$
בארץ

המדינה מפרסמת כללים חדשים למכרזים רישיונות חיפושי גז ונפט

המגיש להעסיק מנהל פרויקט בעל ניסיון מקצועי של לפחות 10 שנים בפרויקטים דומים שעלותם הייתה לפחות 10 מיליון דולר

ליאור גוטמן 19:2211.06.12
משרד האנרגיה והמים מפרסם היום (ב') כללים חדשים בנוגע לחיפושי גז ונפט בישראל. הכללים החדשים הועמדו לשימוע לציבור והם כוללים שינוי מהותי באופן שבו המדינה העניקה רישיונות למציאת אוצרות טבע.

 

בשלב הגשת הבקשה יחויב המגיש להעסיק מנהל פרויקט (Exploration Manager)

(גיאולוג, גיאופיסיקאי או מהנדס) בעל ניסיון מקצועי של לפחות 10 שנים בפרויקטים דומים שעלותם הייתה לפחות 10 מיליון דולר. בנוסף, הגוף המבקש חייב בהעסקת גיאולוג, פיסיקאי ומהנדס להם ניסיון של 5 שנים בתחום. בין אנשי הצוות יכלול לפחות אזרח ישראלי אחד. כל מבקש יידרש להוכיח יכולות כלכליות לפיתוח המאגר ויחויב בהגשת ערבות.

 

לגבי שטח החיפוש המדינה תחייב גופים לפרסם ברבים היכן הם מעוניינים לחפש אנרגיה, גז או נפט. במידה שמספר גופים יתעניינו בשטח מסוים המדינה תבצע הליך דומה לזה שמבוצע באירופה, שם כמה גופים מתחרים על הזכות לחפש גז או נפט. המדינה תמדוד ניסיון מקצועי (10%), תמהיל הצוות (25%), היקף וניתוח הגאולוגי שבוצע (10%), היקף ואיכות תכנית הפיתוח (25%), עמידה בלו"ז בפרויקטים אחרים (10%), איתנות פיננסית (10%) ושיקולי תחרות (10%).

 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x