$
בארץ

המדריך להמלצות ששינסקי: מפחת מואץ ועד תמלוגי העל

"כלכליסט" מנתח איך עשויות המלצות ועדת ששינסקי להשפיע על הדו"חות הכספיים של שותפויות הגז

ליאור גוטמן 16:1508.01.11

בתחילת עבודתה של ועדת ששינסקי נפנפו באוצר בדגל התמלוגים, וטענו ששיעורן בישראל (12.5%) נמוך משמעותית ממה שמקובל בעולם. לאורך עבודת הוועדה התחוור ששינוי שיעור התמלוגים מחייב שינוי בחוק הנפט ויצירת חוק חדש, מה שהיה מעביר את האוצר דרך חתחתים בוועדת הכלכלה ובכנסת. כדי להימנע ממצב זה, העדיפו באוצר לטפל בנושא בצורה של מיסוי ייעודי לחברות הגז, הליך קל יותר לביצוע באמצעות ועדת הכספים. להלן ההמלצות העיקריות של הוועדה שפורסמו שלשום.

 

1. התמלוגים לא עולים

תמלוגים הם שיעור הכנסות המדינה בגין מכירת הגז מהיזם ללקוחות. בחוק הנפט, שלא שונה מאז 1952, נקבע שיעור התמלוגים על רף של 12.5%. בהמלצות ועדת ששינסקי לא שונה שיעור התמלוגים והוא נשאר על כנו.

 

2. שיעור המס עולה

החלק של המדינה (Government Take) הוא שיעור המיסוי (מס + תמלוגים) שמועבר למדינה מהכנסות היזמים. ועדת ששינסקי קבעה ששיעור זה ינוע בין 52% ל־62%. בין מערכת המיסוי הקיימת לעתידית תחול תקופת מעבר, כלומר, החלה הדרגתית של השינויים. במהלך תקופת המעבר, שיעור ה־GT על מאגרים שיחלו בהפקה לאורך תקופת המעבר ינוע בין 43% ל־59%.

 

3. היטל חדש על תמלוגי־על

בישראל מקובל מבנה שונה של חברה ממה שמכור בשם "חברה בע"מ". שותפות גז או נפט (כמו למשל שותפות תמר) מכילה חברה שמנהלת את השותפות - "שותף על" - ולכן היא זכאית לחלק מסוים מההכנסות, אם וכאשר יהיו. ההכנסות נקראות "תמלוג על", ואין להם קשר לאחוז האחזקות של החברה בשותפות עצמה. כל שאר הגורמים בחברה נקראים שותפים מוגבלים והם נושאים בעלויות ביחס לחלקם בשותפות.

 

קידוח בים קידוח בים צילום: שלום בר טל

 

בעניין זה קבעה הוועדה שלשותפויות הפועלות בענף יותר ניכוי מחבות המס של השותפות עבור תמלוגי העל שמועברים ל"שותף הכללי". השיטה: ניכוי הסכום שאמור להיות מועבר לו (ומשתנה בין חברה לחברה) במסגרת הסכמי השותפות. המנגנון יפחית את חבות ההיטל החדש על מחזיקי יחידות ההשתתפות אבל ימסה תמלוגי על שמועברים לצד שלישי.

 

4. ביטול הטבת ניכוי אזילה

ניכוי אזילה הוא הטבת מס שניתנה במסגרת חוק הנפט ליזמים שפעלו בפיתוח והפקת גז טבעי ונפט. ההיגיון שעמד מאחורי הטבת המס הוא שבכל שנה נתונה הולך וקטן נפח הגז שנותר במאגר אנרגיה, כיוון שחלק ממנו נמכר. בשל כך יש לקזז אותו מגובה המס שמשלמת חברה. הניכוי הביא למעשה להקטנת חבות המס של היזמים, ובחלק מהמקרים ביטל כליל כל העברת מיסוי או תמלוגים למדינה. כך לדוגמה, בהדמיית הוועדה למאגר ים תטיס התגלה שמ־2004 ועד 2009, הכנסות המדינה מתמלוגים היו 649 מיליון שקל. החזרי המדינה ליזמים הגיעו ל־710 מיליון שקל, כך שלמעשה המדינה הפסידה 71 מיליון שקל. שיעור הניכוי הממוצע היה 27.5%. ועדת ששינסקי המליצה לבטלן לחלוטין, ולכן חבות המס של החברות תגדל.

 

5. מס ייעודי ומנגנון היטל חדשים

המס הייעודי לתחום הגז והנפט יחול לאחר החזרת ההשקעה בפרויקט והוא ייקבע על ידי מדידת היחס שבין ההכנסות המצטברות ממכירת האנרגיה (גז או נפט) בניכוי הוצאות שוטפות ותמלוגים, לבין ההשקעה הכוללת שבפיתוח הראשוי של מאגר האנרגיה. המנגנון לקביעת ההיטל מחלק בין ההכנסות המצטברות נטו להוצאות החיפוש והפיתוח. ועדת ששינסקי המליצה שהמס (היטל) לא ייגבה עד לרמת יחס 1.5 (החזרת ההשקעה במלואה בתוספת 50%, לפני מס חברות) כלומר, תשואה של 150%. גובה ההיטל ינוע בין 20% ל־50%.

 

6. תמריץ הוצאות חיפוש

תמריץ הוצאות החיפוש נועד לעודד יזמים להפיק את הגז מהר ככל האפשר, זאת במטרה לעזור למשק הישראלי לקבל את מקורות האנרגיה שלו בזמן. הR פקטור מחושב סכום הכנסות (מונה) חלקי סכום ההוצאות. ברגע שהיחס הוא 2 מתחילים לשלם היטל. המכנה מורכב מהוצאות פיתוח, הוצאות מימון והוצאות חיפושים. עלות פיתוח נשאר קבוע, הוצאות מימון נשאר קבוע והוצאות חיפושים מקבלים מכפיל של 1.5. שאם הוצאת הוצאות חיפוש 300 אלף שקל מכירים לך ב450 אלף שקל.

 

7. הכרה בעלויות המימון

הוועדה החליטה להכיר בעלויות המימון בתקופת ההקמה של המאגר ועד לרגע ההפקה המסחרית. מדובר בתוספת עלות מימון שנתית שיגדיל את היקף ההוצאות המוכרות לחישוב מדד ההיטל, מה שיביא להקטנת סיכון היזמים במקרים של עיכוב לא צפוי. הריבית תקבע ביחס לממוצע ריבית הליבור בתוספת פרמיה קבועה של 3%.

 

8. כל מאגר בנפרד

מנגנון ההיטל יחול על כל מאגר בנפרד. השותפויות לקחו את הרווחיים שלהם מים תטיס, ואם היו הפסדים מקידוח תמר או לוויתן בגין הוצאות קידוח, סקרים או אקספלורציה אז קיזזו אחד כנגד השני. הסיבה: מדובר באותם בעלים. מהיום יצטרכו ליצור ישות משפטית חדשה – חברה – שתטפל בכל מאגר בנפרד ולא ניתן לקזז הפסדים על הוצאות בתמר בגין רווחים מים תטיס.

 

9. פחת מואץ

הפחת המואץ נועד לצרכי מס הכנסה. אחרי כל ההוצאות המוכרות יש רווח לצורך מס הכנסה ברמת השותפות – מי שמחזיק ביחידה צריך לשלם אותו. הפחת הוא הוצאה רעיונית, שניתן יהיה לקזז אותה כאילו היא הוצאה. אין לזה קשר לתמלוגים או להיטל המיוחד אלא הקטנת חבות המס למס ההכנסה. אם עלות פיתוח תמר היא 3 מיליארד דולר, אז ניתן להפחית את 15% לשנה, כלומר לאורך 6 שנים הם יפחיתו מהנכס כ-450 מיליון דולר לשנה.

 

10. סעיפים ייעודיים לתמר

הוועדה החליטה על הוראות מעבר בין המיסוי הנוכחי לעתידי לגבי מאגרים שיחלו הפקה לא יאוחר מתחילת 2014, כלומר, מאגר תמר. על פי ההמלצות של הוועדה, עיתוי הפעלת ההיטל תידחה עד החזר של 200% על ההשקעה; עיתוי ההיטל המקסימאלי תידחה עד החזר של 280% על ההשקעה; ופחת מואץ מוגבר (עד כדי 15%) יחול עם מתן גמישות ליזמים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x