$
קריירה

התעשיינים: גובר הקושי בגיוס עובדים מקצועיים

לפי סקר התאחדות התעשיינים, 80% מהחברות התקשו לגייס עובדים במחצית השנייה של 2010, שיעור שנמדד לאחרונה רק בסוף 2007

טל ליטמן 11:4414.02.11

80% מחברות התעשייה התקשו לגייס עובדים מקצועיים לשורותיהן במחצית השנייה של 2010. כך עולה מסקר שערכה התאחדות התעשיינים בקרב 170 חברות תעשייתיות. שיעור כה גבוה לא דווח על ידי התעשיינים מאז רמת השיא ברבעון האחרון של 2007, ערב המשבר הכלכלי

 

לפי הסקר, שנערך ע"י אגף הכלכלה בראשות רובי גינל, סמנכ"ל לכלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים, 79% מחברות התעשייה דיווחו על קושי בגיוס עובדים מקצועיים ברבעון האחרון של 2010. זאת לעומת 81% מהחברות דיווחו על קושי ברבעון השלישי של 2010, בסקר שעבר, ו-74% מהחברות שדיווחו על קושי בגיוס ברבעון השני אשתקד. 

 

מגמה מתמשכת

 

דיווחי התעשיינים משקפים מגמה מתמשכת של החרפה בקשיי הגיוס: כך, בעוד שברבעון השני של 2009, תחילת ההתאוששות מהמשבר הכלכלי, עמד אחוז המדווחים על קושי בגיוס עובדים מקצועיים על 61%, הרי ששיעור זה עלה בהדרגה עד לכ-80% בשני הרבעונים האחרונים של 2010. הקושי המתמשך בגיוס עובדים מקצועיים לתעשייה מתיישב עם הגידול המתמשך מסוף 2009 במצבת העובדים בתעשייה.

 

מפעל. הקושי בגיוס עובדים נמשך מפעל. הקושי בגיוס עובדים נמשך צילום: עמית שעל

 

חשוב לציין, כי שיעור כה גבוה של חברות המדווחות על קושי בגיוס עובדים מקצועיים, כפי שדווח במחצית השנייה של 2010, לא דווח על ידי התעשיינים בסקר מאז רמת השיא ברבעון האחרון של 2007, ערב המשבר הכלכלי (אז נרשם שיעור דומה של 83%).

 

העלייה בשיעור החברות המדווחות על קושי בגיוס עובדים, נגזרה בעיקר מעלייה באחוז התעשיינים המדווחים על קושי בינוני: אחוז התעשיינים המדווחים על קושי בינוני עלה מ-27% בממוצע בשלושת הרבעונים הראשונים של 2010 לכ- 35% בסקר הנוכחי, וכן מאחוז התעשיינים המדווחים על קושי קטן, שנותר כמעט ללא שינוי - 24% בסקר הנוכחי (26% בממוצע בשלושת הרבעונים הראשונים של 2010). עם זאת, אחוז החברות המדווחות על קושי גדול נותר ברבעון האחרון של השנה על 20%, בדומה לממוצע בשלושת הרבעונים הראשונים אשתקד (22%).

 

המתקשים - טקסטיל והלבשה

 

שיעור גבוה במיוחד של מדווחים על קושי בגיוס עובדים מקצועיים נמצא בקרב תעשייני הטקסטיל וההלבשה, המתכת והחשמל, הגומי והפלסטיק והאלקטרוניקה.

 

ברבעון האחרון של 2010 החמירו קשיי הגיוס עימם מתמודדים תעשייני ענף הטקסטיל וההלבשה: כ-92% מתעשייני הענף שהשתתפו בסקר דיווחו על קושי בגיוס עובדים מקצועיים (כשליש דיווחו על קושי ניכר), זאת לעומת 75% בסקר הקודם, שהתייחס לרבעון השלישי של 2010, ו-69% ברבעון השני של 2010. אחוז כה גבוה של תעשיינים המדווחים על קושי בגיוס עובדים מקצועיים לא נרשם עד כה בענף הטקסטיל וההלבשה.

 

במקביל, דיווחו תעשייני ענף המתכת והחשמל אף הם על קושי ניכר בגיוס עובדים מקצועיים, תוך התמתנות קלה: אחוז תעשייני הענף המדווחים על קושי של 83% ברבעון האחרון של 2010, זאת לאחר אחוז גבוה יותר, של 94% מתעשייני הענף, ברבעון השלישי אשתקד (בדומה לסוף 2007, עת נרשם שיעור דומה), ובהשוואה ל-76% שדיווחו כך בסקר שהתייחס לרבעון השני של 2010.

 

כמו כן, ממשיכים גם תעשייני ענף הגומי והפלסטיק לדווח על קשיים בגיוס עובדים מקצועיים, אם כי תוך התמתנות מסוימת: כ-82% מתעשייני הענף שהשתתפו בסקר דיווחו על קושי בגיוס עובדים מקצועיים ברבעון האחרון של 2010, זאת לאחר רמת שיא ברבעון השלישי של 2010, כאשר 95% מהחברות דיווחו על קושי, ובהשוואה ל-89% ברבעון השני של 2010.

 

תעשייני ענף האלקטרוניקה מדווחים אף הם על עלייה ניכרת בקושי בגיוס עובדים מקצועיים: 81%  מתעשייני הענף מדווחים על קושי בסוף 2010, זאת בהשוואה ל-73% שדיווחו על קושי בשני הסקרים הקודמים שהתייחסו לרבעון השני והשלישי של 2010. נציין, כי שיעור כה גבוה של חברות המדווחות על קושי בגיוס עובדים מקצועיים לא נרשם בענף האלקטרוניקה מאז סוף שנת 2007, עת נרשם שיעור דומה של 83%.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x