$
בארץ

טיוטת חוק ההסדרים: מהפכה בהקצאת קרקעות חקלאיות

בתוכנית: שינוי הרכב התמיכות שהמגזר החקלאי מקבל מהמדינה, ביטול הפטור הקיים להסדר כובל בענפי החקלאות ורפורמה בכללים להקצאת קרקע חקלאית

תומר אביטל 07:1323.06.10

טיוטת חוק ההסדרים ל-2012-2011 עשויה לחולל מהפכה בתחום החקלאות. על פי הטיוטה, שגיבושה נמשך בימים אלה, מתוכננים שינויים בשלושה תחומים עיקריים: שינוי הרכב התמיכות שהמגזר החקלאי מקבל מהמדינה, ביטול הפטור הקיים להסדר כובל בענפי החקלאות ורפורמה בכללים להקצאת קרקע חקלאית.

 

על פי ההצעה, יוקם צוות בין־משרדי שיבחן עד כמה משרתות התמיכות הישירות והעקיפות בענף החקלאות (דוגמת מכסי מגן ומכסות ייצור) את יעדיהן, ועד כמה הן מעוותות את הקצאת המקורות במשק. באוצר אומרים כי ה־OECD העיר על עיוותים רבים שנגרמים בדרך זו.

 

הצוות יגיש את המלצותיו בנוגע לתמיכות הישירות עד 1 בינואר 2011, ובנוגע לתמיכות עקיפות עד 31 בינואר 2011, תוך שימת דגש על יעדי משרד החקלאות, דוגמת אספקת תוצרת חקלאית, פריסת התיישבות ותועלות אקולוגיות.

 

על פי טיוטת חוק ההסדרים, הפטור מהסדר כובל בענף החקלאות לא יחול כאשר אחד מהצדדים הוא משווק בסיטונות של תוצרת חקלאית, שהוא גם בעל עניין או קשר עם משווקים קמעונאיים - רשתות השיווק. קשרי הבעלות הנוכחיים בין הצדדים מביאים לתיאום מחירים מול החקלאים והצרכנים. האיסור על תיאום מחירים צפוי להגדיל את רווחי החקלאים ולהוריד את המחירים לצרכנים.

 

בסוגיית הכללים להקצאת קרקע חקלאית, העבודה עדיין נמשכת. על פי התכנון תוקם ועדה שתדון בשורת נושאים: מכסות קרקע, דמי חכירה והסבסוד הגלום בהם, סחירות הזכויות, קרקע חקלאית כבטוחה לגיוס הון, משטר הנחלות, פיצוי בשל השבת קרקע וייזום בקרקע חקלאית.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x