$
דו"ח מבקר המדינה
דוח המבקר 2013 דף כתבה

דו"ח המבקר

"שר הבינוי והשיכון התערב בהחלטות רשות מקרקעי ישראל בניגוד לסמכותו"

ע"פ דו"ח מבקר המדינה, התערבותו של השר לשעבר אריאל אטיאס במספר החלטות "מעלה חשש כי השפיעה על שיקול דעתה המקצועי של הרשות": כך במקרה של שינוי תוכנית מתחם אחיסמך בלוד, הכוללת 3,000 יחידות דיור, למתחם בעל צביון דתי-חרדי על-ידי שינוי התב"ע (תכנית בניין עיר) והעתקת זכויות בנייה ממתחם נחלים בפתח תקווה למתחם אחר בעיר

עינת פז-פרנקל 16:0615.10.13

בחודשים פברואר עד ספטמבר 2012, בדק מבקר המדינה את התנהלות שר הבינוי והשיכון (אז כיהן בתפקיד זה ח"כ אריאל אטיאס) מול רשות מקרקעי ישראל, וקבע כי התערבותו בהחלטות הרשות היא בניגוד לסמכות שניתנה לו במסגרת תפקידו כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל, הדירקטוריון המפקח על רשות מקרקעי ישראל, וכולל נציגים ממשרדי הממשלה. הרשות אמורה להיות עצמאית, אך השר ולשכתו התערבו בהחלטותיה, והדו"ח מספק הצצה אל דרכי פעולתם.

 

כזכור, בקיץ 2011, בעקבות התפטרותו של מנהל מינהל מקרקעי ישראל ירון ביבי ז"ל, פנתה תנועת אומ"ץ למבקר המדינה בדרישה לבדוק את נושא ההתנהלות הבעייתית, לכאורה, של אטיאס. "התעורר חשד כי ההתפטרות קשורה למעורבותו לכאורה של שר השיכון אריאל אטיאס במכרזים ובפעולות שונות של מנהל מקרקעי ישראל", נכתב בפנייה.

 

אריאל אטיאס, שר השיכון בתקופת הדו"ח אריאל אטיאס, שר השיכון בתקופת הדו"ח צילום: אוראל כהן

 

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, תפקיד הרשות הוא לנהל את מקרקעי ישראל, ותפקידה של מועצת מקרקעי ישראל לקבוע את המדיניות שהרשות פועלת לפיה, לפקח על פעולותיה ולאשר את הצעת תקציבה. שר השיכון, כיו"ר המועצה, שותף לתהליך קביעת המדיניות הקרקעית ולפיקוח על הרשות. הוא יכול להעלות לדיון המועצה ולהכרעתה סוגיות עקרוניות הנוגעות למדיניות הכוללת של הרשות ולסדרי העבודה ברשות. החלטות המועצה מתקבלות ברוב קולות, ואולם ליו"ר יש קול נוסף כאשר הדעות שקולות. לשר השיכון, בתפקידו כיו"ר המועצה, ניתנו, אם כן, סמכויות לפקח על פעולות הרשות באמצעות המועצה.

 

"כפיפותו האדמיניסטרטיבית של מנהל הרשות לשר, וכהונתו של השר גם בתפקיד יו"ר המועצה, אין בהם כדי להקנות לו סמכות לתת לרשות הוראות הנוגעות לדרך טיפולה בקרקעות שבניהולה", קובע מבקר המדינה.

 

מבדיקת המבקר עולה כי, חלקו של השר במספר החלטות "מעלה חשש כי התערבותו השפיעה על שיקול דעתה המקצועי של הרשות": הפיכת מכרז בבית שאן להגרלה ללא שיתוף של הרשות בהחלטה; שינוי תוכנית מתחם אחיסמך בלוד, הכוללת 3,000 יחידות דיור, למתחם בעל צביון דתי-חרדי על-ידי שינוי התב"ע (תכנית בניין עיר); העתקת זכויות בנייה ממתחם נחלים בפתח תקווה למתחם אחר בעיר; הכשרת פעילות של חוה טיפולית שפעלה ללא היתר מהמינהל בירושלים; והסדרת פעילות בלתי חוקית של בתי כנסת בתל אביב ובירושלים, מבלי להעלות את הנושא למליאת מועצת מקרקעי ישראל. כמו כן, הרשות הקצתה ללא מכרז קרקע למפעל תעשייה בטבריה, אך בפועל הופעל במקום אולם אירועים. השר התערב והרשות משכה את תביעתה לצו מניעה.

 

לגבי תוכנית אחיסמך, "לא נמצאו מסמכים שיבהירו מה היו השיקולים של משרד השיכון שהביאו אותו להתערב דווקא בפרויקט זה, אף שהוא לא נמצא בתחום אחריותו", נכתב בדו"ח המבקר. "בהתערבותו של משרד השיכון יש כדי ליצור מראית עין של מתן עדיפות לאוכלוסיה מסוימת על פני אוכלוסיה אחרת". המבקר מעריך כי לולא התערבות המשרד, ייתכן שהמכרז של רשות מקרקעי ישראל היה משווק ללא התאמה לאוכלוסיה בעלת צביון דתי-חרדי.

 

"נמצא שבחלק מהמקרים שטופלו על ידי השר ולשכתו, היו ליקויים העולים לכדי פעולות החורגות מגדרי ההתערבות של השר בעניינים פרטניים של הרשות, ואשר מעלים חשש כי התערבותו השפיעה על שיקול דעתה המקצועי של הרשות", נכתב בדו"ח. "מן הראוי ששר השיכון יקיים דיונים עקרוניים בסוגיות העומדות על הפרק במסגרת מועצת מקרקעי ישראל, בדרך של קביעת מדיניות אחידה ושוויונית לכלל האזרחים".

 

לסיכום, ממליץ המבקר: "ראוי שהיועץ המשפטי לממשלה יבהיר בהנחיותיו, את הגבולות בין קביעת מדיניות על ידי שר השיכון והאחריות המוטלת עליו מתוקף תפקידו, לבין התערבות בביצוע העבודה השוטפת ובמיוחד את גבולות ההתערבות של שר השיכון, המשמש גם יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, בעבודה השוטפת של הרשות".

 

מלשכתו של אורי אריאל, שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, נמסר בתגובה, כי "קבלת עמדת מבקר המדינה בנושא זה תסרס את הבקרה והפיקוח של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל. אנו מחזיקים בעמדה הדומה לעמדתם של יושבי ראש מועצת מקרקעי ישראל קודמים, לפיה הקביעה בחוק שמתפקידה של מועצת מקרקעי ישראל לפקח על פעולות המינהל מחייבת את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל לפקח על התנהלות רשות מקרקעי ישראל, בנושאים בהם ראשי רשויות או גופים שונים כחברת חשמל, רשות שדות התעופה, משרדי ממשלה למשל פונים או מתלוננים בגינם. לא נכון להגביל את הפיקוח שיתייחס אך ורק לנושאים של תלונות בנושאי מדיניות. לו זו כוונת המחוקק".

 

בלשכת השר הוסיפו כי "במקרים של אנשים פרטיים הפונים ליו"ר המועצה בתלונות על התנהלות הרשות, אין יו"ר הרשות צריך להתערב ולהנחות בפעילות השוטפת, אלא במקרים בהם נוכח לדעת כי הרשות פועלת בניגוד לחוק ולנהלים או כאשר עולה חשד להתנהלות יוצאת דופן. במקרים אלו, בהם לא מדובר על מדיניות המגיעה לדיון במועצה, על יו"ר הרשות לזמן את הנוגעים בדבר לבירור".

 

ח"כ אריאל אטיאס מסר בתגובה כי "בתקופה בה שימשתי כשר השיכון היה צורך לשחרר חסמים ולעמוד מול ביורוקרטיה אינסופית ולכן נדרשתי לרדת לפרטים ולעסוק גם בנושאים ספציפיים, כפי שפירטתי בתשובותיי למבקר המדינה. עבודתי נעשתה בשקיפות מלאה ומטרותיה היו: הגברת שיווק הקרקעות בהיקפים גדולים, ולסייע לאזרחים שפונים בצר להם ללשכת השר. זו הסיבה שבתקופת הדו"ח האמור נרשם שיא בהתחלות בנייה שהגיע ל-45 אלף יח"ד, המספר הגדול ביותר מאז גלי העלייה". אטיאס הוסיף כי "לדעת המבקר, למרות שהשר הממונה על מנהל מקרקעי ישראל נושא באחריות כוללת, ונדרש על פי חוק לקבוע באמצעות המועצה את מדיניות המנהל ולפקח עליו, השר לא אמור לעסוק בנושאים פרטניים רק בנושאי מדיניות כוללניים, ולכן המלצתו העיקרית של המבקר היא שהיועץ המשפטי לממשלה יקבע כללים ואת גבולות הסמכות של השר הממונה על המנהל בעבודתו מול המנהל. מבחינה זו אני מקבל את המלצות הביקורת ואני תומך בעשיית סדר בדברים אחת ולתמיד".

 

מרשות מקרקעי ישראל טרם נמסרה תגובה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x