$
בארץ

דו"ח המבקר: בנתניה מעניקים הקלות לחברי מועצה

הוועדה המקומית המליצה לוועדה המחוזית לאשר, בדיעבד, תוכנית להגדלת שטחי בנייה במגרש בו ביצע חבר המועצה עו"ד שלמה רוזנווסר חריגות בנייה. זאת ועוד, "התוכניות האסטרטגיות" של העירייה אינן תואמות את חוקי התכנון והבנייה

שי פאוזנר 12:0125.03.09

אחת מהרשויות המקומיות ש"זכו" להיכלל הפעם בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2008 על התנהלות השלטון המקומי היתה עיריית נתניה. על פי המבקר, מיכה לינדנשטראוס, משנת 2000 ואילך גיבש מינהל ההנדסה בעירייה שיטת עבודה של קביעת מדיניות אסטרטגית והכנת תוכניות רעיוניות, באשר למיני נושאים תכנוניים

בעלי חשיבות כוללת.

 

אך עם המחמאות, באה גם הביקורת: "התוכניות האסטרטגיות ומסמכי המדיניות אינם 'תוכנית' כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה. הם גם לא עברו את הליכי האישור הסטטוטוריים, שנקבעו בחוק התכנון והבנייה". על פי המבקר, על הוועדה המקומית להכין תוכניות כוללות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, ואל לה להסתפק בתוכניות נקודתיות, המבוססות על מדיניות שאימצה.

 

בין השאר התייחס הדו"ח לתוכנית להקמת שכונה לאורך חוף הים בעיר. המבקר כותב בדו"ח כי "משנת 2002 מקדמת הוועדה המקומית עשרות תוכניות נקודתיות, המגדילות במידה ניכרת את מספר יחידות הדיור ואת גובה הבניינים באזור המגורים שלאורך דרך בן גוריון ומאפשרות לבנות בו מגדלים רבי-קומות (בגובה של 15 קומות ומעלה).

 

"הוועדה מקדמת את הליכי האישור של התוכניות, בהתבסס על מדיניות שגיבשה בשנת 2000, באשר לבנייה לגובה ובהתבסס על מדיניות תכנונית, שאימצה לעיבוי הבנייה באזור זה".

 

לדברי המבקר, הוועדה המקומית לא הגדירה במדויק את מגבלות הגובה בתחום התוכנית ובהיעדר תוכנית כוללת ועקב פניות רבות של היזמים, ניכרת מגמה, איטית אך יציבה, של הגבהת המבנים.

 

מגמה זאת, על פי המבקר, "אינה עולה בהכרח בקנה אחד עם המלצות הדרג המקצועי בעירייה ועם האינטרס של כלל תושבי העיר".

 

עוד מתייחס המבקר לתוכניות העירייה למצוק שמעל חוף הים בשטח העיר. "המצוק החופי הוא משאב טבע ייחודי ויקר ערך, שנשקפת לו סכנת כליה", נכתב בדו"ח. לדעת משרד מבקר המדינה, העירייה והוועדה המקומית, בשיתוף עם הגורמים הממשלתיים, צריכים לפעול מיידית כדי להוציא אל הפועל את התוכניות שיזמה העירייה להגנת המצוק, במטרה למנוע ממנו נזק עתידי. בינתיים, קובע המבקר, על הוועדה המקומית להימנע מלאשר תוכניות בנייה, שיש בהן כדי לסכן את יציבות המצוק.

 

בתוך סדרה ארוכה נוספת של טענות, שולח, בין השאר, המבקר אצבע מאשימה נגד העירייה, לפיה - בד בבד עם ניהול ההליכים המינהליים והמשפטיים, דנה הוועדה המקומית ומאשרת את בקשות הבונים לשינוי תוכניות מפורטות, לאישור הקלות ולמתן היתרי בנייה, מבלי שהיא נותנת משקל מספיק לשיקול של מניעת עבריינות בנייה.

 

המבקר טוען כי הוועדה המקומית המליצה לוועדה המחוזית לאשר תוכנית להגדלת שטחי בנייה במגרש, כדי להכשיר בדיעבד חריגות בנייה, שביצע חבר המועצה וחבר ועדת המשנה, עו"ד שלמה רוזנווסר. במקרה אחר, מגלה המבקר, אישרה הוועדה המקומית הקלה לתוספת קומה בבניין מגורים, זמן קצר לאחר שהוועדה המחוזית אישרה תוכנית המגדילה את מספר הקומות בבניין, זאת אף על-פי שהבונה המשיך בבנייה הבלתי-חוקית והתעלם מצווי הפסקה מינהליים שהוציאה נגדו הוועדה המקומית.

 

מעיריית נתניה נמסר בתגובה: "שלא עפ"י מנהגו, מבקר המדינה משבח את עיריית נתניה על הכנת תוכניות אסטרטגיות נושאיות בתחומים נרחבים. מסמכים אלו הוצגו בפורמים רבים, דבר שלא מאפיין את מרבית הערים הגדולות בארץ.

 

"בנושא הערות מבקר המדינה נציין כי הערותיו האיצו את תהליכי הרפורמה והשינויים בשנים האחרונות לשיפור פעילות הוועדה בתפקידיה השונים וסמכויותיה ולראייה הרפורמה החשובה בנושא האכיפה בתחום התכנון והבנייה, אשר מהווה דוגמא מחוזית ארצית בקרב גורמי האכיפה במשרד הפנים.

 

"סעיף 149 ג' (א) לפקודת העיריות מציין כי' הועדה לענייניי ביקורת תפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה...' מכאן שכל נושאי ניגוד הענייניים של חברי המועצה והנושאים האחרים יובאו לדיון בפני ועדה זו. לסיכום נציין כי רק לאחרונה הוסמכה הוועדה המקומית עפ"י תיקון 76 לחוק התכנון והבנייה לאשר תוכניות מפורטות על סמך תוכניות מתאר ע"י משרד הפנים וזאת בזכות הרפורמות שנעשו בעירייה בשנתיים האחרונות. נציין עוד כי רק שתי רשויות מלבד נתניה במחוז המרכז קיבלו היתר זה ממשרד הפנים".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x