$
בארץ

שווי נכסי המשק בחו"ל ירד ברבעון השני ב-1.9 מיליארד דולר

זאת בשל הירידה ביתרות המט"ח הנובעת מהעלייה בשער הדולר מול היורו

אמנון אטד 15:5719.09.12

שווי יתרות מטבע החוץ שמנהל בנק ישראל ירד ברבעון השני של השנה בכ-1.9 מיליארד דולר (2.4%), כך מתברר מנתוני הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל שמפרסמת היום (ד') החטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל.

 

הירידה בשווי יתרות המט"ח נובעת בעיקר מהעלייה שנרשמה בתקופה

הנסקרת בשער הדולר מול היורו, שהקטינה את שווי חלקן של היתרות ביורו ומוצג בדו"חות בנק ישראל במונחי דולר.

 

יתרת הנכסים הכוללת של המשק בחו"ל ירדה ברבעון השני בכ-4.8 מיליארד דולר (1.8%) והסתכמה בסוף חודש יוני בכ-260 מיליארד דולר.

 

מנתוני בנק ישראל מתברר עוד כי שווי תיק המניות של תושבי ישראל בחו"ל ירד ברבעון השני בכ-1.7 מיליארד דולר (4.2%). הירידות במחירי המניות בשוקי ההון בחו"ל הקטינו את שווי התיק בכ-2.2 מיליארד דולר, וירידה זו קוזזה בחלקה על ידי השקעות נטו (עודף השקעות חדשות על מימושים) בסכום של כ-570 מיליון דולר.

 

באגרות החוב הסחירות בחו"ל נרשמו בפרק זמן זה השקעות נטו בהיקף של כ-600 מיליון דולר, והן קוזזו על ידי ירידות מחירים והפרשי שערים. משיכות הציבור נטו מפיקדונות בבנקים זרים בחו"ל הסתכמו ברבעון השני של השנה בכ-1.5 מיליארד דולר.

 

ההשקעות הישירות נטו של תושבי ישראל בחו"ל (השקעות שלא באמצעות הבורסה) גדלו ברבעון השני בכ-900 מיליון דולר (1.2%), בהמשך לעלייה דומה ברבעון הראשון של השנה. במקביל נרשמה בתקופה זו ירידה ברכיבי הפיקדונות הבנקאיים וההשקעות הפיננסיות. בסוף יוני היוו ההשקעות הישירות כ-40% משוויו הכולל של תיק הנכסים של המשק בחו"ל. אגרות החוב הזרות היוו כ-30%, המניות כ-20% , והפיקדונות הבנקאיים היוו כ-10% מהתיק.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x