$
בארץ

השרים רוצים לפקח על תיקי המניות של עצמם

הממשלה מבקשת להפקיע את הפיקוח על הצהרות העושר של השרים מידי מבקר המדינה ולהעבירו לוועדה שהיא עצמה תמנה

תומר גנון 06:5316.09.13

מבקר המדינה יוסף שפירא מתנגד לכוונת הממשלה להפחית את הפיקוח על הצהרות ההון וניגודי העניינים של השרים וסגני השרים. זאת לאור כוונת הממשלה לאשר עד סוף החודש כללי אתיקה חדשים שלטענתו יחלישו את מעמד המבקר.

"סמכויות מבקר המדינה צומצמו מאוד במודל המוצע והוגבלו למעין תפקיד סמלי, שאין בו תועלת ממשית, פרט ליצירת מצג של מעורבות, הגם שזוהי מעורבות טכנית לחלוטין" כתב שפירא ביום רביעי למזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט. "יוצא כי הוועדה למתן היתרים במשרד מבקר המדינה בוטלה".

 צילום: טלי מאייר

 

ועדת ההיתרים, שאותה ממנה מבקר המדינה, היא הגוף שאחראי לבחון ולאשר בקשות של שרים וסגני שרים בנושאים כלכליים ואתיים: ניהול כספים, אחזקות בניירות ערך, כתיבת ספרים, ומתן הרצאות או קבלת תמלוגים ונסיעות לחו"ל על חשבון גורם זר.

 

"הכללים מהווים פגיעה חמורה בעצמאות המבקר"

 

הכללים החדשים קובעים שוועדת האתיקה שתמנה הממשלה היא זו שתיתן את ההיתרים לשרים, ולא ועדה שימנה מבקר המדינה. לדברי שפירא, "בכללים המוצעים... ועדת האתיקה, שממונה על ידי הממשלה על פי הצעת ראש הממשלה, והיא מופעלת על ידי מזכירות הממשלה באמצעות עובדים ייעודיים, דהיינו עובדי מדינה הכפופים למזכירות הממשלה. כל מעורבות מבקר המדינה בתהליך לוקה בחשש לפגיעה בעצמאות ואי תלות מבקר המדינה ובמעמדו הנוכחי בעניינים אלה.

 

"עם כל הכבוד", מוסיף המבקר, "הכללים המוצעים מהווים פגיעה חמורה בעצמאות ובמעמד מבקר המדינה ובמעמד הוועדה למתן ההיתרים ותפקידם בסוגיות אלה, לעומת הכללים הקיימים כיום. ניתן להניח שהדבר נעשה בהיסח הדעת, אולם פגיעה זו מהווה פגיעה במהות העניין ומעוררת חשש כי הכוונה היא להפחית פיקוח חיצוני ובלתי תלוי וליצור מנגנונים 'נוחים' יותר לשרים ולממשלה, ומתוך שכך - יעילים פחות וראויים פחות ציבורית".

 

שפירא קובל גם על הדרישה כי "יוודא" מילוי כללים

 

סעיף נוסף בכללי האתיקה החדשים שלטענת שפירא פוגע במעמדו כמפקח, נוגע לפעולות מבקר המדינה. הסעיף קובע כי "מבקר המדינה יוודא כי חבר הממשלה ימלא אחר הכללים הדנים בחובות בקשר לרכוש של חבר הממשלה - עם כניסתו לתפקיד, מדי שנה, בכל עת שחל שינוי, ועם פרישתו מן התפקיד".

 

שפירא כותב כי: "כלל זה מביא לידי ביטוי ריקון תפקידי המבקר מתוכן ממשי. מבקר המדינה נדרש 'לוודא', מושג בעייתי שתוכנו ערטילאי, המתייחס בכלל הנדון לענייני הרכוש בלבד, ומתעלם מנושא הזיקות היוצרות חשש לניגוד עניינים, שהניסיון מוכיח שהוא בעל חשיבות מרכזית ורגישות מבחינה ציבורית ומבחינת פוטנציאל הפגיעה בטוהר המידות".

 

שפירא גם מלין על הדרך שבה קובעים הכללים שיש לטפל בהפרות. "כיום במקרה של סטייה מהכללים מדווח מבקר המדינה לגורם ברשות המחוקקת, ועדת משנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. במודל המוצע על המבקר לדווח לוועדת האתיקה, גורם תוך ממשלתי ולא חיצוני, שאינו מהווה גורם פיקוח חוקתי על הרשות המבצעת, אלא גורם מטעם הרשות המבצעת עצמה".

 

ממשרד המשפטים נמסר: "לאחרונה העבירה מזכירות הממשלה את טיוטת הכללים להערות חברי הממשלה. שרת המשפטים תגבש את עמדתה רק לאחר פרק זמן שבו יוכלו השרים לבחון את הכללים ולהביע עמדתם בנושא".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x