$
בארץ

בנק ישראל: ללא השפעת הגז הטבעי אין שיפור בצמיחה

מפרוטוקול הדיון של הוועדה המוניטרית עולה כי חבריה ציינו שלפי נתוני הלמ"ס, מקור הצמיחה העיקרי של המשק הוא הגידול בצריכה. החברים הזהירו באותו דיון מהסכנות בשוק הדיור: "נטילת משכנתאות בהיקפים גבוהים נמשכת"

אמנון אטד ועינת פז-פרנקל 11:4709.09.13
ההאצה בקצב צמיחת המשק ברבעון השני של השנה, שעליה מצביעים האומדנים הראשונים של החשבונות הלאומיים שפרסמה לאחרונה הלמ"ס, נובעת ככל הנראה מהעובדה שברבעון השני החלה הפקת הגז הטבעי מקידוח "תמר". בניכוי השפעת הפקת הגז, המשק עדיין נמצא בסביבת הצמיחה שאפיינה אותו בשנתיים האחרונות. זו המסקנה שאליה הגיעה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בדיון הריבית האחרון שנערך בבנק בסוף החודש שעבר.

קידוח תמר קידוח תמר צילום: אלבטרוס

 

מפרוטוקול הדיון שבנק ישראל מפרסם היום (ב') מתברר עוד כי במהלך הדיון ציינו חברי הוועדה המוניטרית כי לפי נתוני הלמ"ס מקור הצמיחה העיקרי של המשק הוא הגידול בצריכה. במקביל, חלה ירידה ביצוא - וזו קשורה ברמות הביקושים הנמוכות בשוק העולמי. בחודש האחרון פורסמו נתונים המצביעים על מעבר לצמיחה חיובית מתונה באירופה והמשך הצמיחה בארצות הברית. לדעת חברי הוועדה, במידה וסימנים אלה יתמידו, הם עשויים לתמוך בייצוא הישראלי.

 

נושא נוסף שעלה בדיון הריבית האחרון הוא התנודתיות הרבה שנרשמת בתקופה האחרונה בשווקים הפיננסיים העולמיים. בין היתר הוזכרו עליית התשואות באיגרות החוב הממשלתיות באירופה ובארצות הברית, שמשמעותן ירידות שערים, וכן יציאת הון בחלק מהשווקים המתעוררים. תופעות אלה מתרחשות על רקע ההערכות שהבנק המרכזי האמריקאי יתחיל בקרוב לצמצם בהדרגה את תוכנית ההרחבה הכמותית, שבמסגרתה הוא רוכש מדי חודש אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית. חברי הוועדה ציינו כי אי הוודאות לגבי העיתוי המדויק של תחילת התהליך, עוצמתו והשלכותיו, צפויים להגביר את התנודתיות בשווקים הפיננסים.

 

"מחירי הדירות שבו לעלות"

 

מהפרוטוקולים של הוועדה עולה כי מחירי הדירות עלו ב-9.3% בשנה שהסתיימה ביוני זאת לעומת קצב עלייה שנתי של 8.7% שנרשם במאי. "מחירי הדירות שבו לעלות, ונתונים קודמים עודכנו כלפי מעלה", מזהירים חברי הוועדה המוניטארית של בנק ישראל, ומוסיפים כי "נטילת משכנתאות בהיקפים גבוהים נמשכת".

 

עם זאת, בחודשים מאי עד יולי השנה טיפסו מחירי הדירות בכחצי אחוז, ובבנק ישראל מעריכים כי "על פי הנתונים המעודכנים נבלמה הירידה בקצב השנתי של עליית מחירי הדירות". נתונים אלה מבוססים על סקר מחירי הדירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והם אינם נכללים במדד המחירים לצרכן.

 

גם בסעיף הדיור במדד המחירים לצרכן, שמתבסס על מחירי שכר הדירה, ניכרת בלימה. סעיף הדיור אמנם עלה בחודש יולי באחוז, בהמשך לעלייה של 0.3% בחודש יוני, אך בחינה של 12 החודשים שהסתיימו ביולי מעלה כי סעיף הדיור עלה ב-3.1%, קצב עלייה זהה לזה שנרשם בשנה שנסתיימה ביוני.

 

יצוין כי, בחודש יוני ניטלו משכנתאות בהיקף של 5 מיליארד שקל, היקף הגבוה בכ-14% מהממוצע החודשי, שעמד על 4.4 מיליארד שקל מתחילת השנה. "על רקע הגידול בהיקף האשראי לדיור ומאפייניו, ועל מנת להפחית את הסיכון לציבור נוטלי המשכנתאות ולמערכת הבנקאית, פרסם המפקח על הבנקים טיוטת הנחיות המגבילות את שיעור ההחזר מן ההכנסה, את חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה ואת התקופה הסופית לפירעון ההלוואה", מזכירים בבנק ישראל.

 

עוד עולה מהפרוטוקולים כי חברי הוועדה המוניטארית של בנק ישראל דנו בהשלכות הגידול המהיר בהיקף המשכנתאות שנטל הציבור. צוין כי מחירי הדירות עלו בחודשים מאי-יוני ב-0.5%, ובמקביל עודכנו נתוני שלושת החודשים שקדמו לכך כלפי מעלה. חברי הוועדה סברו כי הצעדים האחרונים שנקט המפקח על הבנקים "ממתנים את הסיכון היציבותי הנובע מהגידול וההרכב של המשכנתאות".

 

בענף הנדל"ן למגורים הביעו היום דאגה מהזינוק במחירי הדירות. לדברי השמאי ארז כהן, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, "הנתונים המצביעים על עלייה מסחררת של 9.3% במחירי הדירות בשנה האחרונה ועל עלייה בנטילת משכנתאות מסמלים לצערי אובדן שליטה מוחלט של הממשלה על נושא הדיור".

 

נדב ליסובסקי, סמנכ"ל ב.יאיר, הזהיר כי "נוטלי המשכנתאות נמצאים ברמת סיכון לא מבוטלת של עלייה עתידית במרכיב הריבית המשתנה במשכנתא".

 

בתום הדיון תמכו כל חמשת חברי הוועדה המוניטרית בהשארת הריבית לחודש ספטמבר ללא שינוי, ברמה של 1.25%.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x