$
בארץ

מסתמן: הפיצוי עבור בכירי המנגנון הציבורי לתקופת צינון - 70% מהשכר

הממשלה צפויה להאציל בידי הממונה על השכר באוצר, קובי אמסלם, את הסמכות לגיבוש הסדרי התגמול לבכירי המגזר הציבורי

תומר אביטל 16:5408.03.13
המדינה צפויה לספק תגמול מיוחד לעובדי ציבור שנדרשים לתקופת צינון: הממשלה תאציל מחרתיים (א') בידי הממונה על השכר באוצר, קובי אמסלם, את הסמכות לגיבוש הסדרי התגמול מהם ייהנו בכירי המנגנון הציבורי, כאשר מסתמן כי הפיצוי בחודשי הצינון יעמוד על 70% מהשכר החודשי.

 

 

הממשלה מאמצת בכך את עיקרי המלצותיה של ועדה ציבורית שבחנה בשנה האחרונה את סוגיית מתן תגמולים לעובדים שפרשו משירות המדינה ומחויבים בתקופת צינון בת שנה או פחות. הוועדה הציבורית, שבראשה עמד השופט בדימוס אורי גורן, המליצה על תגמול העובדים בתקופה שעליהם נאסר לעבוד בענפים עליהם השפיעו עד לאחרונה וכתוצאה מכך רמת הכנסתם נפגעת.

 

בשירות הציבורי תמימי דעים בצורך בשינוי כללי המשחק. כיום נאסר על עובד ציבור לעבוד או לקבל הטבות ממעסיק פרטי כשנה לאחר פרישתו במידה שפעילותו בשירות המדינה נגעה בענייניו של אותו מעסיק. כלומר, עליו לצאת לעד שנת צינון אחת. עם זאת, מבקר המדינה הלין ב-2008 כי "בשירות המדינה קיימת תרבות ארגונית של אי קיום הוראות חוק הצינון", והמליץ לבחון את הגברת האכיפה ותשלום תגמול לפורש בגין תקופת הצינון.

 

 

תלוש שכר. המשנה ליועמ"ש הציע שני מודלים תלוש שכר. המשנה ליועמ"ש הציע שני מודלים צילום: עטא עוויסאת

 

ועדת גורן קבעה כי הפורשים אכן סובלים מקושי במציאת עבודה חדשה בשל ההגבלות. כמו כן הצהירה כי יש בתגמול בתקופת הצינון חיזוק טוהר המידות לצד הגברת המוטיבציה של בכירים בשוק הפרטי להצטרף למגזר הציבורי.

 

שני מודלים לתשלום

 

הממונה אמסלם כאמור יקבע את המתווה. למעשה אמסלם כבר הציע בפני חברי הוועדה שני מסלולים לקבלת התגמול: אחד אוטומטי לבעלי תפקידים מסוימים והשני שאינו אוטומטי לתפקידים אחרים, בהתאם להחלטת ועדת ההיתרים. גובה השכר בשניהם יהיה 70% מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים.

 

המשנה ליועמ"ש מלכיאל בלס הציע מנגד שני מודלים: הראשון קובע דמי הסתגלות לתקופה מסוימת התלויה בבכירותו של הפורש. השני ממוקד לפורשים שהוחל עליהם חוק הצינון באופן אישי. ועדה מיוחדת של נציבות שירות המדינה, לפי בלס, תקבע את גובה התגמול שיהיה מותנה בהצעת עבודה קונקרטית. בלס העדיף את המודל הראשון "מסיבה ערכית", אולם טוען כי עלותו גבוהה ולאור התנגדות צפויה של האוצר הוא ממליץ על השני.

 

הוועדה עצמה המליצה לבסוף לתגמל רק בכירים ועובדים מקצועיים או מתחום הפיקוח שמקיימים קשר ישיר עם גורמים בשוק הפרטי, וכי בכל משרד יתמנה ממונה על הגבלות פרישה. הוועדה אימצה את הצעת אמסלם לתשלום חודשי בגובה 70% משכרם החודשי ערב הפרישה. כמו כן הוחלט כי פורש שישתלב בשוק העבודה לא יהיה זכאי יותר לפיצויים, ונשללה הצעת האוצר נוסף לקביעת מדרג פרישה. לפי ההצעה, כאשר רמת הפגיעה בהכנסה נמוכה יעמוד התגמול על 40%.

 

המנכ"לים רוצים תנאים מיוחדים

 

בפני הוועדה הופיעו בכירים מהשוק הפרטי והמוסדי. מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל, אורנה הוזמן בכור, למשל פנתה לוועדה וביקשה לקיים דיון בנושא תנאים מיוחדים למנכ"לים פורשים. הוועדה אגב הלכה לבסוף לקראתם והוסיפה התייחסות מיוחדת כנספח לדו"ח. לפי הנספח, המנכ"לים יקבלו את מלוא התגמול בתקופת הצינון ללא הבחנה לגבי תקופת הכהונה שלהם, וללא תקופת שירות מינימלית.

 

עם זאת, כאמור, משרד רה"מ החליט לבסוף להפקיד בידי הממונה על השכר את קביעת הסדר הפיצויים הפרטני ורק קיבלה את רוח מסקנות הוועדה שקבעה כי יש לפצות את הפורשים.

 

נזכיר כי מדובר באחת מהמלצות ועדת טרכטנברג שהייתה אמורה לעלות לדיון מיידי לאחר שסיימה הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי את עבודתה. אולם כפי שנחשף ב"כלכליסט", הדיאלוג בין משרדי הממשלה בנושא עלה על שרטון לפני למעלה משנה ואז הוחלט על הקמת הוועדה הציבורית.

 

עוד נציין כי כבר במהלך 2010 ישב צוות בינמשרדי על המדוכה. הצוות, אותו ריכז משרד המשפטים התבקש להמליץ לממשלה על שורת מהלכים שישנו ויחמירו את כללי הצינון הנהוגים. מההמלצות שהתגבשו התברר כי חברי הצוות נוטים להרחיב את תחולת חוק הצינון אל עובדים בתחומי פעילות נוספים של הממשלה שנהנו עד היום מפטור מתקופת צינון, לפגוע פחות בעובדים החלשים בשירות המדינה, ולהחמיר עם אלה שמפרים את כללי הצינון הנהוגים. הפיצוי שיינתן לעובדים בתקופת הצינון, לפי המלצות הצוות, היה אמור להסתכם בשיעור מסוים משכרם, שישתנה גם הוא בהתאם לרמת המשרה שמילאו בשירות המדינה. עם זאת עבודת הצוות לא נשאה פירות.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x