$
בארץ

השכלה גבוהה: התקצוב הדיפרנציאלי למוסדות חוזר במסגרת חוק ההסדרים

בניסיון נוסף להתערב בנעשה במועצה להשכלה גבוהה ובות"ת, מבקש האוצר למנות חשב מטעמו בוועדה לתכנון ותקצוב. כן מעוניינים במשרד להוציא אל הפועל החלטה קודמת, בדבר הקמת גוף חיצוני שידרג את המוסדות עפ"י איכות ההוראה והמחקר, לצורך תיקצוב שונה

שאול אמסטרדמסקי ועמיר קורץ 14:2527.04.09

משרד האוצר ממשיך בניסיונותיו להשיג דריסת רגל במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת).

 

מפרק ההשכלה הגבוהה שבחוק ההסדרים שהגיע לידי "כלכליסט" עולה כי משרד האוצר מציע למנות חשב מטעם המשרד בתוך ות"ת, לצורך פיקוח הדוק על אופן תקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה

בישראל. זה כמה שנים שמשרד האוצר מעוניין להוציא את המהלך לפועל, שכן לטענתו, אופן התקצוב של ההשכלה הגבוהה בידי ות"ת נעשה באופן לא שקוף.

 

ות"ת נמנית עם הגופים האחרונים בישראל שמתוקצבים בידי הממשלה אולם לא פועל בהם חשב מטעם משרד האוצר אלא חשב פנימי.

 

עוד מעוניינים באוצר לשנות את הרכב ות"ת, כך שינוטרל הרוב שיש בהרכב הוועדה לנציגי האוניברסיטאות. על פי ההצעה, בות"ת יהיו שבעה חברים, מהם ארבעה נציגי ציבור (במקום שניים כיום), שני נציגים מטעם האוניברסיטאות (במקום ארבעה כיום) ונציג אחד מטעם המכללות (כמו המצב כיום).

 

באוצר טוענים כי שינוי ההרכב יבטל את ניגודי העניינים הנובעים מהרכב ות"ת כיום - כאשר לנציגי האוניברסיטאות יש רוב בוועדה, אף שהם אחראים על תקצוב הגופים שלהם. לפי ההצעה, יו"ר הוועדה ימונה בידי שר החינוך.

 

עוד מבקש האוצר להרחיב מאוד את ההצעה שנכללה בחוק ההסדרים הקודם שכבר אושר בממשלה ונחשף בעבר ב"כלכליסט" - הקמת גוף חיצוני שידרג את איכות ההוראה והמחקר בישראל לצורך תקצוב דיפרנציאלי. לפי ההצעה החדשה, הגוף החדש שיוקם לא יהיה יחידה פנימית במשרד החינוך אלא חברה ממשלתית לכל דבר.

 

החברה הממשלתית, שתבחן את איכות המחקר וההוראה באוניברסיטאות ובמכללות על ידי מומחים בלתי תלויים מחו"ל, תתוקצב במסגרת התקציב הכולל של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. לפי עמדת האוצר, התקצוב למוסדות ההשכלה הגבוהה ייעשה מעתה באופן דיפרנציאלי, בהתאם לתוצאות הערכת ההוראה והמחקר. כיום פועלת יחידה פנימית במועצה להשכלה גבוהה.

 

תגובת מל"ג/ות"ת להצעות אגף התקציבים במשרד האוצר בחוק ההסדרים: "קיבלנו לידינו את ההצעות רק היום. מקריאה ראשונה של ההצעות עולה כי מדובר בהצעות שחוקות וממוחזרות שכבר הועלו על ידי אנשי אגף התקציבים בשנים עברו ולא זכו לתמיכת ממשלות ישראל. יש בהצעות אלה כדי לפגוע בעצמאות ות"ת ומל"ג, עצמאות זו היא אבן יסוד בהישגי מערכת ההשכלה הגבוהה ומעמדה הבינלאומי של ישראל".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x