תקשורת

הרשות השנייה בסיוע לרשת: תכיר לערוץ בעודפי השקעות התוכן של ערוץ 10

לרשת חובות של כ-80 מיליון שקל בשל השקעה בתוכן, ועתה יוכרו לה עודפים של 50 מיליון שקל מערוץ 10 טרום המיזוג; המועצה: "נשקל מצבה הכלכלי של החברה והמיזוג עם ערוץ 10, אשר לא הצליח כמצופה והחריף את מצבה הכלכלי"

אביאור אבו 14:5216.06.20

אוויר לנשימה לרשת 13: מועצת הרשות השנייה אישרה אתמול (ג') את בקשתה של רשת להכרה בעודפי ההשקעה בתוכן של ערוץ 10 בסכום של כ-50 מיליון שקל, לטובת הערוץ הממוזג.

 

 

 

לפני המעבר מזיכיונות לרישיונות, היו מחויבים ערוץ 10 וערוץ 2, בהובלת קשת ורשת, להשקיע עשרות מיליוני שקלים בתוכן "סוגה עילית" כמו סדרות דוקו ודרמה. החוק איפשר לחברות לעכב את המחויבות משנה לשנה ולפרוס אותה קדימה, ומכיוון שבמהלך השנים לא עמדו הערוצים בנדרש הם צברו חובות גדולים.

רשת 13 רשת 13

 

 

למעבר לרישיונות עם פיצול ערוץ 2, רשת הגיעה עם חוב של כ-150 מיליון שקל, וקשת עם חוב של למעלה מכ-200 מיליון שקל. תנאי הרישיון קבעו כי עליהם לתת לרשות השנייה בטוחות, מעין כתבי התחייבות, בגובה סכומי החובות, מה שהקשה פיננסית על הערוצים כמו במצב של לקיחת הלוואות. על מנת שיוכלו לעמוד במעמסה, קבעה הרשות כי הערוצים יוכלו להחזיר את הכספים בפריסת תשלומים לשש שנים, במקביל לחובות התוכן השוטפות.

 

מאידך, בעת קבל רישיונו, ערוץ 10 הגיע עם עודף השקעה בתוכן של 50 מיליון שקל. לימים התמזג הערוץ עם רשת, ועתה ביקשה רשת כי העודף יוכר לה כהשלמות שבוצעו על ידה. כיום, רשת נותרה עם חובות של כ-80 מיליון שקל, והמשמעות היא שחובותיה לרשות יוקטנו לכ-30 מיליון שקל. רשת וקשת ביקשו בעבר הקלה דומה, אך הרשות לא קיבלה את הבקשה. עתה, עם המיזוג זה מתאפשר לרשת מכיוון שלפי חוק החברות סעיף 323 "תוצאות מיזוג": "כל הנכסים והחיובים של חברת היעד, יועברו ויוקנו לחברה הקולטת". עם זאת, גם קשת עתידה להגיש בקשה חדשה לקיזוז העודפים, ולפי מקורבים ליו"ר הרשות, יוליה שמאלוב ברקוביץ', לאור הקורונה היא מתכוונת להביא את בקשת קשת שוב לשולחן המועצה.

 

"המועצה אישרה אמש את בקשת רשת, לאחר ששקלה את השיקולים הרלבנטיים, ביניהם מצבה הכלכלי של החברה והמיזוג עם ערוץ 10, אשר לא הצליח כמצופה והחריף את מצבה הכלכלי" נכתב בהודעה. "יחד עם זאת, חשוב לציין כי ההחלטה אינה פוגעת במחויבות השוטפת של רשת הנדרשת לפי חוק, ותכללה בו-בזמן את האינטרס הציבורי בהשקעות מקור ובצורך להשקיע ביצירה מקומית".

 

יוליה שמאלוב ברקוביץ', יו"ר הרשות השנייה, מסרה: "לדאבוני, וכפי שהתרעתי בזמן אמת, המיזוג בין רשת לבין ערוץ 10 לא הצליח כמצופה. יחד עם זאת, ההחלטה הדרמטית שקיבלנו היום היא חלק מהמשימה של מועצת הרשות השנייה אשר בראשה אני עומדת ושל הרשות השנייה - למנוע את קריסת הערוץ הממוזג, שעלולה להוביל לערוץ מסחרי גדול יחיד, דבר בעל השלכות הרסניות, בין היתר, לחופש הביטוי, למגוון הדעות, לפלורליזם, לשוק היצירה, לגיוון בתוכן ולשוק התקשורת בכללותו".

x