$
בארץ

בנק ישראל: למרות שיעור האבטלה הנמוך הנתונים מצביעים על רפיון בשוק העבודה

חברי הוועדה המוניטרית מביעים פאסימיות נוכח קיפאון בשכר הריאלי והעלייה במספר דורשי העבודה. במקביל, הם אינם מעודדים מהגידול שחל בתעסוקה בעת האחרונה, מכיוון שזה נובע מגידול המשרות במגזר העסקי שצפוי לרדת בשנתיים הקרובות

אמנון אטד 13:1410.03.14

שיעור הצמיחה במשק נותר מתון, והצפי הוא כי מגמה זו תימשך, כך העריכו רוב חברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בדיון הריבית האחרון שנערך בבנק בסוף החודש שעבר.

 

יחד עם הערכה זו, ציינו רוב חברי הוועדה כי למרות ששיעור האבטלה במשק נותר נמוך, נתונים אחרים ממשיכים להצביע על רפיון בשוק העבודה. להערכתם, תמונת הרפיון נתמכת בקיפאון בשכר הריאלי, בעלייה במספר דורשי העבודה ובנתונים לגבי משרות השכיר, שמהם עולה כי הגידול שחל בתעסוקה בתקופה האחרונה נובע ברובו מעלייה במספר המשרות במגזר הציבורי. לעומת זאת, במגזר העסקי בולט הרפיון בתעסוקה, והוא בא לידי ביטוי ברמה הנמוכה של מספר המשרות הפנויות ובקיפאון במספר משרות השכיר.

 

לשכת התעסוקה. על פי חברי הוועדה המוניטרית בשנים 2014-2015 תפחת תרומתו של המגזר הציבורי לצמיחה לשכת התעסוקה. על פי חברי הוועדה המוניטרית בשנים 2014-2015 תפחת תרומתו של המגזר הציבורי לצמיחה צילום: צביקה טישלר

 

רוב חברי הוועדה העריכו גם כי במטרה לשמור על רמת תעסוקה גבוהה בהמשך יידרש גידול במשרות במגזר העסקי, בעיקר לנוכח הצפי שבשנים 2014-2015 תפחת תרומתו של המגזר הציבורי לצמיחה.

 

הערכות פסימיות אלה באות בהמשך להערכות דומות על הצמיחה והתעסוקה במשק שהשמיעו חברי הוועדה המוניטרית גם במהלך דיון הריבית הקודם. באותו דיון ציינו כמה מחברי הוועדה המוניטרית כי ללא התאוששות של הביקושים בחו"ל, יתקשה המשק הישראלי לצמוח בקצב מהיר יותר. בדיון בחודש שעבר הסכימו חברי הוועדה כי תהליך ההתאוששות בארצות הברית מתבסס. באירופה, לעומת זאת, ההתאוששות המתונה נמשכת, אך היא שברירית ואינה אחידה. רוב חברי הוועדה העריכו כי תהליכי התאוששות אלה בכלכלה הגלובלית צפויים להיות איטיים ולהימשך מספר שנים, וכי הדבר ישפיע על הייצוא הישראלי.

 

מפרוטוקול דיון הריבית שבנק ישראל מפרסם היום (ב') עולה עוד כי לדעת חברי הוועדה המוניטרית, רכישות הדולרים הגדולות שביצע בנק ישראל בחודש החולף תרמו להחלשת השקל במונחי סל המטבעות, ובפרט מול הדולר. עם זאת הם הסכימו כי הייסוף המצטבר בתקופה האחרונה עדיין פועל כגורם ממתן על הפעילות במגזר הסחיר.

 

בדיון הועלה גם החשש מפני ההשפעה ארוכת הטווח שיכולה להיות לריבית נמוכה על הביקושים לדירות. חברי הוועדה אמרו שמחירי הדירות מוסיפים לעלות בקצב מהיר, וכי היקף המשכנתאות נותר גבוה. בהקשר זה העירו החברים כי שורת הצעדים שבה נקט המפקח על הבנקים בשנים האחרונות היו יעילים, והם הפחיתו את מאפייני הסיכון של המשכנתאות החדשות. בנוסף על כך דנו חברי הוועדה בהתפתחויות החיוביות שחלו לאחרונה בצד ההיצע של הדירות: מספרן של הדירות שבנייתן הסתיימה עלה באופן משמעותי ומלאי הדירות למכירה נמצא ברמה גבוהה.

 

בתום הדיון הסכימו רוב חברי הוועדה כי הורדת הריבית ב- 0.25% הינה צעד מתבקש לנוכח הירידה בסביבת האינפלציה, ההאטה בצמיחה, הרפיון בשוק העבודה, הייסוף המצטבר בשער החליפין, והחשש מהאטה נוספת במשק העולמי. בהצבעה תמכו ארבעה מחברי הוועדה המוניטרית בהפחתת הריבית לרמה של 0.75%, ואילו החבר הנוסף בוועדה הצביע בעד הותרת הריבית ללא שינוי.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x