$
משפט

בעל השליטה באיילון אחזקות: חברות ביטוח מארה"ב התנערו מאיתנו

לוי יצחק רחמני ונושאי משרה בחברה הגישו תביעה בסך 34 מיליון שקל נגד חברות הביטוח לאחר שסירבו להכיר בכיסוי הביטוחי בתביעה נגזרת

יצחק דנון 18:5810.12.12

לוי יצחק רחמני בעל השליטה באיילון אחזקות, בנו נגה והדירקטורים לשעבר באיילון ביטוח - שלמה גרופמן, יעקב דרזי, דינה האן ומשה תורג'מן, הגישו למחוזי בתל אביב תביעה על סך 34.5 מיליון שקל כנגד חברות הביטוח האמריקאיות  LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE ו-NAVIGATOR INSURANCE, זאת בטענה להתנערותן מלשפותם בגין חיוב הכספי בסך כ-27 מיליון שקל שהושת עליהם.

 

על פי התביעה, באוקטובר אשתקד הוגשה למחוזי בת"א על ידי רחל גוטליב בעלת מניות בחברת איילון ביטוח בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם החברה כנגד התובעים על סך כ-103 מיליון שקל בטענה כי סכום זה מהווה את מלוא סכומי השכר ששולמו ללוי יצחק רחמני ובנו נגה החל משנת 2002 ועד מועד הגשת התביעה, וכי סכומי שכר אלו לא אושרו כדין על ידי ועדת הביקורת והאסיפה הכללית של בעלי המניות.

 

תביעה ע"ס 34.5 מיליון שקל תביעה ע"ס 34.5 מיליון שקל צילום: בלומברג

 

עתה, טוענים נושאי המשרה והדירקטורים בתביעתם כנגד חברות הביטוח הזרות כי אלו עודכנו באופן שוטף בכל ההתפתחויות שנגעו לניהול ההליכים בבקשה לאישור התביעה הנגזרת.

 

בשלב מסוים, נאמר בתביעה, הגיעו באי כוח התובעים למסקנה כי אכן מהבחינה הפורמלית קיימות בעיות בהליכי אישור תנאי שכרם של לוי יצחק רחמני ובנו על ידי חברי הדירקטוריון העשויים לחשוף את התובעים לסכומי תביעה גבוהים בשל הפגמים הפורמליים, וכי בנסיבות אלו מוטב להגיע הסדר פשרה לסילוק התביעה ובכך "לקנות את הסיכון" הטמון בקבלת התביעה במלואה. לדברי התובעים, בשום שלב ובשום צורה לא נטען על ידי הנתבעות כי חבותם של התובעים ככל שתקבע במסגרת התביעה הנגזרת, אינה נכנסת בגדר הכיסוי של פוליסת הביטוח.

 

בתביעה מצויין כי במסגרת הסכם הפשרה סוכם על תשלום של 22.5 מיליון שקל על ידי התובעים, ביחד ולחוד, לחברת הביטוח איילון ובנוסף תשלום גמול למבקשת בסך 400 אלף שקל ותשלום שכ"ט לבא כוחה בסך 3.37 מיליון שקל.

 

ואולם, באוגוסט השנה, בחלוף 10 חודשים, התקבלה עמדתן של הנתבעות לפיה הן דוחות את הכיסוי הביטוחי לסכומים המשולמים במסגרת הסכם הפשרה, זאת בנימוק כי סכומים אלו אינם בגדר "אובדן" ( LOSS) בר פיצוי כהגדרתו בפוליסה.

 

לטענת התובעים, על פי הוראות הפוליסה, הפשרה שהושגה נכנסת בגדר "אובדן" במפורש, וגם פשרות אליהן מגיע המבוטח ושבעקבותיהן הוא מחוייב לשלם כספים לצד שלישי (במקרה הנדון איילון) עקב מעשה אסור שבוצע על ידו, נכללות במונח LOSS.

 

בתביעה נאמר כי נוכח סירובן המפתיע, המאוחר והשערורייתי של הנתבעות להכיר בכיסוי הביטוחי לפשרה ונוכח קוצר הזמן נאלץ לוי יצחק רחמני לשאת בפירעון מלוא הסכום של כ-27 מיליון שקל מכיסו כמימון ביניים בסוף חודש ספטמבר השנה. לוי יצחק רחמני מבקש לחייב את הנתבעות לפצותו בגין נזקי מימון שנגרמו לו בסכום שנתי המוערך בכ-1.35 מיליון שקל תוך שמירת זכותו לעדכון הסכום הנתבע בהתאם להתמשכות ההליכים המשפטיים. בנוסף מתבקש ביהמ"ש לחייב את הנתבעות לפצות את התובעים בגין עוגמת נפש בסך כ-10% מסכום הפשרה דהיינו סך של 2.7 מיליון שקל, הוצאות משפט בסך כ-3.6 מיליון שקל.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x