$
בארץ

"ועדת הצינון" מבקשת לשמוע את עמדת הציבור בנושא

כיום נאסר על עובד ציבור לעבוד או לקבל הטבות ממעסיק פרטי כשנה לאחר פרישתו במידה ופעילותו בשירות המדינה נגעה בענייניו של אותו מעסיק. חברי הצוות נוטים להרחיב את תחולת חוק הצינון אל עובדים בתחומי פעילות נוספים של הממשלה שנהנו עד היום מפטור

תומר אביטל 09:1903.04.12

הוועדה הציבורית שנדרשת בימים אלו לנושא תגמול עובדים בשירות הציבורי שנדרשים לתקופת צינון, רוצה לשמוע מה יש לציבור לומר בנושא.

 

במצב הקיים כל מי שפורש משירות המדינה, בכל דרגה, ומבקש לעבור למקום עליו השפיע בעת כהונתו - למשל מפקח על הבנקים שמעוניין להתמנות למשרת
מנהל בנק - נדרש לתקופת צינון ללא שכר. החוק קובע שנת צינון תחת אפשרות לפנייה לוועדה ציבורית לקיצורה או ביטולה.  

 

מתוך ראייה שהחלטות בנושא לא יכולות להתקבל על ידי מי שמכהן כיום בתפקידים ציבוריים ועשוי להידרש בעצמו לצינון, בוועדה מכהנים בכירים מחוץ למערכת. הוועדה תקבע קריטריונים וגובה של זכאות - למשל משכורת מלאה לחצי שנה מתוך שנת הצינון. לוועדה ניתן מנדט אך ורק לדון בגובה התגמולים, ובקביעת התפקידים הזכאים לשכר. כלומר חוק הצינון עצמו שמתקין את משך תקופת הצינון וקבוצת המצוננים לא ישתנה.  

 

הוועדה התחילה את עבודתה לפני כשלושה שבועות. בראשה עומד השופט בדימוס אורי גורן, ובין חבריה עמיחי שי ופנחס בוכריס, ועליהם להגיש את מסקנותיהם לשרי המשפטים והאוצר עד הראשון ליולי.  

 

כעת כאמור הוועדה מבקשת לשמוע את עמדת הציבור בנושא. לדברי גורם באוצר "זה נושא שהוא ציבורי יותר ממקצועי. יש פן תקציבי אמנם אך גם שאלות גדולות של ניגודי עניינים והחשש הציבורי שעובדי הממשלה מקבלים החלטות לא רק לטובת הכלל אלא גם מתוך הסתכלות על היום שלאחר הפרישה". לדבריו חברי הוועדה להוטים לשמוע את הציבור, אולם הוועדה תקבל בסוף את המסקנות לפי עמדות חבריה.  

 

בשירות הציבורי תמימי דעים בצורך בשינוי כללי המשחק. כיום כאמור נאסר על עובד ציבור לעבוד או לקבל הטבות ממעסיק פרטי כשנה לאחר פרישתו במידה ופעילותו בשירות המדינה נגעה בענייניו של אותו מעסיק. כלומר, עליו לצאת ל"שנת צינון". עם זאת, מבקר המדינה הלין ב-2008 כי "בשירות המדינה קיימת תרבות ארגונית של אי קיום הוראות חוק הצינון", והמליץ לבחון את הגברת האכיפה ותשלום תגמול לפורש בגין תקופת הצינון.  

 

הטיפול בנושא מגיע בעקבות דו"ח טרכטנברג שהמליץ על שינוי בכללי הצינון.

  

יצוין כי כבר במהלך 2010 ישב צוות בינמשרדי על המדוכה. הצוות, אותו ריכז משרד המשפטים התבקש להמליץ לממשלה על שורת מהלכים שישנו ויחמירו את כללי הצינון הנהוגים. מההמלצות שהתגבשו התברר כי חברי הצוות נוטים להרחיב את תחולת חוק הצינון אל עובדים בתחומי פעילות נוספים של הממשלה שנהנו עד היום מפטור מתקופת צינון, לפגוע פחות בעובדים החלשים בשירות המדינה, ולהחמיר עם אלה שמפרים את כללי הצינון הנהוגים. הפיצוי שיינתן לעובדים בתקופת הצינון, לפי המלצות הצוות, היה אמור להסתכם בשיעור מסוים משכרם, שישתנה גם הוא בהתאם לרמת המשרה שמילאו בשירות המדינה. עם זאת עבודת הצוות לא נשאה פירות.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x