$
חדשות טכנולוגיה

פייסבוק תחויב להחזיר מיידית לפעילות חשבון חסום של עובדת NSO

כך פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת צו זמני, אך החליט שלא להחזיר את חשבונות עובדים אחרים, מכיוון שאלו לא הגישו תצהיר על הנזקים שנגרמו להם; החסימה בוצעה בעקבות טענות שעובדים ב-NSO ניצלו פרצה בווטסאפ למעקב אחר עיתונאים

עומר כביר 17:0218.02.20

פייסבוק מחויבת להחזיר לפעילות מיידית חשבון חסום של עובדת NSO, שהגישה תצהיר שמפרט את הנזקים שנגרמו לה מחסימת החשבון – כך פסק היום (ג') בית המשפט המחוזי בתל אביב, שדן בבקשת העובדים להוציא צו מניעה זמני שיבטל את חסימת החשבונות בעת הדיון בעתירה. אף שבית המשפט קיבל את עיקרי הטיעונים של העובדים בנוגע להסרת החסימה, הוא החליט שלא להחזיר את חשבונות של העובדים האחרים מכיוון שאלו לא הגישו תצהיר על הנזקים שנגרמו להם.

באוקטובר שעבר, תבעה פייסבוק את NSO  בעקבות פרצה בווטסאפ שניצלה מפתחת תוכנות הריגול, ושלדברי החברה שימשה בין היתר למעקב אחרי 100 עיתונאים ופעילי זכויות אדם לפחות. בהמשך, חסמה פייסבוק את חשבונותיהם של מספר עובדי NSO בעבר ובהווה, על רקע טענות שפעילותם בפלטפורמות של החברה שימשה לביצוע הפרצה.

 

מטה NSO בהרצליה מטה NSO בהרצליה צילום: איי אף פי

 

בעקבות החסימה, שישה עובדי NSO בהווה ושני עובדים לשעבר עתרו נגד החברה לבית המשפט המחוזי בדרישה להחזיר את החשבונות לפעילות. לטענתם, פייסבוק הפרה את הדין בכך שחסמה את חשבונות הפייסבוק והאינסטגרם הפרטיים שלהם באופן פתאומי. וזאת, מבלי שהעלתה טענה כלשהי כלפיהם וללא הסבר כלשהו. רק לאחר שחלקם פנו לפייסבוק נמסר להם, שהחסימה התבצעה בשל הליך משפטי בין החברה ל-NSO.

 

במקביל, הגישו התובעים בקשה למתן צו מניעה זמני שיורה לפייסבוק להשיב את החשבונות לפעילות בעת שמתקיים הדיון בעתירה. עם הגשת העתירה, מיהרה פייסבוק להחזיר לפעילות את חשבונותיהם של שני העובדים לשעבר, יונתן ורדי ושרון פדיוק. כתוצאה, החלטת בית המשפט נוגעת רק לחשבונותיהם של ששת העובדים בהווה - אורית עזרזר, טל אגם, דני קור, שמעון כהן, מאיה פינקלשטיין ו-Jyothi Nasta.

 

בדיון בבקשת צו המניעה הוגשו שני תצהירים בלבד, אחד של עזרזר, שמוגדרת כ"אחראית על חוויית העובדים בחברה", ושני של טיילר הרמון מטעם פייסבוק.  

 

 

פייסבוק פייסבוק צילום: The Telegraph

 

בהחלטתו, מזכיר השופט רחמים כהן את טענות פייסבוק שלפיהן התובעים הפרו את תנאי השירות של פייסבוק ושל אינסטגרם בכך, שסייעו בהוצאה לפועל של מתקפה על ווטסאפ. "אולם פייסבוק לא טענה, שהמבקשים עשו שימוש לרעה בחשבונות הפרטיים שלהם, שנחסמו", הוא הוסיף. "יתר על כן, המצהיר מטעם פייסבוק, מר הרמון, נשאל באופן מפורש בחקירתו הנגדית, האם יש לו ראיה כלשהי למעורבות אישית של מי מהמבקשים בהפרה הנטענת כלפי פייסבוק והשיב בשלילה.

 

"הטענה העיקרית והבסיסית של פייסבוק היא, שקבוצת NSO, באמצעות עובדיה ושלוחיה, ביצעה מתקפת סייבר נגד שירות וואטסאפ ומשתמשי וואטסאפ. פייסבוק לא הגישה כל ראיה לנטען על ידה כלפי קבוצת NSO, לא כל שכן כלפי עובדיה, המבקשים, באופן אישי. פייסבוק מנסה להסתמך על כתבי תביעה נגד NSO בהליכים אחרים, שטרם התבררו ועל כתבות בעיתונות, אך כפי שהודה מר הרמון, אין בכתבי התביעה ובכתבות משום ראיה לאמיתות תוכנם. נוכח האמור נראה, שסיכויי התובענה גבוהים וטובים יותר מסיכויי ההגנה והמבקשים עמדו בתנאי הראשון למתן סעד זמני".

 

לאחר מכן מתפנה השופט לדון בתצהיר שהגישה עזרזר: "גב' אורית עזרזר מפרטת בתצהירה את הנזקים המתמשכים שנגרמים לה עקב חסימת חשבונותיה: חסימת החשבונות מהווה פגיעה חמורה ביכולתה להתבטא ולקבל מידע ממשתמשים אחרים ברשתות, לרבות בכל הנוגע למידע המופיע בקבוצות בהן היא חברה. בנוסף, עלול להיגרם נזק לשמה הטוב בשל סגירת החשבונות, פייסבוק ואינסטגרם, באופן פתאומי. גב' עזרזר נשאלה על כך בחקירה הנגדית והוסיפה, שכל חברי הילדות שלה נמצאים בקנדה ועקב סגירת החשבונות, אין לה עתה קשר עמם, שכן כל הקשר התבצע באמצעות פייסבוק. על פי תצהירה ועדותה של גב' עזרזר שוכנעתי, שחסימת חשבונותיה גרמה לה לנזק מתמשך ונמשך.

 

"לא שוכנעתי ולו לכאורה, שייגרם לפייסבוק נזק כלשהו אם חשבונותיה של גב' עזרזר יושבו לפעילות. אף שאין להקל ראש בטענות פייסבוק בדבר הנזק שעלול להיגרם לה ולמשתמשיה, לא הונחה תשתית ראייתית לכאורית לטענותיה, כמפורט לעיל. כתוצאה מכך, לא הוכיחה את הנזק הנטען".

 

ואולם, השופט רחמים מצא שאי אפשר להשליך מהתצהיר של עזרזר לגבי שאר העותרים. "יש טעם רב בטענת ב"כ המשיבה, שמדובר בנזקים אינדיבידואליים הדורשים הוכחה", הוא כתב. "גב' עזרזר נשאלה לגבי יתר המבקשים ולא ידעה לומר דבר לגבי מידת השימוש שלהם בפייסבוק וחלקם כלל לא היו 'חבריה' בפייסבוק. בהעדר תצהיר לעניין הנזק מטעם מבקשים 6-2, לא נותר אלא לדחות את בקשתם למתן סעד זמני".

 

מ-NSO נמסר בתגובה: "בית המשפט קיבל את טענות העובדים והחליט להורות לחברת פייסבוק לחזור בה מהצעד החד צדדי בו נקטה. החלטת בית המשפט והעובדה כי דחה את טענות חברת פייסבוק מהווה ניצחון חשוב של עובדי חברת NSO. אנו בטוחים כי בהמשך לאמירות החד משמעיות של בית המשפט, פייסבוק תחזור בה מהפעולה בה נקטה כלפי עובדים נוספים בחברה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x