$
בארץ

עיקרי ההמלצות: תאגיד גדול לא יוכל להחזיק או לשלוט בגוף פיננסי גדול

הביצוע - תוך ארבע שנים. כמו כן מציעה הוועדה לחזק את הדירקטוריונים, לעודד פעילות מוסדיים ולפקח על עסקאות בעלי עניין. עוד מומלץ לחזק את כוחו של הממונה על הגבלים עסקיים

תומר אביטל 13:1219.09.11
אז מהן בעצם המלצות הביניים של הוועדה להגברת התחרותיות במשק? הוועדה ממליצה בין היתר על איסור שליטה או החזקה בגוף פיננסי משמעותי המנהל נכסים של יותר מ-50 מיליארד שקל, על ידי תאגיד ריאלי משמעותי או על ידי השולט בתאגיד ריאלי משמעותי (שפדיון המכירות שלו הוא יותר מ-8 מיליארד שקל). כלומר, אותו בעל שליטה לא יוכל להחזיק גם בתאגיד ריאלי משמעותי וגם בתאגיד פיננסי משמעותי. ביצוע המסקנות, אגב, אמור להיות תוך ארבע שנים.

  

ליחצו כאן לצפייה בכל ההמלצות

 

עוד ממליצה הוועדה על הגבלת כהונה של דירקטורים בגוף פיננסי משמעותי ובגוף ריאלי משמעותי, בו זמנית.

    

מימין: חיים שני, סטנלי פישר, בנימין נתניהו ויובל שטייניץ עם דו"ח ועדת הריכוזיות מימין: חיים שני, סטנלי פישר, בנימין נתניהו ויובל שטייניץ עם דו"ח ועדת הריכוזיות צילום: משה מילנר, לע"מ

 

"צריכים לייצר הפרדה"

 

ראש הוועדה, חיים שני, הקרין מצגת שבה הבהיר את הבעייתיות הכרוכה בקשר ריאלי פיננסי. "אם מישהו מנהל את כספי האחרים, יש לו דילמה האם להשקיע בבעל השליטה, בשותף שלו, או במתחרים שלו. ניתן לפתור את הבעיה באמצעות רגולציה או כללים. אך הוועדה הגיעה למסקנה שאנו צריכים לייצר הפרדה. הוועדה ממליצה שבעלי שליטה ריאלית משמעותית (8 מיליארד שקל מכירות או מאזן מעל 20 מיליארד שקל) וגם עסק פיננסי משמעותי - כזה שמנהל מעל 50 מיליארד שקל- ייאלץ להיפרד מהם".

 

לאחר מכן הסביר שני את המסקנות לגבי חברות פירמידאליות. לדבריו, "בארץ מקובל שחברות ציבוריות נשלטות על ידי בעלי שליטה, בניגוד לאירופה וארה"ב. לכ-90% מהחברות הבורסאיות יש בעל שליטה. אנו מטפלים בחברות שיש ביניהן פעם משמעותי בין ההון ואמצעי השליטה. ככל שהפער גדל יש סיכוי להבדל באינטרסים בין בעל השליטה למחזיקי המניות והאג"ח".

 

שני הדגיש, כי "חשוב לציין שלקבוצות עסקיות יש יתרונות - הן יכולות להעביר ידע וקשרים, להיכנס לתחומים חדשים ועוד. אבל בדרך כלל הן מתאפיינות בחברות פירמידיאליות בשווקים מתפתחים. לאותן חברות יש פוטנציאל לפער אינטרסים, סיכונים עודפים, וגם בעיות ברמת המשק - אם הוא מורכב מהרבה קבוצות פירמידיאליות. למשל פגיעה ביציבות המשק. ישנו חשש למפגש בין שווקים. נפגשנו עם לא מעט משקיעים זרים. הם אומרים שמדי פעם הם נמנעים מלהשקיע כי המשק כאן מסובך וקשה להבנה".

 

שני הסביר עוד, כי "העקרונות המנחים היו חיזוק כוחם של בעלי מניות מיעוט, והגבלות היקף האשראי". הוועדה ממליצה על שורת צעדים של חיזוק עצמאות הדירקטוריון שינויים מבניים, הקטנת המינוף ועידוד התחרות.

 

לקדם את תיקון חוק החברות בנודע לשכר בכירים

 

הוועדה ממליצה בנוסף לקדם את תיקון חוק החברות בנוגע לשכר בכירים, על פי המלצות ועדת נאמן. הוועדה תומכת בהמלצות ועדת נאמן שממליצות לקבוע הליך אישור מיוחד בחברות פער, ולהתנות את מתן התגמול לאישור מיוחד באסיפה הכללית ברוב בלתי נגוע.

 

עוד קובעת הוועדה, כי יש לחזק את הדירקטוריונים כך שבחברת פער לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים חיצוניים שאינם קשורים לבעל השליטה, אישור הדירקטורים החיצוניים על ידי האסיפה הכללית יהיה ברוב שאינו מייצג את בעל השליטה. כמו כן, בעל השליטה יידרש לאישור ועדת הביקורת על מנת למנות דירקטור בחברה הבת.  

  

לגבי עסקאות בעלי עניין, ממליצה הוועדה ביצוע הליך תחרותי לפני אישור עסקת בעל עניין במכירת נכס, בקבלת שירותים תפעוליים, ברכישת מוצר מדף או בקבלת הלוואה. עוד מוצע אישור ופיקוח ועדת הביקורת של הדירקטוריון על עסקאות שאינן "חריגות" אך גם אינן זניחות מבחינה פיננסית.

 

להגדיל את כוחו של הממונה על הגבלים

 

לגבי עידוד התחרות, ממליצה הוועדה - כפי שפורסם בכלכליסט - להגדיל את כוחו של הממונה על הגבלים עסקיים. כך למשל, בית הדין יוכל לכפות שינויים (סעדים מבניים) בקבוצות ריכוז. כמו כן, הוועדה ממליצה לוועדת שרים לענייני חקיקה לאשר את התיקון לחוק ההגבלים העסקיים המקנה לממונה סמכות אכיפה מנהלית כולל שימוש בעיצומים כספיים.

 

אחד הצעדים שלא נכלל במסקנות, אלא יועלה להתייחסות הציבור, הוא שבעל שליטה בחברות פער יוכל להצביע אך ורק לפי אחוז השליטה ההונית שלו. "אם זה יתקבל", שני הדגיש, "זה יכול לייתר חלק מהמסקנות שלנו".

 

מלבד זאת יחוזקו המגבלות על חשיפתם של גופים מוסדיים לתאגיד בודד ולקבוצת לווים. כן צוות בראשות בנק ישראל האמון על סיכון סיסטמי יקצה משאבים לניטור וטיפול בקבוצות עסקיות.

  

בנושא הפירמידיאלי אמר שני, כי "הוועדה ממליצה לחזק את המנדט של הממונה על ההגבלים העסקיים לטפל באופן הבא: בית הדין להגבלים עסקיים יוכל לכפות שינויים בקבוצות ריכוז, והממונה יוכל לכפות קנסות ועיצומים בדומה לרשות ני"ע.

  

"אני לא רוצה להשלות אף אחד"

 

לגבי הפרטות הבהיר שני: "מה שעמד לנגד עיניה של המדינה בעת מכירת נכס היה בעיקר המחיר. הוועדה ממליצה להסתכל לא רק מי משלם את המחיר הכי טוב, אלא מי יקבל את השליטה על תשתית קריטית. זאת כדי להבטיח שהתשתיות לא ייפלו בידי מעטים. אנו ממליצים שבכל הפרטה תהיה חובת היוועצות על הממונה על ההגבלים העסקיים, ועל כל מכירת זיכיון או נכס מעל 150 מיליון שקל, תחול חובת היוועצות עם ועדה מייעצת בראשות מנכ"ל האוצר.

  

"אם כל המהלכים יקרו", סיכם שני, "זה ייקח זמן. אני לא רוצה להשלות אף אחד, אז בהנחה שההמלצות ייושמו, אנו מאמינים שנראה הקצאה יעילה יותר של ההון במשק, והמשך פיתוח שוק ההון הישראלי".

  

לדברי שני, יודפס דוח מלא של כ-150 עמודים בתוך שלושה שבועות, ובתוך שלושה חודשים יוגש הדו"ח הסופי לאישור הממשלה.  

בטל שלח
    לכל התגובות
    x