$
בארץ

כצפוי: מדד אוקטובר עלה ב-0.3%

סעיף הדיור שינה כיוון וירד בחודש שעבר ב-1.1%. המדד הושפע בעיקר מעליות מחירים שנרשמו בסעיפי הלבשה (7.5%), ירקות טריים (7.3%), מלונות ובתי הבראה (5.5%) וצורכי רחצה וקוסמטיקה (4.5%)

אמנון אטד 18:3015.11.10

מדד חודש אוקטובר שפרסמה הלמ"ס הערב (ב') עלה כצפוי בשיעור מתון של 0.3%. האינפלציה בפועל, המחושבת 12 חודשים לאחור (מדד אוקטובר 2010 לעומת מדד אווקטובר 2009) מסתכמת כעת ב-2.5%, ונמצאת מעט מעל מרכז תחום יעד האינפלציה השנתי שקבעה הממשלה (1%-3%).

 

מגמת האינפלציה בארבעת

החודשים האחרונים מצביעה על קצב אינפלציה שנתי גבוה יותר, של 3.2%. לעומת זאת, מגמת האינפלציה הבסיסית (המדד ללא סעיף הדיור הבעייתי וללא סעיף הירקות והפירות הנתון לתנודות עונתיות) משקפת בפרק זמן זה אינפלציה שנתית נמוכה יותר, של 2.1%.

 

מדד אוקטובר הושפע בעיקר מעליות מחירים בולטות שנרשמו בסעיפי התצרוכת הבאים: הלבשה (7.5%), ירקות טריים (7.3%), מלונות ובתי הבראה (5.5%) וצורכי רחצה וקוסמטיקה (4.5%). עליות אלה קוזזו בחלקן על ידי ירידות בסעיף הדיור (1.1%) ונסיעות לחו"ל (4.2%).

 

מזרחי טפחות: בהחלט ייתכן שהריבית תעלה בחודש הבא

 

רונן מזרחי מיחידת יחידת ההשקעות והאסטרטגיה של בנק מזרחי טפחות מסר בתגובה למדד כי "בנק ישראל חושש שסעיף שכר הדירה יצמצם פערים ממחיר הדיור, שהוסיף לעלות בחודש שעבר, כך שהירידה בסעיף הדיור הפעם עלולה לאותת, בחודשים הבאים, דווקא על עליות מהירות יותר. בנסיבות המסובכות הללו, קשה להעריך כיצד יגיב בנק ישראל למדד החדש. אם הפיחות בסך 2.5% בשער השקל כנגד הדולר בשבעת הימים האחרונים יימשך, ואם נתוני החשבונות הלאומיים לרביע השלישי, שיפורסמו מחר, יצדיקו זאת, בהחלט ייתכן שהריבית תעלה בחודש הבא".

 

נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה, יהודה אלחדיף, מסר כי "עליות המחירים מוגבלות לתחומי הדיור והירקות והפירות ומרבית הפרמטרים תומכים בהמשך קיומה של רמת מחירים יציבה במשק הישראלי: האטת קצב הצמיחה בדומה לשאר המדינות המפותחות בעולם, קיומו של הסכם שכר מתון במגזר הציבורי והצפי להעברת תקציב ללא זעזועים מיוחדים. נוכח זאת, אני מקווה כי הבנק המרכזי ינהג באחריות ובהתחשבות בצורכי הקיום של המגזר העסקי בכלל והעסקים הקטנים בפרט, ויחליט על הותרת הריבית על כנה".

 

לדברי נשיא להב, יהודה טלמון, "המדד הנמוך מצביע שוב על יציבות מחירים בישראל, אבל הוא אינו סמן המבשר בהכרח טובות. פירוש הדבר הוא, כי המשק הישראלי רדום יחסית ואינו מגיע למלוא מיצוי הפוטנציאל הגלום בו".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x