$
קריירה

ממחר: מעסיק שיפגע בזכויות עובדיו - ייקנס בעד 35 אלף שקל

חוק חדש שנכנס לתוקף יאפשר לתמ"ת להטיל עיצומים כספיים בהליך מזורז על מעסיקים שהפרו את חוקי העבודה

מיקי פלד 12:4618.06.12

ממחר (ג') יוכל משרד התמ"ת להטיל עיצומים כספיים על מעסיקים שיפרו את חוקי העבודה ולהטיל אחריות אישית על מנהלים שיישכרו קבלנים שיפרו את זכויות עובדיהם. זאת, כחלק מהכניסה לתוקף של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

 

השינוי המשמעותי ביותר בחוק הוא זה שנותן לתמ"ת אפשרות לאכוף את חוקי העבודה השונים בעזרת כלים מינהליים - אותם עיצומים כספיים - לעומת ההליכים הפליליים בלבד שננקטו עד כה.

 

היתרון של ההליך המנהלי והעיצומים הכספיים שבו הוא כי מדובר בהליך קצר הרבה יותר, הנתון לשיקול דעתם של מפקחים בכירים במשרד התמ"ת, בעוד שהקנסות הפליליים או הגשת כתב האישום לבתי הדין לעבודה הם הליכים ארוכים מאוד שנטל הראיה הנדרש בהם מצד המשרד גם גדול הרבה יותר.

 

מעכשיו, עיצומים כספיים בהליך קצר שיאפשרו לתמ"ת לקנוס מעסיקים שיעברו על חוקי עבודה מעכשיו, עיצומים כספיים בהליך קצר שיאפשרו לתמ"ת לקנוס מעסיקים שיעברו על חוקי עבודה צילטם: shutterstock

 

על-פי החוק, במקרה של הפרה של אחד מחוקי העבודה הבסיסיים - אי תשלום שכר מינימום, אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו וכדומה - יוכל התמ"ת להטיל קנס של 5,000 עד 35 אלף שקל על המעסיק על כל עבירה, תלוי בחומרתה ובעברו של המעסיק.

 

האכיפה המנהלית תחול גם על הצו מ-2007 שקובע חובה של הפרשות מינימליות לחיסכון פנסיוני. עד כה לא יכול היה התמ"ת לאכוף צו זה. מספר הפקחים על חוקי העבודה במשרד התמ"ת יוכפל ויעמוד על כ-200.

 

מזמין השירות גם אחראי

 

החלק השני של החוק הוא זה הנוגע רק לעובדי הקבלן בענפי השמירה, הניקיון וההסעדה. החוק מטיל לראשונה על המעסיק שהזמין את השירות את האחריות לוודא שמירה על זכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלם. במידה ויופרו זכויות עובדים אלו, יהיו המעסיקים חשופים לעיצום כספי אישי בגין אחריותם לזכויות העובדים.

 

עם זאת, האכיפה של נושא זה של החוק תהיה חלקית ביותר בחודשים הקרובים. זאת, משום שההסתדרות והמעסיקים טרם סיכמו על כל הזכויות המגיעות לעובדי הקבלן מכח ההסכם שנחתם ביניהם בפברואר האחרון. שנית, במשרד התמ"ת עוד לא אישרו את התקנות המגדירות את התפקיד של בודק שכר מוסמך, אותם אנשים שיועסקו על-ידי מזמיני שירות הקבלן כמומחים לבקרה על זכויות עובדי הקבלן ויהיו אחראים לוודא העסקה כחוק על פי מסמכים ועל פי בדיקות בשטח. אישור הבודק ישמש הגנה למזמין השירות, המעסיק, מפני אחריות להפרות של זכויות עובדי קבלן אצלו. החוק גם קובע כי קבלן שהפר את חוקי העבודה לא יוכל להיות מועסק על ידי גופי המדינה השונים.

 

על החוק יש גם ביקורת רבה מצד המעסיקים. "המטרה טובה, אבל להערכתי בחלק מהנושאים החוק פשוט לא מידתי", אמר היום ל"כלכליסט" עו"ד נחום פינברג, המייצג מעסיקים רבים במשק. לדבריו, "מדובר בעיקר בהטלת האחריות על מזמיני העבודה מקבלנים, שכן על אותם קבלנים יש כבר פיקוח של המדינה ועכשיו הופכים את מזמין השירות לשוטר. בעיה נוספת היא קשיחות היתר של העיצומים הכספיים, שניתנים על ידי מפקח ויכולים להגיע לסכומים מאוד גבוהים".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x