה של מסמך המתווה את תהליך הרישוי וההקמה של בנק קואופרטיבי בישראל, או כפי שהמסמך קורא לו - "אגודה בנקאית".

 

מדובר בצעד חשוב משום שזו הפעם הראשונה שנקבעים בצורה פורמלית הכללים להקמת בנק קואופרטיבי. עצם פרסום המסמך, כמו גם התוכן שלו, מצביעים על גישה אוהדת של המפקח לרעיון הבנקאות הקואופרטיבית, ועל נכונות להכיר בבנק כזה, אם אכן יוקם, לפי הדרישות המפורטות במסמך.

 

המפקח על הבנקים, דודו זקן המפקח על הבנקים, דודו זקן צילום: ענר גרין

 

המסמך עוסק ב"אגודה בנקאית", גוף פיננסי מסוג חדש שעד כה לא היה קיים בישראל (מוסד דומה שהיה קיים בעבר הן אגודות האשראי, שעם השנים נסגרו או מוזגו לתוך הבנקים המסחריים). האגודה הבנקאית מוגדרת כ"התאגדות פיננסית שיתופית בבעלות ובשליטת החברים, שאינה פועלת למטרת רווח. גוף זה נועד לאפשר לחבריו חיסכון, קבלת הלוואות וקבלת שירותים בנקאיים בסיסיים נוספים. המסמך שפרסם זקן מציין כי הדרך המתאימה ביותר להקמת האגודה הבנקאית היא באמצעות הקמת אגודה שיתופית.

 

לאור ייחודה של האגודה הבנקאית, אשר מצד אחד איננה אגודה שיתופית רגילה, ומצד שני איננה בנק מסחרי, נדרשת חקיקה ייעודית אשר תקבע את הכללים לניהולה והפעלתה.

 

המטרה היא להחיל על האגודה הבנקאית סטנדרטים בנקאיים מקצועיים שאינם קיימים על פי דיני האגודות השיתופיות (ראוי להזכיר שפקודת האגודות השיתופיות היא חקיקה מיושנת מתקופת המנדט שחלקים רבים ממנה אינם מתאימים לגוף פיננסי מודרני); ובמקביל, לקבוע לאגודה הבנקאית כללים המתחשבים במאפייניה המיוחדים והשונים מהבנקים המסחריים.

 

להשלים בהקדם את החקיקה הנדרשת

 

האגודה הבנקאית תהיה חייבת לעמוד בסטנדרטים בנקאיים מקצועיים שאינם נדרשים מאגודות שיתופיות רגילות: הממשל התאגידי, כולל מערכי הבקרה הפנימית, יותאמו לסטנדרטים הבנקאיים, המחמירים בהרבה לעומת הכללים הנהוגים באגודות שיתופיות רגילות.

 

כמו כן, בעוד שלאגודה שיתופית יש "ועד מנהל" המתמנה ופועל כקבוע בפקודת האגודות השיתופיות, הרי שבאגודה בנקאית מינוי חברי הדירקטוריון יתבצע בתהליך דומה לזה של בחירת דירקטורים בבנק ללא גרעין שליטה, היינו באמצעות ועדה בלתי תלויה שתציע לאסיפה הכללית רשימת מועמדים. כמו כן, נושאי המשרה הבכירים באגודה הבנקאית יידרשו לעבור הליך אישור על ידי המפקח על הבנקים, דרישה שכמובן אינה קיימת באגודה שיתופית רגילה.

 

עם זאת, האגודה הבנקאית תוגבל בתחומי הפעולה שלה בהשוואה לבנקים המסחריים. האגודה תורשה לספק שירותים למגזר הקמעונאי בלבד - יחידים, משקי בית ועסקים קטנים. האגודה תספק שירותים פיננסיים בסיסיים: ניהול חשבון עובר ושב ומערך תשלומים, העמדת אשראי, וקבלת פקדונות. האגודה לא תורשה לתת הלוואות לדיור (הלוואות משכנתא). שירותים מורכבים יותר כמו פעילות בניירות ערך יתאפשרו רק על ידי שיתופי פעולה עם ספקי שירות אחרים.

 

פרסום טיוטת המסמך על ידי המפקח היא רק תחילתו של התהליך. אם רוצים באמת לאפשר לאגודות בנקאיות לקום בישראל, יש להשלים בהקדם האפשרי את החקיקה הייעודית הנדרשת. שחקן חשוב נוסף הוא הציבור, אשר ללא תמיכתו בנושא - באמצעות רכישת מניית חברות באגודה בנקאית, ספק אם אכן יקומו אגודות בנקאיות בישראל.

 

פרופ' רות פלאטו-שנער היא ראש המרכז לדיני בנקאות במכללה האקדמית נתניה

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x