$
בארץ

ראש הממשלה אישר את תוכנית ההאצה של האוצר

מכלול הצעדים של האוצר כולל מהלכי מדיניות מקרו-כלכלית דוגמת הזרמת כספים למשק באמצעות הגדלת הגירעון

אמנון אטד 18:4316.11.08

ראש הממשלה, אהוד אולמרט אישר לפני שעה קלה (א') את חבילת הצעדים להאצת הפעילות במשק שגיבש האוצר. בהתאם להנחייתו של אולמרט, חבילת הצעדים תוצג בימים הקרובים בפני חברי הקבינט החברתי-כלכלי ולאחר מכן יוגשו הצעדים המחייבים חקיקה גם לאישורה של ועדת הכספים של הכנסת. חבילת הצעדים

מתואמת עם בנק ישראל והיא תשמש פלטפורמה מתמשכת שלתוכה יוכל האוצר להוסיף בעתיד צעדים נוספים, בהתאם להתפתחויות במשק.

מכלול הצעדים של האוצר כולל מהלכי מדיניות מקרו-כלכלית, יחד עם יוזמות ממוקדות, שהעיקריים בהם:

 

• הזרמת כספים למשק באמצעות הגדלת הגירעון - אם אכן יקטנו בשנת התקציב הבאה ההכנסות ממיסים, יאפשר האוצר למשרדי הממשלה להגדיל את הגירעון בתקציב מעבר למתוכנן. האוצר יימנע מקיצוץ נוסף ומהטלת מסים חדשים ובדרך זו הוא יזרים למעשה כספים למשק במטרה להגביר את הפעילות הכלכלית.

 

• הגברת ההשקעות בתשתיות - בכוונת האוצר למפות את כל הפרויקטים שיש להם כדאיות כלכלית מוכחת, בעיקר בתחומי התחבורה והמים, הזמינים לביצוע מיידי ולקדם אותם במהירות תוך שיתוף פעולה עם הסקטור הפרטי. מדובר בעיקר בהשקעות ממקורות חוץ תקציביים, והאוצר יפעל להסרה מהירה של חסמים ביורוקרטיים ולקיצור הליכי תכנון במסגרת ועדה מיוחדת שתוקם לשם כך. על פי נתוני האוצר, בתחום תשתיות המים לבדו קיימים היום כ-80 פרויקטים ביזמות פרטית, בהיקף כולל של כ- 2 מיליארד שקל, הנמצאים בשלבים שונים של תכנון וביצוע.

 

• הגדלת תקציבי ההשקעות במו"פ - תקציב המדען הראשי יגדל במאות מיליוני שקלים במטרה לקדם את המחקר והפיתוח, בעיקר בתחום המחקר האקדמי שניתן ליישמו בתעשייה.

 

• שיפור מערך ההכשרה המקצועי - יקוצרו הליכי האישור לפתיחת קורסי הכשרה מקצועית בביצוע גורמי חוץ. יחוזק מסלול "הכשרה בעבודה" בשיתוף המעסיקים, ויינתן עידוד להכשרה מקצועית המתמקדת במקצועות עתירי עובדים זרים, בעיקר בענפי התעשייה.

 

• צמצום מספר העובדים הזרים - תוקם רשות הגירה במשרד הפנים שתאחד את כל גורמי האכיפה וההסדרה בתחום העובדים הלא ישראליים, בעיקר בענפי החקלאות והסיעוד. עלות העסקתם של העובדים הפלסטינים בענף הבינוי תתייקר וייעשה ניסיון להעסיק בענף החקלאות עובדים זרים עונתיים במקום עובדים זרים קבועים.

 

• עידוד יציאה לעבודה של אימהות עובדות - הממשלה תרחיב בהדרגה את סבסוד השירותים הניתנים לילדי אמהות עובדות (מעונות יום, משפחתונים וצהרונים) בהיקף של כ-150 מיליון שקל.

 

• הקלות בתחום האשראי לסקטור הפרטי, בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים - האוצר ירחיב את היקף קרן הסיוע הקיימת לעסקים קטנים ובינוניים ויקצר את משך הטיפול בבקשות. בנוסף שוקל האוצר להקים קרן סיוע ממשלתית נוספת שתתמקד במתן הלוואות בסכומים של עד 50 אלף שקל.

 

• הקלות בתשלום מע"מ - קבוצת העוסקים הרשאים לשלם מע"מ על בסיס מזומן תורחב לענפים נוספים בתחום השירותים. שיטת חישוב זו מעניקה לעוסקים הקלה משמעותית בתזרים המזומנים, שכן תשלום המס נדחה למעשה לפרק זמן של עד 60 יום.

 

• הגברת מנגנוני הבקרה והפיקוח על שוק ההון - כלקח מהמשבר הפיננסי וכדי להיערך להתפתחויות אפשריות בעתיד, ירחיב האוצר את שיתוף הפעולה בין אגף שוק ההון והביטוח לבין הרשות לניירות ערך.

 

בכוונת האוצר להפעיל את שורת הצעדים המתוכננים תוך פריצה קטנה ככל שניתן של מסגרת התקציב. שמירה על גודלה המתוכנן של ההוצאה הממשלתית תאפשר לבנק ישראל להמשיך ולהפחית את הריבית. ההערכה היא שללא פריצת מסגרת התקציב יכול נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר להפחית את הריבית ב- 1% נוסף.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x