$
בארץ

שנת משבר: התוצר לנפש ירד ב-1.1% לאחר עליה של 2.2% ב-2008

התוצר המקומי הגולמי עלה בשנת 2009 ב-0.7%, לאחר עלייה של 4% ב-2008 ושל 5.2%, כך עולה מנתוני הלמ"ס

כתב כלכליסט 13:1610.03.10
התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2009 ב-0.7%, לאחר עלייה של 4% ב-2008 ושל 5.2%

ב-2007. יוזכר, כי התוצר המקומי הגולמי שווה לערך נטו של כלל הסחורות והשירותים שיוצרו בישראל.

 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד, כי התוצר המקומי הגולמי לנפש ירד

ב-2009 ב-1.1% במחירים קבועים, לאחר עלייה של 2.2% ב-2008 ושל 3.4% ב-2007.

 

ברבעון הרביעי של שנת 2009 התוצר לפי רבעים מראים גדל התוצר ב-4.9% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עליות של 3.6% ברבע השלישי ושל 1.3% ברבע השני שבאו לאחר ירידה של 2.7% ברבע הראשון של 2009.

 

סך כל המקורות שעמדו לרשות המשק בשנת 2009, ירד ב-3.6% לאחר עלייה של 3.5% ב-2008, כאשר יבוא הסחורות והשירותים ירד ב-14.0%. הנתונים על השימושים במקורות מצביעים על ירידות של 6% בהשקעות בנכסים קבועים, ושל 12.5% ביצוא הסחורות והשירותים. מצד שני עלתה ההוצאה לצריכה פרטית ב-1.5% ו-ההוצאה לצריכה ציבורית ב-2.1%.

 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתברר, שההכנסה המקומית הריאלית (התמ"ג בתוספת רווחים או הפסדים משינויים בתנאי הסחר עם חו"ל) עלתה ב-3.4% בשנת 2009 – עלייה הגדולה מהעלייה בתמ"ג ב-2.7%, עקב רווחים הנובעים משיפור בתנאי הסחר (מחירי היצוא עלו ואילו מחירי היבוא ירדו). זאת, לאחר הפסד של 1.9% מהתמ"ג ב-2008 והפסד של 0.9% ב-2007.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x