$
בארץ

המפקח על הבנקים: ההון ההתחלתי להקמת אגודה בנקאית - 75 מיליון שקל

בעקבות המלצות ועדת זקן להגברת התחרות במערכת הבנקאית, פרסם דודו זקן את תנאי הסף להקמת התאגדות פיננסית שיתופית, המאפשרת לחבריה שירותי ניהול חשבון, הלוואות וקבלת שירותים בנקאיים נוספים במחירים נמוכים יותר

תומר ורון 16:3816.06.14
המפקח על הבנקים, דודו זקן, פרסם היום (ב') את הטיוטה להערות הציבור בנושא תנאי הסף להקמת אגודות בנקאיות בישראל, והשלבים הנדרשים להקמתן. הטיוטה למעשה רלוונטית כיום לבנק הקואופרטיבי בישראל שנמצא בשלבי גיוס כספים מהציבור אך בבנק ישראל מציינים כי פנו אליהם עוד גופים לבירור הדרישות.

מהטיוטה עולה כי ההון ההתחלתי שדרוש כדי לקבל רישיון יעמוד על 75 מיליון שקל. בבנק ישראל התלבטו רבות על קביעת הרף ההתחלתי ובפיקוח מציינים כי סכום זה הוא נמוך ומהווה הקלה משמעותית. מנגד, יחס הלימות ההון - אותה כרית הון שנועדה להגדיל את יציבות הבנק -יעמוד על 15%, יחס הגבוה מהיחס הנדרש מהבנקים המסחריים.

 

המפקח על הבנקים דודו זקן. "חשוב ליצור תנאים שיאפשרו כניסה של שחקנים חדשים לשוק" המפקח על הבנקים דודו זקן. "חשוב ליצור תנאים שיאפשרו כניסה של שחקנים חדשים לשוק" צילום: ענר גרין

 

בבנק ישראל מציינים כי הדרישות המפורטות בטיוטה נועדו להבטיח את יציבותן של הבנקים החברתיים המבקשים לקום וכי נועדו למנוע נפילת שחקנים חדשים שיגבירו את התחרות לזמן קצר, אך לא ישרדו לאורך זמן. הבנק יצרך לעמוד בדרישות המחשוב, דרישות הלבנות הון וחובת דיווח כפי שנדרשים מיתר הבנקים. על פי לוח הזמנים המוערך המפורט בטיוטה, משך הזמן מהפניה הראשונה אל הפיקוח על הבנקים ועד לקבלת הרישיון עשוי לעמוד על כשנתיים.


 

בבנק ישראל רואים בהקמה של אגודות בנקאיות כמנוע להגברת התחרות במערכת הבנקאית האופי החברתי של אגודות כאלה יובילו לכך שהשירותים לחבריהן כאמור, יינתנו בתנאים טובים יחסית. הבנק יספק שירותים למשקי בית ולעסקים קטנים ולא יתנהל מול המגזר העסקי. "הבשורה בטיוטה הזאת היא שמדובר במשהו אפשרי, שהבנק שיקום בהתאם להנחיות והסטנדרטים שהצבנו יהיה בנק יציב", אמר זקן.

 

"זה עוד נדבך בהגדלת התחרות במערכת הבנקאית עבור משקי הבית ומדובר פה על הכנסת שחקן חדש לגמרי למערכת הבנקאית", הוסיף זקן. "המבחן הוא לא רק בהצטרפות של הצרכנים, המבחן הוא שאנשים המצטרפים ישתמשו בו, יסמכו עליו, יצאו מאזור הנוחות".

 

"אגודה בנקאית" היא התאגדות פיננסית שיתופית בבעלות ובשליטת החברים, שאינה פועלת למטרות רווח. מתוך העיקרון שאינו פועל למקסום הרווח, יכולה האגודה הבנקאית לאפשר לחבריה שירותי ניהול חשבון בנק, חיסכון, קבלת הלוואות, וקבלת שירותים בנקאיים נוספים במחירים נמוכים יותר. "שירותים מצומצמים אלו ויכולים להוות תחליף ראוי לניהול חשבון בבנק מסחרי לחלק ניכר מהאוכלוסייה", נכתב בהודעה של בנק ישראל.

 

הטיוטה שפרסם בנק ישראל מפרטת את הפעילויות והצעדים הנדרשים מצד הגוף המבקש להקים אגודה בנקאית, ואת האופן בו ילווה הפיקוח על הבנקים את תהליך ההקמה של האגודה, עד לקבלת רישיון. עוד עולה מהטיוטה כי נדרש גיבוש תכנית עסקית רחבה, המפרטת כיצד מתכננת האגודה לשרת את הצרכים של החברים המיועדים, בהתאם למאפייניהם. הטיוטה קובעת כמו כן, שבעלי מניות החברות באגודה בנקאית, בהיותה מוסד פיננסי שיתופי, הם בעלי החשבונות עצמם, והם אלו שבוחרים את דירקטוריון האגודה.

 

פרסום הטיוטה היא למעשה עוד שלב באימוץ המלצות ועדת זקן - הוועדה להגברת התחרות במערכת הבנקאית. כחלק מהמלצות הוועדה נכתב אז כי הפיקוח על הבבנקים בבנק ישראל יעודד וילווה את האגודות הבנקאיות המבקשות לקום . "הואיל והצוות רואה ביוזמה להקמת אגודת אשראי יוזמה חברתית ברוכה, שעשויה לתרום לתחרות במערכת הבנקאית, ילווה הפיקוח על הבנקים יזמים שיפנו אליו בעניין זה", נכתב בהמלצות הועדה שפורסמו במרץ 2013.

 

"במקביל לצעדים רבים בהם נקטנו בשנים האחרונות להסרת חסמים, אשר הקשו על התפתחות התחרותיות במערכת הבנקאות, חשוב מאוד ליצור גם את התנאים שיאפשרו כניסה של שחקנים חדשים לשוק", ציין זקן. "המסמך שאנו מפרסמים היום יקל על אגודות בנקאיות פוטנציאליות לעבור את התהליך, ולהתחיל לפעול כגוף בנקאי שיתופי. בו בזמן, נקפיד על כך שהאגודות יתאפיינו ביציבות הנדרשת מגורם המנהל כספי ציבור".

 

דורון שורר, העומד בראש אגודת אופק - הבנק הקואופרטיבי, מסר בתגובה: "הודעת המפקח על הבנקים נועדה להציב עקרונות מנחים להקמת אופק ולפעילות הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל. אנו רואים בפרסום הצ'רטר צעד משמעותי וחשוב המהווה הבעת אמון של המפקח על הבנקים ברעיון הקמת הבנק הקואופרטיבי בכלל ובפעילותה של אופק בפרט".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x