$
בארץ

השלב הבא: תמר תוכרז מונופול גם בהולכת גז

לאחר שהגז המצרי הפסיק לזרום נותרה שותפות תמר השחקנית היחידה בשוק הגז הטבעי, והיא תישאר הגורם הדומיננטי לפחות עד 2027. אלא שלהכרזה כמונופול משמעות מוגבלת כל עוד השותפות בתמר מחזיקות גם בצינור היחידי שדרכו זורם הגז לישראל

ליאור גוטמן 06:5414.11.12

הממונה על הגבלים עסקיים פרופ' דיויד גילה הכריז על שותפות הגז תמר כמונופול בתחום אספקת הגז כיוון שהיא עתידה לספק את כל צורכי הגז של המשק הישראלי. ברקע ההכרזה גם הכישלון בקידוחי הגז האחרים (שרה, מירה). ההחלטה של גילה לא באמת מפתיעה. המציאות במשק הגז הישראלי נקבעה באפריל האחרון, כאשר ממשלת מצרים הודיעה שהיא מפסיקה את הסכם הגז מול ישראל. כבר לפני חצי שנה הודה גילה בראיון עם "כלכליסט" ש"המצרים עשו לנו את העבודה" בנושא זה.

 

החידוש העיקרי בהחלטה מאתמול הוא שהחברות שמרכיבות את שותפויות הגז יוכרו כמונופול בתחום אספקת הגז כל אחת בנפרד, וגם במאגרים אחרים דוגמת לווייתן או שמשון. הסיבה: לטענת גילה, אף שהחברות הללו מהוות ישויות משפטיות נפרדות, הן פועלות יחדיו מול אותם לקוחות ומתוך אינטרס משותף של מכירת גז. לכן, אפילו דור גז ה"קטנה", שמחזיקה רק 4% משותפות תמר, מוכרזת הלכה למעשה כמונופול.

 

קידוח תמר קידוח תמר

 

גילה מסביר ש"הצפי הוא כי היקפי השימוש בגז הטבעי יכפילו עצמם בעשור הקרוב ויגיעו לכ־9.7 BCM (מיליארד מ"ק - ל"ג) לשנה כבר בשנת 2015, ויהוו מקור לכ־73% מסך ייצור החשמל בישראל", שימוש שיתרחב לענפי התעשייה והתחבורה ולא רק לייצור חשמל. לפיכך, במציאות שבה אין מתחרים, "נפלו" כל החוזים במשק - אלו שנחתמו ואלו שעתידים להיחתם - בידי שותפות תמר בהווה עם אפשרות להתגלגל גם לפתחה של שותפות לווייתן, שניהם מאגרי גז מוכחים.

 

"בדיקת הרשות בטרם ההכרזה העלתה כי לפחות עד שנת 2020 יספקו המחזיקות בתמר יותר ממחצית הביקושים במשק הישראלי. תחזית רשות הגז הטבעי בנוגע לאספקת גז טבעי עד שנת 2040 מעלה כי מאגר תמר צפוי לספק את מרב הביקושים במשק הישראלי עד שנת 2027", מחדד גילה.

 

ימכרו בנפרד? אין מונופול

 

משמעות ההכרזה היא שכעת מצופה משותפויות הגז, ליצור "תחרות מלאכותית" בשוק אספקת הגז. כך פיצול השותפות ומכירה בנפרד - כל חברה ביחס לחלקה במאגר - תיצור מציאות של כמה שחקנים בשוק "יש מאין". גילה אמנם אינו מכריח את השותפויות להתפצל ומשאיר את ההחלטה בידן, אולם מסביר שיהיו לכך השלכות עתידיות.

 

 

חלק מההשלכות עלול להגיע בדמות קביעת "מחיר תקרה" לעסקאות הגז שממנו אי אפשר לעלות. הצעד המחמיר יותר יכול להגיע בדמות קביעת מחיר קבוע שממנו אסור לרדת או לעלות, זאת אם יימצא כשל שוק חמור או ניצול לרעה של המונופול לגריפת רווח חריג.

 

מקורביו של גילה מסבירים שאם כל חברה תחליט למכור את מרכולתה בנפרד, אזי יישקל שנית מעמדה של כל חברה כמונופול. האם הדבר אפשרי? עקרונית זה ייתכן, ולו בשל כמויות הגז הקטנות שהמשק הישראלי צורך. כך, לדוגמה, דור גז בבעלות דודי ויסמן יכולה למכור לכל דורש את חלקה היחסי (4%) מסך הגז שנמצא במאגר תמר - 275 מיליארד מ"ק. לפי נתוני משרד האנרגיה, ב־2011 הסתכמה צריכת הגז במשק הישראלי ב־4.9 מיליארד מ"ק, כלומר חלקו של ויסמן בלבד במאגר, אשר מגיע ל־11 מיליארד מ"ק, מספיק ליותר משנתיים צריכה במשק המקומי.

 

בעיית ההולכה לא נפתרה

 

עם זאת, גם אם השותפויות יפוצלו, ייאלץ הממונה לטפל בבעיית ההולכה - הגז מישראל צפוי להגיע בצנרת בודדת לפחות עד 2015, וזאת נמצאת בידי השותפויות הנוכחיות. במשרד הממונה על הגבלים מודעים לבעיה ומסבירים שאם וכאשר יתבצע פיצול, אזי הם ידרשו לטפל גם במונופול ההולכה לישראל.

 

בצד הכרזת הממונה, אנשי המשרד אינם יכולים לתת הסברים סבירים לשאלה מדוע הם נמנעו מהכרזת המונופול עוד קודם. הזדמנויות לא חסרו - בשנת 2010, עת עבדו מול ישראל שני ספקים, ישראלי ומצרי, חלוקת הגז ביניהם היתה 60% לגז הישראלי (ים תטיס) ו־40% לגז המצרי. מאחר שאחזקה ענפית של מעל ל־50% מהשוק היא תנאי מספק להכרזת מונופול, הממונה על הגבלים יכול היה לקבוע כבר לפני שנתיים שיש כשל שוק בתחום אספקת הגז. מדוע זה היה חשוב? הגבלת מחירים בתחום הגז עשויה היתה להתגלגל לכדי הורדת תעריפי החשמל עבור הצרכן הישראלי, ולו בשל העובדה שעלויות הדלקים של חברת החשמל היו נמוכות (גז הוא הדלק הכי זול לייצור כיום).

 

גם אם מתייחסים להסבר הממונה כי הביא בחשבון שהתחרות המצרית הורידה את עלויות הגז, קשה להבין מדוע הוא התמהמה עם הכרזת מונופול גם באפריל 2012, אז המצרים "יצאו מהמשחק" והותירו את נובל אנרג'י, יצחק תשובה ושותפיהם לבד בעולם הגז הישראלי.

 

איום גדול, סיכוי קטן ליישום

 

גילה מספר שבמסגרת השימועים שנערכו לקראת ההכרזה, "העלו הצדדים טענה כי לממונה אין סמכות להכריז על בעל מונופול עתידי. בין היתר טענו הצדדים כי אין ודאות שהמחזיקות בתמר עתידות לספק יותר ממחצית הגז הטבעי בישראל עד אמצע 2013". חברת ישראמקו, שמחזיקה ב־28.75% במאגר תמר, אף הגישה תביעה בנידון נגד הממונה.

 

לדברי גילה, טענות השותפויות נדחו כיוון ש"מטרת ההכרזה היא, בין היתר, להציב תמרור אזהרה בפני המונופול ולהכין את הקרקע לפיקוח עליו. בנוסף, השותפות בתמר צפויות בהסתברות גבוהה לספק מעל ומעבר למחצית אספקת הגז הטבעי בישראל ביולי 2013".

 

עם זאת, הסיכוי להחלת פיקוח מחירים בשוק הגז הטבעי אינו גבוה. ראשית, מי שמוסמכת לעשות זאת היא ועדת הפיקוח על מחיר הגז שמורכבת מנציגי משרדי האוצר והאנרגיה. ועדה זו כבר החילה חובת דיווח הכנסות ורווח מכלל העסקאות, אולם במציאות שבה משרד האנרגיה שואף לפתח את משק הגז ולא להגביל אותו, התמיכה בנושא פיקוח המחירים מצדו אינה מובטחת.

 

אם לא די בכך, ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה פרופ' יוג'ין קנדל אינו תומך בפיקוח על מחירי הגז, כיוון שמדובר בצעד שעלול לסכל כל אפשרות לתחרות עתידית בתחום.

 

בחברות האנרגיה קיבלו את הכרזת הממונה ברגשות מעורבים. עו"ד צביקה אגמון, מסר בשמה של דלק אנרגיה כי "להכרזת הממונה על הגבלים עסקיים אין השלכות אופרטיביות על הפעילות השוטפת של שותפות תמר. ההסכמים העיקריים למכירת גז טבעי שנחתמו על ידי שותפות תמר אושרו על ידי הממונה וגורמי ממשל רלבנטיים אחרים, ולפיכך אין חשש כי תהיה פגיעה בהם". בדלק קידוחים כי ישקלו לערער על ההחלטה לבית הדין להגבלים. חלק מהשחקנים בשוק אמרו ש"כל חודש קם רגולטור אחר בשוק ויש לו מה להגיד. זה לא מועיל לעסקים, כל השינויים הרגולטוריים הללו". שחקן אחר סיפר שחלק מהחברות הבינלאומיות שוקלות כניסה לחיפושי הגז בלבנון, "שנראית פתאום מדינה מסודרת, בעלת רגולציה סבירה למרות שהחיזבאללה שולט שם". "הם במצב יותר טוב מישראל", אמר באירוניה.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x