$
בארץ

הותר לפרסום: עוזרת רל"שית לשעבר של אלוף פיקוד המרכז מואשמת בריגול חמור

יותר מ-2,000 מסמכים, בהם פקודות מבצע לחיסולים וסדרי כוחות, גנבה ענת קם ממשרדו של אלוף פיקוד מרכז, ומסרה לעיתונאי שביסס עליהם כתבות, כך על פי האישומים המייחסים לה ריגול חמור וניסיון לפגוע בביטחון המדינה

איתי הר אור 13:1108.04.10
לאחר סאגת צו איסור פרסום שביקשה המדינה, הותר לפרסום: במסגרת חקירה שניהלו שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, בסיוע מחלקת בטחון מידע של צה"ל, הושגו ראיות לכך שחיילת בשירות חובה, ענת קם, אספה והוציאה ללא רשות מהצבא ובניגוד לאיסורים מפורשים בעת ששירתה כפקידה בלשכת מפקד פיקוד המרכז בצה"ל לפני כשלוש שנים, למעלה מ-2,000 מסמכים, כאשר מאות רבות מתוכם מסווגים "סודי" ו"סודי ביותר".

  

על פי כתב האישום שהותר לפרסום, אשר הוגש לבית-המשפט המחוזי בת"א ע"י פרקליטות מחוז ת"א (פלילי), מאוגוסט 2005 ועד יוני 2007 שירתה קם בלשכת אלוף פיקוד מרכז, כאשר מאפריל 2006 שימשה כעוזרת רל"שית. קם מואשמת כי במהלך שירותה הצבאי אספה בתיקייה מיוחדת כ-700 מסמכים ומצגות שסווגו כ"סודי" או "סודי ביותר", וסמוך לתום שירותה במאי 2007 העתיקה את החומר לשני דיסקים, ובהמשך הציעה את החומר לשני עיתונאים.

 

קם מואשמת בעבירות של ריגול חמור (מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בבטחון המדינה) ובעבירה של ריגול חמור (איסוף והחזקת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בבטחון המדינה). 

 

המסמכים כוללים, בין היתר, תוכניות להתמודדות צה"ל עם מצבים שונים, תוכניות מפורטות למבצעים צבאיים, תיאור של פריסת כוחות צה"ל בשגרה ובחירום, כולל סדר כוחות הצבא, סיכומי הערכות מצב ועוד.

 

הערכת הגורמים המקצועיים היא, כי הוצאת המסמכים מרשות הצבא והחזקתם בידי גורמים בלתי מוסמכים ללא כל מנגנון פיקוח ובקרה, עלולה לגרום לכך שמסמכים סודיים ביותר שחשיפתם תסכן חיי אדם, יגיעו לידיעת גורמים עויינים וכך תגרם פגיעה קשה ומתמשכת בביטחון המדינה וביכולתה להתמודד עם האיומים המונחים לפתחה.

  

במשרד המשפטים טוענים כי מאז החלה החקירה נמצא אורי בלאו מחוץ לישראל, ובוחר שלא לחזור לארץ, למרות שידוע לו שהוא מבוקש לחקירה מזה זמן רב. על פי הראיות שבידי המדינה, עולה חשד כי מסמכים מסווגים רבים מאוד נמצאים עדיין ברשותו של בלאו.

 

עוד נמסר ממשרד המשפטים כי נוכח הרגישות הגדולה של המסמכים, המדינה עשתה כל מאמץ כדי לקבל בחזרה את המסמכים המסווגים, בשל הפגיעה החמורה שתגרם לביטחון המדינה אם יגיעו המסמכים המוחזקים בידי גורמים שאינם מורשים ואינם מיומנים לכך לידיעת גורמים עויינים.

  

לשם כך, באישור היועץ המשפטי לממשלה הקודם, מני מזוז, נערך לפני מספר חודשים הסכם עם אורי בלאו על פיו הוא התחייב להחזיר את המסמכים הסודיים שבידיו למדינה, לרבות מסמכים "הכוללים תוכניות אופרטיביות ומבצעיות".

 

המדינה מצידה, הסכימה לפנים משורת הדין בין היתר, שהמסמכים שיחזיר לא יהוו בסיס לחקירה פלילית נגדו, וכי ככל שתיפתח חקירה לאיתור מקור ההדלפה של המסמכים שיוחזרו, בלאו לא ייחקר כחשוד ולא יישאל על מקורותיו העיתונאים בהקשר למסמכים אלה. כן הוסכם כי המסמכים שיחזיר לא ישמשו כראיה נגד החשוד בהדלפה. בעקבות ההסכם מסר בלאו למדינה כ-50 מסמכים מסווגים.

  

אלא שבהמשך החקירה עלה חשד ממשי כי בלאו הפר את ההסכם שערך עם המדינה וכי תוך הונאת גורמי הביטחון והפרת האמון שניתן בו, הוא ממשיך להחזיק ברשותו מספר גדול ביותר של מסמכים סודיים. לטענת הפרקליטות, כדי לצמצם את הסיכון והנזק שנגרמו למדינה ולביטחונה נעשה מאמץ נוסף על ידי המדינה להגיע להחזרת המסמכים המסווגים לרשותה.

 

במסגרת זו הוצעו לבלאו הצעות מרחיקות לכת מבחינת אכיפת החוק, והכל בשל רגישות המסמכים שבידיו, וכדי לנטרל את הסכנה שהמסמכים יגיעו לידיעת גורמים עוינים. אולם רק שלשום (ג') דחה בלאו, באמצעות בא-כוחו, את הצעות המדינה.

 

ענת קם. מואשמת בריגול ענת קם. מואשמת בריגול

 

ענת קם היא תושבת תל אביב בת 23, שעבדה ככתבת תקשורת באתר "וואלה!". כאמור, צו איסור הפרסום הוסר חלקית ופרטים חשובים נוספים נותרו חסויים. בין היתר, לא ניתן לפרסם את תוכן המסמכים שהועתקו, שחלקם נוגע לסוג ספציפי של פעולה שבה נקט צה"ל בעבר בהתמודדותו עם הטרור הפלסטיני, פעולה שכבר נידונה בעבר בבית המשפט העליון ושעליה נכתב רבות בעיתונות.

 

ממשרד המשפטים נמסר: "עם תחילת החקירה הוצא צו איסור פרסום בפרשה, הן כדי למנוע את שיבוש החקירה והן כדי לשמור על בטחון המדינה. משהוגש כתב אישום נגד ענת קם הדגישה המדינה בפני בית המשפט המחוזי כי לטעמה יש אינטרס ציבורי בפרסום הפרשה (במגבלות המתחייבות של שמירת בטחון המדינה) אך העת לכך טרם בשלה משום שהחקירה נמשכה גם לאחר הגשת כתב האישום נגד קם. עמדת המדינה התקבלה במלואה ובית-המשפט קבע כי טרם הגיעה העת להתיר את פרסום הפרשה. צו איסור הפרסום היה חיוני עד כה כדי למצות את האפשרות להגיע להחזרת המסמכים המסווגים וכדי למנוע שיבוש חקירה של העבירות החמורות ביותר שלכאורה בוצעו בפרשה זו".

  

"המדינה תמשיך לפעול כמיטב יכולתה לשמירת סודות המדינה ולמיצוי הדין עם כל מי שיסכן את בטחון המדינה, ושלום אזרחיה וחייליה. המדינה תעשה כמיטב יכולתה לשמר את חופש העיתונות תוך גילוי הרגישות הראויה, אולם לא תסכים כי הדבר יביא להפקרות ביטחונית" הוסיף דובר משרד המשפטים.

 

"הארץ": הכתבות שפורסמו קיבלו את אישור הצנזורה הצבאית

 

תגובת עיתון "הארץ": "כתב "הארץ" אורי בלאו חשף בשנתיים האחרונות שורה של פרשיות הנוגעות להתנהלות צה"ל וזרועות הביטחון בשטחים, ובהן כתבת תחקיר שחשפה בנובמבר 2008 סיכומי דיונים בהשתתפות הרמטכ"ל אשכנזי, אלוף הפיקוד דאז נווה וראשי השב"כ אשר ניתנו בהם לכאורה הוראות לביצוע פעולות שאסורות על פי הוראת בג"צ. כל הכתבות אשר פורסמו ב"הארץ" נשלחו לצנזורה הצבאית וקיבלו את אישורה המלא.

 

"בספטמבר 2009 זומן כתב "הארץ" אורי בלאו למשרדי השב"כ ונדרש למסור את המסמכים ששימשו אותו בהכנת הכתבות. מרגע זה, ניהל עו"ד מיבי מוזר מטעם עיתון "הארץ" ואורי בלאו דיאלוג עם היועץ המשפטי של השב"כ בדבר החזרת המסמכים, דיאלוג אשר נועד לשמור על מקורות המידע ועל חופש הפעולה של הכתב מבלי לפגוע בביטחון המדינה. דיונים אלה הובילו ב-15 בספטמבר 2009 לחתימת הסכם שבמסגרתו העביר אורי בלאו לשב"כ עשרות מסמכים מסווגים שהיו ברשותו, ומנגד התחייב השב"כ לא לחקור את הכתב על מקורותיו העיתונאיים, לא לחקור את הכתב כחשוד ולא להשתמש במסמכים כראיה בהליך משפטי כנגד החשוד בהדלפה. לאחר שמולאו כל התנאים בהסכם ונמסרו המסמכים, ביקש השב"כ לפנים משורת הדין לקבל לידיו גם את המחשב האישי של אורי בלאו. מערכת הארץ נענתה לבקשה, והמחשב הושמד עם מסירתו מול עיני הכתב.

 

"כעבור זמן קצר עצר השב"כ את ענת קם, לשעבר חיילת בלשכת אלוף פיקוד מרכז, בחשד שהיא המקור של אורי בלאו. בינואר 2010 הודיע השב"כ לעו"ד מוזר שמרשו, אורי בלאו, מבוקש לחקירה. עו"ד מוזר השיב שדרישה זו סותרת את תנאי ההסכם ושהוא מייעץ לאורי בלאו לא להיענות לה. מרגע זה, סרב השב"כ לעמוד בתנאי ההסכם אשר עליו חתם ודחה הצעה של עו"ד מוזר לגבש הסכם נוסף אשר ישיג מטרת השב"כ להגן על ביטחון המדינה, ומנגד ישמור על תנאי ההסכם שגובש ועל חיסיון המקורות".

 

"הארץ" מצטער על התפנית הפתאומית בעמדת השב"כ ועל תוצאותיה, שמשמעותן הפעלת לחץ כבד ואיומים על עיתונאי הממלא את שליחותו".

 

קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום המשפט. לחצו להרשמה

בטל שלח
    לכל התגובות
    x