$
בארץ

בג"ץ: משרד החינוך יכין תוכנית להכללת בתי הספר החרדיים במיצ"ב

לפי החלטה בהרכב של שלושה שופטים, בתוך 100 ימים על משרד החינוך להגיש תוכנית מתווה לעריכת מבחני מיצ"ב ברשתות מעין התורה ובית יעקב, זאת בעקבות עתירה של התנועה הרפורמית

חן פונדק 14:0720.02.13

בתום דיון בבג"ץ בנושא החלת פיקוח על רשתות החינוך החרדיות הורו השופטים אשר גרוניס, דפנה ברק-ארז ועוזי פוגלמן כי בתוך 100 ימים על משרד החינוך להגיש מתווה ברור לעריכת מבחני מיצ"ב בשתי הרשתות, מעין התורה ובית יעקב.

 

הבג"ץ נגד משרד החינוך, בתי הספר בית יעקב ומרכז מעין החינוך הוגש על ידי עורכת הדין ריקי שפירא-רוזנברג בשם המרכז לפלורליזם יהודי השייך לתנועה ליהדות מתקדמת (רפורמית) בישראל. הרב גלעד קריב, ראש התנועה הרפורמית אמר כי "בג"ץ שלח מסר ברור למשרד החינוך להפסיק את עצימת העיניים לגבי המתרחש בחינוך החרדי".

 

בית ספר חרדי (ארכיון) בית ספר חרדי (ארכיון) צילום: חיים הורנשטיין

 

את מוסדות החינוך בישראל ניתן לחלק לשלושה סוגים: מוסדות החינוך הרשמי, מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, ומוסדות הפטור. כל סוג הינו בעל מאפיינים שונים מבחינת מידת מעורבות המדינה בתכני הלימוד ובאופי המוסד וכן במידת התקצוב הציבורי לו זכאי המוסד. מספר התלמידים בחינוך המוכר שאינו רשמי השנה עומד על 218,665 תלמידים ו-46,727 תלמידים במוסדות הפטור.

 

כבר לפני כשלוש שנים הוגש בג"ץ בנושא התניית מימון מוסדות חינוך שאינם רשמיים ומוסדות פטור בלימוד תוכנית ליבה ובקיום מנגנון פיקוח על בתי ספר אלו. העתירה הצביעה על כך שבמשרד החינוך קיימים שלושה תקני מפקחים בלבד, אשר אחראים על 200,000 ילדי החינוך המוכר שאינו רשמי ו-807 מוסדות וכי על 40,000 תלמידי מוסדות "הפטור" ב-190 מוסדות אין כלל פיקוח מטעם המשרד . מאז העתירה נוספו שני מפקחים בלבד לצוות הפיקוח על כלל המוסדות הבלתי רשמיים המונים כיום כבר כ-220,000 תלמידים.

 

העתירה הנוכחית קראה לתת צו על תנאי להקמת מנגנון פיקוח של משרד החינוך על מוסדות הפטור והמוסדות שאינם רשמיים, שיפקחו על תוכנית הלימודים, חומרי הלימוד, הכשרת צוות ההוראה, תנאי הבטיחות ומבני בתי הספר. העתירה דרשה כי הפיקוח יכלול החלת חובת קיומם של מבחני הערכה בית-ספריים – המיצ"ב, גם על החינוך המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור כפי שאלו חלים על החינוך הרשמי, במטרה לתגבר את כלי ההערכה של עמידת בתי הספר הללו בחובות לימוד התכנים שדורש משרד החינוך. כמו כן דרשה העתירה כי מוסדות שלא עומדים בדרישות, יישלל תקציבם.

 

לפי החוק, הכרה במוסד שאינו רשמי על ידי המדינה המעניקה לו גם תמיכה כספית, דורשת כי בית הספר ילמד 75% מתוכנית הלימוד הרשמית. בתקנה נוספת של משרד החינוך נקבע כי "תוכנית היסוד במוסד מוכר תהווה 75% מכלל שעות הלימודים במוסד חינוך רשמי, אולם השר רשאי לאשר אחוזים שונים מאלו, ובלבד שתלמידי המוסד יגיעו לפי מבחנים ומבדקים לרמת ההישגים הנהוגה במוסד חינוך רשמי". מכאן לפי העתירה נובעת חובתו של משרד החינוך אף לוודא כי תלמידי בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים נבחנים במבחני הערכה ארציים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x