$
בארץ

רה"מ אימץ מסקנות קדמי: שוק החלב ייפתח לייבוא, מחיר המטרה יופחת

נתניהו אימץ את מסקנות הוועדה לבדיקת שוק החלב. בין השאר, המחלבות יחויבו בהצגת רווחיהן ויבוטל הפטור מהסדר כובל למשווקי תוצרת חקלאית. מחיר המטרה יופחת ב-6-5 אגורות באופן מיידי. נוקד: "ההמלצות העיקריות - לא על דעת משרד החקלאות"

טל ליטמן 19:4827.07.11

ראש הממשלה אימץ את מסקנות ועדת המשנה לבדיקת שוק החלב שמטרתן הוזלת שוק החלב בעשרות אחוזים. בין המסקנות שאומצו: השוק ייפתח לייבוא במתווה מדורג, מכוני התערובת ייבדקו, המחלבות יחויבו בהצגת רווחיהן ויבוטל הפטור מהסדר כובל למשווקי תוצרת חקלאית. 

 

בנוסף יחויבו

הרשתות בסימון מוצרים, ייבדקו קשרי הרשתות והספקים, מכסות חלב שלא ינוצלו יפתחו לתחרות, רפתות קטנות יוכלו לגדול ומחיר המטרה יופחת ב-6-5 אגורות.

 

ועדת המשנה בראשותו של מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי, לבדיקת שוק החלב הוקמה על ידי שר התמ"ת, שלום שמחון ושר האוצר, יובל שטייניץ ולבקשת ראש הממשלה. הוועדה בדקה את כל שרשרת הערך של שוק מוצרי החלב ומטרתה הייתה הורדת המחיר הסופי לצרכן של מוצרי החלב, תוך שמירה על רווחיות הוגנת בכל שרשרת הערך.

 

מחיר המטרה יירד באופן מיידי

 

שוק החלב ייפתח כאמור באופן מדורג והמכסות יגדלו מדי שנה עם שיעור מכס קבוע שיעמוד על 20%. בשנת 2016 ייפתח השוק לייבוא, ללא מכסות.

 

באשר למקטע הרפתנים נקבע כי יידרשו דו"חות כספיים מרפתות. כן הוחלט על פתיחת מכסות חלב לתחרות: מכסת הייצור תקבע על בסיס שנת 2011 למשך חמש שנים החל משנת 2012. לאחר שלוש שנים תוכל הממשלה לקבוע את סיום קיבוע המכסות. מכסות שלא ינוצלו יועברו לייצור תחרותי, שלא על בסיס מחיר המטרה.

 

עוד הוחלט כי רפתות קטנות יורשו לגדול: הרפתות הקטנות יוכלו לצמוח, במשך שנות ההסדר, עד לגובה של מכסה של 700 אלף ליטר.

 

מחיר המטרה יירד כאמור באופן מיידי ב-6-5 אגורות. בחישוב המחיר יבוצע שינוי - יחשב רק 90% מהרפתות היעילות. בהמשך ייעשה החישוב באופן הבא:

• בשנת 2012 יחושב מחיר המטרה על בסיס 90% הרפתות היעילות (מוערך ב-3 אגורות)

• בשנת 2013 יחושב מחיר המטרה על בסיס 80% הרפתות היעילות.

• בשנת 2014 יחושב מחיר המטרה על בסיס 70% הרפתות היעילות.

 

כן הוחלט על מתן סובסידיית לרפתות הקטנות בסך 2.7 אגורות  למימון אגרת מועצת החלב.

 

בכל הנוגע למחלבות נקבע כי חוק ההגבלים העסקיים יתוקן על מנת לבטל את הפטור מהסדר כובל שניתן למשווקי תוצרת חקלאית. תיקון זה לא יאפשר עוד למחלבות להנות מתיאום בשיווק תוצרת חקלאית .

 

באשר לרשתות הוחלט כי הן ידרשו לדווח אחת לרבעון על שיעורי רווחיותן. בהתאם לכך, המדינה תשקול אם להכניס מוצרים לפיקוח מלא. כן נקבע כי ייבדקו קשרי ספק קמעונאי.  בנוסף נאסר על ספקים גדולים יבוא של מוצרים סופיים . רשתות ומחלבות לא יוכלו לייבא גבינות קשות.

 

עוד נקבע כי יותקנו תקנות המחייבות את הרשתות לסמן מוצרים בפיקוח. במקביל יואץ מסלול חקיקה לסימון מוצרים לפי מחיר ל-100 גרם. בדרך זו תתאפשר לצרכן דרך נוספת להשוות בין המוצרים ולאפשר בחירה מושכלת יותר.

 

"ההחלטות יפגעו פגיעה אנושה ברפתנים"

 

שר האוצר, יובל שטייניץ, אמר לאחר פרסום המסקנות: "הדרך הנכונה להוזלת מחירים היא על ידי תחרות אמיתית במשק החלב, וזו אפשרית רק באמצעות פתיחה ליבוא מתחרה. חשיפת משק החלב ליבוא תחייב את המחלבות להתייעל, להוזיל מחירים ולשפר את המוצרים, ותועיל בטווח הארוך לכלכלת ישראל. זהו חלק ממדיניות כוללת של הממשלה להפחתת הריכוזיות במשק והגברת התחרות".

 

שר התמ"ת, שלום שמחון: "ההמלצות מגדירות למעשה רפורמה מבנית בענף החלב. כפי שאמרנו בתחילת הדרך, כל החוליות בשרשרת הערך של ייצור ושיווק החלב יתנו את חלקן, כל אחת לפי רווחיה ואחריותה לעלויות של הצרכן, וזאת כדי שהצרכן יהנה מהוזלה משמעותית. כפי שאמרנו הפגיעה בחקלאים היא אכן מתונה, וזאת לנוכח העובדה שהם אינם האחראים העיקריים לעליית מחירי מוצרי החלב. המלצות אלו הן פרק ראשון במתווה רחב שתציג בעוד כשלושה חודשים ועדת המזון היושבת על המדוכה ובוחנת את שוק המזון בכללותו".

 

שרת החקלאות, אורית נוקד: "שתי ההמלצות העיקריות של הוועדה בדבר הפחתת מחיר המטרה והרחבת יבוא פרועה התקבלו שלא על דעת משרד החקלאות וללא בדיקת ההשלכות המרחיקות לכת שלהן על שוק החלב ועל ענף הרפת. ההחלטות התקבלו על ידי משרדים שאינם אמונים על ענף החלב וללא היכרות מעמיקה של הענף. פתיחה גורפת של גבינות קשות והפחתת מחיר המטרה באופן חד צדדי ללא קשר להתייעלות הרפת יחזקו את המחלבות והקמעונאים, יפגעו פגיעה אנושה ברפתנים, וזאת מבלי להביא שום בשורה לצרכנים, בשורה שניתן היה להשיג על ידי החזרת מוצרים לפיקוח".

 

התאחדות מגדלי הבקר לחלב מסרה בתגובה: "זו החלטה אכזרית ומטופשת כי היא גם תהרוס את כל חקלאות החלב בישראל וגם תביא לייקור מוצר החלב לצרכנים. אין ספק שהחקלאים באירופה והטייקונים בישראל מוחאים כפיים לראש הממשלה, שכן הצעד עליו החליט יעשיר את קופתם". 

 

הרפתנים הודיעו כי ימשיכו במאבקם בתקופה הקרובה.

 

לכתבה באנגלית לחצו כאן

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x