$
משפט

הערעור של לבנת פורן התקבל חלקית: תוכל למלא טפסים ללקוחות

בית המשפט העליון קבע כי חלק מהפעילות של המרכז למימוש זכויות רפואיות מהווה הסגת גבול מקצוע עריכת הדין, והתיר למרכז לבצע רק פעילות טכנית במהותה של מילוי טפסים

ענת רואה 17:2125.06.14

בית המשפט העליון קיבל היום (ד') חלקית את ערעורה של לבנת פורן והמרכז למימוש זכויות רפואיות והתיר למרכז לבצע פעולות מסוימות בלי שייחשבו ככאלו הפוגעות במקצוע עריכת הדין. עם זאת השופטים קבעו כי פעילויות אחרות של המרכז נחשבות כמסיגות את גבול המקצוע ולכן אסורות, ובכך הותירו על כנו את פסק הדין של בית המשפט המחוזי שקבע זאת ב-2012.

פסק הדין של השופטים עדנה ארבל, יצחק עמית ואורי שהם עוסק בשאלה אם פעילות המרכז מפרה את חוק לשכת עורכי הדין, כפי שטענה לשכת עורכי הדין וכפי שקבע בית המשפט המחוזי. ארבל שכתבה את פסק הדין, ושלדעתה הצטרפו עמית ושהם, קבעה כי חלק מהשירותים שמציע המרכז לציבור אכן מסיגים את גבול המקצוע ועל כן הם אסורים, בעוד שחלקם אינם מפרים את הוראות החוק ולכן הם מותרים.

 

בית המשפט העליון (ארכיון) בית המשפט העליון (ארכיון) צילום: מיקי אלון

 

תחילה התייחסה השופטת ארבל להוראת סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, הקובעת את תחומי ייחוד מקצוע עריכת הדין, ולמורכבות הטמונה בה. היא פירטה כי תכליתה של הוראה זו היא להבטיח כי רק מי שיש לו הידע וההכשרה המתאימים יעניק שירותי משפט לציבור הרחב, אך ככל הסדר מונופוליסטי, מעניקה הוראת ייחוד המקצוע יתרון לבעלי המונופול - עורכי הדין - לשמור על גבולות העיסוק המקצועי ולמנוע את כניסתם של מתחרים לשוק.

 

"אין זה בסמכותו של ביהמ"ש לפתוח את השוק"

 

לדברי ארבל, מונופול זה יש בו כדי לפגוע בחופש העיסוק, באוטונומיה של הפרט לבחור לעצמו את האדם שייצגו ובנגישות למערכת המשפט והצדק. לפיכך, קבעה, יש לפרש את הוראת סעיף 20 בצמצום, רק למקרים שבהם דרוש המונופול לצורך הגנה על האינטרס הציבורי. לשם מענה לשאלה מתי תהיה הצדקה למונופול, כלומר שהשירות ייוחד לעורכי דין, ניתן להיעזר בשלוש אמות-מידה: מה היקף שיקול הדעת הכרוך בביצוע השירות או הפעולה הניתנים לציבור; פוטנציאל הנזק לציבור עקב שירות לקוי; והחלופה העומדת לציבור במימוש זכויותיו, אם ייאסר מתן השירות על-ידי מי שאינו עורך דין.

 

יישום אמות מידה אלה על פעילותו של המרכז למימוש זכויות רפואיות הוביל את השופטת ארבל לקבוע כי אין מקום לאפשר לעובדי המרכז לאבחן את זכויותיהם של הלקוחות ולייעץ להם באשר למסלולים שבהם רצוי לתעל את תביעותיהם למוסד לביטוח לאומי, לקצין התגמולים, לחברות הביטוח וכו'. בפעולות אלה טמון שיקול דעת ממשי ומורכב שהוא בבחינת ייעוץ משפטי. ייעוץ זה, כאשר הוא ניתן בצורה לקויה עלול לחשוף את הציבור לנזקים, מבלי לספק את ההגנות שהחוק נועד להקנות לו ובשעה שקיימת לו חלופה בשוק עורכי הדין.

 

מנגד, נקבע כי הסיוע הניתן ללקוחות על-ידי צירוף חוות-דעת רפואיות הנערכות על-ידי רופאי המרכז לטופסי התביעה והערר המוגשים לגופים השונים - אין בו משום הסגת גבול המקצוע. חוות-דעת אלה הן מסמכים מקצועיים בתחום הרפואה, שעניינם תרגום מצבו הרפואי של הלקוח לאחוזי נכות על-פי המבחנים הקבועים בחוק ובתקנות. לא מדובר בייעוץ משפטי, במסמך בעל אופי משפטי או בפניה לגופים שיפוטיים או מעין-שיפוטיים באופן שמפר את החוק.

 

בפסק הדין עמדה השופטת ארבל על הקושי בשרטוט קו גבול ברור בין שירות שיכול לתת כל אדם לבין שירות שאותו רצוי לייחד לעורכי דין. היא הבהירה כי לעמדתה, במבט צופה פני עתיד, בהחלט יתכן ששירותים משפטיים מסוימים ונקודתיים יסופקו לציבור הרחב אף על ידי מי שאינם עורכי דין. אלא שלדבריה אין זה בסמכותו של בית המשפט "לפתוח את השוק", לנוכח לשונו המחייבת של סעיף 20, אלא זוהי מלאכה השמורה למחוקק.

 

לשכת עורכי הדין תשלם 20 אלף שקל הוצאות למרכז של פורן. הלשכה יוצגה בהליכים באמצעות עורכי הדין אסף פוזנר ואתי ליבמן-עפאים ממשרד כהן, וילצ'יק, קמחי. את לבנת פורן והמרכז לזכויות רפואיות ייצגו עורכי הדין צבי אגמון, אילת גולומב-פלנר ויונתן קהת ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.

 

עו"ד אסף פוזנר ואתי ליבמן עפאים ממשרד כהן וילצ'יק קמחי, שייצגו את לשכת עורכי הדין, מסרו בתגובה: "השופטת עדנה ארבל הבהירה, כי המרכז למימוש זכויות לא יכול לעסוק בהכוונה והדרכה ללקוחותיו, וכי השירות היחיד שיוכל לתת ללקוחותיו הינו טכני בלבד: לאסוף מסמכים, לסדר מסמכים ולשלוח אותם. כל מסמך הטומן בחובו שיקול דעת - הוא מחוץ לתחום עבור המרכז למימוש זכויות רפואיות".

 

יו"ר מחוז ת"א והמרכז בלשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה, מסר בשם פורום ראשי המחוזות של הלשכה: "פסק הדין החשוב שניתן היום מהווה אות אזהרה לכל מי שמבקש לפגוע בפרנסתם של עורכי הדין בישראל. אנו נמשיך בפעולתנו היומיומית הנחושה נגד כל מי שמסיג את גבול המקצוע".

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, מסר בתגובה: "פסק הדין מהווה אבן דרך חשובה בתופעה המתגברת של הסגת גבול מקצוע עריכת הדין. בית המשפט הבהיר למעשה את המצב המשפטי והציב גבולות ברורים בכל הנוגע למתן שירותים משפטיים מתוך ראיית טובת הציבור, שיהיה זכאי לקבלת שירותים רק מאלו שהוסמכו והוכשרו לכך". 

 

פורן מסרה בתגובה: "אני מברכת את בית המשפט העליון על פסיקה חשובה וערכית, זו אשר מאפשרת את המשך פעילותו של המרכז למימוש זכויות וקובעת כי לא כל הכרוך במימוש זכויותיו של הציבור צריך להיות נחלתם הבלעדית של עורכי הדין. מדובר בהחלטה חשובה עבור כלל הציבור בישראל ולא רק עבור ציבור החולים".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x