$
בארץ

באוקטובר נבלמה מגמת הירידה בגירעון בתקציב הממשלה

בחודש שעבר נרשם גירעון גדול יחסית של כ-4.6 מיליארד שקל. אולם בעשרת החודשים הראשונים של השנה מסתכם הגירעון בכ-18.6 מיליארד שקל, לעומת גירעון מתוכנן לשנה כולה של כ-45.7 מיליארד שקל. בצד ההכנסות, רשמה הממשלה עד כה השנה עודף מסים מעבר למתוכנן בסכום כולל של כ- 4.4 מיליארד שקל

אמנון אטד 15:1010.11.13

בחודש שעבר נבלמה מגמת הירידה בגירעון בתקציב הממשלה שהחלה כבר בחודש מרץ, ובחודש אוקטובר נרשם גירעון גדול יחסית של כ-4.6 מיליארד שקל. עם זאת, הגירעון המצטבר השנה ממשיך להיות נמוך-יחסית ובעשרת החודשים הראשונים של השנה הוא מסתכם בכ- 18.6 מיליארד שקל בלבד, לעומת גירעון מתוכנן לשנה כולה של כ- 45.7 מיליארד שקל.  

גם במונחים שנתיים, מדובר בגירעון נמוך בהרבה מהמתוכנן. ב- 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2102 עד אוקטובר 2013) מסתכם הגירעון המצטבר בכ- 34.3 מיליארד שקלים, שהם כ- 3.3% מהתוצר, וזאת לעומת יעד גירעון שנתי של 4.65% מהתוצר.

 

הגירעון הנמוך מהיעד שנרשם השנה נובע מצירוף של שני גורמים עיקריים: תת-ביצוע בצד ההוצאות, וגביית מסים גדולה מהמתוכנן. בצד ההוצאות, גדלו השנה הוצאות משרדי הממשלה בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה רק ב- 5.5%, לעומת עלייה שנתית מתוכננת של 8.8%. הסיבה העיקרית לעלייה המתונה בהוצאות היא העובדה שהממשלה פעלה השנה במשך שישה חודשים ללא תקציב מאושר. מסיבה זו הממשלה הייתה רשאית להוציא בתקופה זו מדי חודש רק 1/12 מתקציב השנה שעברה, שאינו כולל את כל התוספות השונות שאושרו במהלך השנה. כתוצאה מכך הפך תקציב 2013 לתקציב למרסן יותר מתקציבי השנים הקודמות.

 

אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: שלום בר טל

 

בצד ההכנסות, רשמה הממשלה השנה עודף מסים מעבר למתוכנן בסכום כולל של כ- 4.4 מיליארד שקל. כל העודף בגבייה נרשם בתחום המסים הישירים (כ- 4.6 מיליארד שקל), בעיקר כתוצאה מהכנסות חד-פעמיות של כ- 3.3 מיליארד שקל מעסקת מכירת מניות חברת "ישקר" לוורן באפט. העודף הגדול בתחום המסים הישירים קוזז בחלקו על ידי גבייה קטנה מהמתוכנן של המסים העקיפים.

 

נתוני הגירעון המעודדים צפויים להשתנות לרעה בחודשיים שנותרו עד סוף שנת התקציב. זאת בשל העובדה שמשרדי הממשלה השונים נוטים להוציא חלק גדול מהתקציבים שעומדים לרשותם לקראת סוף השנה. במשרד האוצר מעריכים כי בסופו של דבר יסתכם השנה הגירעון הממשלתי בכ- 4% מהתוצר (כ- 39 מיליארד שקל). אם תחזית זו תתממש, תוכל הממשלה לעמוד ביתר קלות ביעד הגירעון לשנה הבאה, שנקבע על 3% מהתוצר.

 

מנתונים שמפרסם היום (א') אגף החשב הכללי באוצר מתברר עוד כי בעשרת החודשים הראשונים של השנה גדלה סך גביית המסים, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, בשיעור ריאלי של 6.9% והסתכמה בכ- 198 מיליארד שקל. גביית המסים הישירים (מס הכנסה, מסי מקרקעין ומס רווחי הון) גדלה בשיעור ריאלי של 7.6% והסתכמה בכ- 97.5 מיליארד שקל. גביית המסים העקיפים (מע"מ, מס קניה, מכס, מס על הדלק ועל הסיגריות ועוד) גדלה בשיעור ריאלי של 6.3% והסתכמה בכ- 95.8 מיליארד שקל.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x