$
משפט

בזק בינלאומי: "התנהגות חסרת תום לב של הארץ"

המלחמה בין בזק בינלאומי להארץ על מכירת וואלה מגיעה לבית המשפט. בזק בינלאומי טוענת כי הארץ אינה רשאית למכור את אחזקותיה בוואלה בלי אישורה, וכי היא מתעתדת להעביר לרוכשים פוטנציאלים "מידע שעשוי להכיל סודות מסחריים"

ענת רואה 08:4917.06.09

בזק בינלאומי הגישה בימים האחרונים לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה לצו מניעה כנגד קבוצת הארץ, כדי למנוע מהארץ למכור את אחזקותיה באתר וואלה.

 

קבוצת הארץ, המחזיקה ב-32.7% מוואלה, מנסה בחודשים האחרונים למכור את אחזקותיה באתר, ככל הנראה כדי לגייס כסף על רקע דרישת הבנקים להוריד את רמת המינוף הפיננסית של הקבוצה. בזק בינלאומי, המחזיקה ב־34.2% מהאתר, מתנגדת למהלך, ובין שתי השותפות פרץ סכסוך הכולל האשמות הדדיות חריפות.

 

"ירוויחו על חשבון בזק"

 

בזק בינלאומי טוענת, באמצעות עו"ד אייל בליזובסקי, כי הארץ אינה יכולה למכור את חלקה בלא לקבל ממנה אישור מראש ובכתב, לאור ההסכם בין שתי החברות שנחתם בדצמבר 2000. לטענתה, הארץ מתעלמת מההסכמות, וכן מציגה מצג בפני רוכשים פוטנציאליים שלפיו בזק בינלאומי מעוניינת לרכוש את חלקה של הארץ בוואלה, אך אינה יכולה לעשות זאת בשל מגבלות רגולטוריות.

 

לטענת בזק בינלאומי, הארץ עושה שימוש במידע ומציגה אותו לרוכשים פוטנציאליים "כדי שמי שירכוש את מניותיה וימתין בסבלנות עד שיוסרו החסמים הרגולטוריים יוכל למכור את המניות לבזק בינלאומי במחיר גבוה, ובכך ירוויח על חשבונה של בזק בינלאומי".

 

מו"ל הארץ עמוס שוקן. "לבזק בינלאומי אין זכות סירוב" מו"ל הארץ עמוס שוקן. "לבזק בינלאומי אין זכות סירוב" צילום: שאול גולן

 

בזק בינלאומי טוענת עוד כי הגיע אליה מידע שלפיו הארץ דרשה ככל הנראה מהרוכשים הפוטנציאליים לחתום מולה על הסכם סודיות: "הסיבה לדרישה זו היא שבמסגרת המשא ומתן עתיד להיות מועבר לידיהם מידע שעשוי להכיל סודות מסחריים של וואלה. זו הפרה ברורה של חובות האמון והזהירות של הארץ כלפי וואלה, וטעם מובהק נוסף לאסור עליה מגעים אסורים אלה", נטען בתביעה. עוד נכתב כי "התנהגות חסרת תום לב זו של הארץ מהווה הפרה יסודית וברורה של ההסכם בין הצדדים, והיא מזכה את בזק בינלאומי בזכות למניעת הפרתו ואכיפתו המיידית".

 

בבקשה לצו מניעה בזק בינלאומי טוענת כי הגיע אליה מידע שלפיו הארץ מנהלת משא ומתן למכירת חלקה בוואלה עם ארבע רוכשות פוטנציאליות - קרן ההשקעות שמרוק ישראל, קרן ההשקעות סקיי, חברת סייבל השקעות וחברת טייגר הולדינגס. הבקשה לצו מניעה הוגשה גם נגד הרוכשות הפוטנציאליות.

 

שמגר הוצע כבורר

 

עוד לפני הגשת התביעה הוחלפו מכתבים בין הצדדים, שהעתקם צורף לכתב התביעה. ממכתבים אלו עולה כי לפני כשבועיים וחצי, בסוף מאי 2009, פנתה הארץ, באמצעות עו"ד זאב ליאונד, לבזק בינלאומי, והודיעה לה כי עמדתה היא שאין לבזק כל זכות סירוב שתמנע את מכירת המניות. במכתב נטען כי לפני כמה שנים, כשהארץ ביקשה למכור את אחזקותיה בוואלה, "איש מבזק בינלאומי לא העלה טענה מעין זו בפניה, ומתגנב אפוא החשש כי הטענה לא נועדה אלא להקשות על מכירת המניות על ידי הארץ, ואין בה ממש". עוד נטען במכתב כי בהסכמים בין הצדדים נקבע כי כל מחלוקת תידון בפני בורר מוסכם, וכי הארץ הציעה לצורך כך את השופט העליון בדימוס מאיר שמגר או את עו"ד רות אורן.

 

המכתב נשלח לא רק לבזק בינלאומי אלא גם לשלמה רודב, יו"ר דירקטוריון בזק ובזק בינלאומי, המכהן גם כיו"ר וואלה, וכן לעו"ד אמיר נחליאלי, היועץ המשפטי של בזק. במכתב תגובה ששיגרה בזק בינלאומי נכתב כי לא היה מקום לשלוח את המכתב ליו"ר הדירקטוריון וליועץ המשפטי, אלא רק לבזק בינלאומי. לטענתה, ההסכם בין הצדדים ברור וחד־משמעי, והיא דרשה לקבל את שמות הגורמים שעמם נוהל משא ומתן.

 

באשר לתניית הבוררות שקבועה בהסכם, בזק בינלאומי טוענת כי אמנם ההסכם קבע שחילוקי דעות יתבררו בפני בורר, אלא שלדבריה, במקרה זה, הדרך הראויה היא לברר את המחלוקת בשלמותה בבית המשפט, כדי להבטיח שגם הרוכשות הפוטינציאליות של המניות יהיו כפופות להחלטה שתתקבל. סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, יהודה זפט, הורה לכל הצדדים להעביר את תגובתם.

 

הארץ: "טענה מופרכת"

 

מהארץ נמסר בתגובה כי "הגשת התביעה היא ניסיון סרק, נעדר תום לב, של בזק בינלאומי, לטרפד או לעכב את מכירת המניות על ידי קבוצת הארץ, תוך שימוש לרעה בהליכי המשפט. טענת בזק, כאילו כל מקרה של מכירת מניות הארץ בוואלה, שלא בבורסה, מחייב, כביכול, את אישורה המוקדם, הינה טענה מופרכת, על פניה, שכן אינה עולה בקנה אחד עם מנגנון זכות הסירוב הראשונה בהסכם בין בעלי המניות, ואף מייתרת אותו. העובדה של"פרשנותה" החדשה של בזק בינלאומי להסכם בעלי המניות, לפיה מכירת מניות ואף כל מו"מ למכירתן, טעונים את הסכמתה, אין שום זכר בתשקיפים שפרסמה וואלה כשגייסה הון מן הציבור, מעידה אף היא, באופן ברור, על מופרכותה. חזקה על וואלה, הדירקטורים שלה ובעלי השליטה, שלא היו משמיטים פרט כה מהותי מן התשקיף. בניגוד לטענת בזק בינלאומי, הארץ פעלה לפי הוראות ההסכם בתום לב, בהגינות ובשקיפות מלאה, ופרסמה את דבר בחינת אפשרות מכירת מניותיה, כבר בחודש פברואר, בדיווח של וואלה לבורסה. דירקטוריון וואלה אף דן באפשרות מכירת המניות ב־6 במאי 2009, ומר שלמה רודב הציג את בקשת הארץ שההנהלה תיפגש עם הקונים הפוטנציאליים ותספק להם נתונים.

 

בתביעתה לצו מניעה זמני, הסתירה בזק בינלאומי את ידיעתו של רודב - יו"ר הדירקטוריון של בזק, בזק בינלאומי ו־וואלה - על קיום התהליך, את ההחלטה שנתקבלה בדירקטוריון וואלה כי מנכ"ל וואלה ייפגש עם קונים פוטנציאליים, ואת ביצועה על ידי מנכ"ל וואלה, מר אילן ישועה, הלכה למעשה.

 

חרף ידיעת העובדות האמורות על ידי מר רודב, לא היססה בזק בינלאומי לטעון בבית המשפט, באופן כוזב, כי "הארץ לא טרחה ליידע אותה על ניהול המו"מ עם הגורמים השונים". הארץ מחזיקה את בזק בינלאומי, נושאי המשרה בה, לרבות יו"ר הדירקטוריון, כאחראים לכל נזק שכבר נגרם לה ועלול להגרם לה בעתיד, עקב צעדיהם. בימים הקרובים תוגש תגובת הארץ לבית המשפט".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x