$
משפט

"BDO מעלים עין מפעולות בלתי חוקיות של הנהלת קרסו נדל"ן"

כך טוען מכבי קרסו, בעל מניות בחברה, בתביעה שהגיש נגד משרד רו"ח BDO המשמש כרואה החשבון המבקר של החברה. בא כוח BDO: "מכבי קרסו שם לעצמו למטרה לנסות לטעון לפגמים בתפקוד משרד רו"ח, אך ורק לצורך מלחמתו בבעלי מניות אחרים בחברה"

הקרבות בקרסו נדל"ן ממשיכים: מכבי קרסו (70), בעל מניות (12.42%) ודירקטור באימפריית הנדל"ן של משפחת קרסו, חברת קרסו נדל"ן, הגיש היום בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות על הפסקת כהונתו של משרד BDO כרואה החשבון המבקר של החברה. זאת בטענה, כי " נראה כי משרד BDO בוחר להעלים עין מפעולות נפסדות ובלתי חוקיות של הנהלת החברה וחלק מבעלי השליטה בחברה ובהן ניסיונות של ההנהלה להסוות כשלים ניהוליים מהותיים ועוד". יש לציין כי בין מכבי קרסו לחברת קרסו נדל"ן ובעלי מניות בה סכסוך משפטי המתנהל מזה מספר חודשים בבית המשפט.

 

 

 

מכבי קרסו, נכדו של איש העסקים משה קרסו ז"ל שהקים את קבוצת קרסו, הגיש לאחרונה תובענה כנגד מנהלי חברת קרסו נדל"ן שהינה חברה פרטית העוסקת בתחום הנדל"ן. בבקשה שהגיש היום לבית משפט טוען מכבי קרסו באמצעות עו"ד שמוליק קסוטו כי "למכבי (דירקטור בחברה) הגיעו ראיות לפיהן בניגוד לחוק החברות לא מתקיימת אי תלות בין משרד BDO לחברה, וזאת לאור שירותים נוספים שמעניק משרד BDO לחברה שהיקף התמורה בגינם עולה בהרבה על עבודת הביקורת שהוא מבצע עבור החברה".

 

מכבי קרסו מכבי קרסו צילום: צביקה טישלר

 

יש לציין כי מנספחים שצורפו לבקשה עולה כי טענות מכבי קרסו נדחות על ידי משרד רו"ח וחברת קרסו נדל"ן.

 

חברת קרסו נדל"ן השיבה לפני מספר ימים במכתב לבא כוח מכבי באמצעות עו"ד איל רוזובסקי ממשרד מיתר ובו כתבה, כי בסוף דצמבר הצביעה אסיפת בעלי המניות על המשך כהונתו של משרד BDO לאחר עמדת מכבי קרסו. "בסיום הדיון הצביעה אספת בעלי המניות על המשך כהונתו של משרד זיו האפט -BDO כרואה המבקר של החברה ברוב קולות כנדרש... משהתכנסה אסיפה שנתית כאמור, ובעלי המניות דנו והצביעו בנושא, פנייתו של מכבי קרסו כי דירקטוריון החברה יפעל להפסיק את ההתקשרות עם משרד רואה החשבון BDO אינה יכולה להתקבל בהיותה חסרת בסיס. כך או כך, טענות מכבי קרסו בעניין אי התלות של רואה החשבון נדונו בחודש האחרון הן בוועדת הביקורת של הדירקטוריון והן באספת בעלי המניות השנתית, לאחר שנדחו".

 

כמו כן ביום חמישי האחרון הגיב משרד רו"ח BDO באמצעות עו"ד ניר מילשטיין במכתב בו ציין כי "המשרד אינו מפר את עיקרון אי התלות במבוקר החברה, וברי לכול בר דעת כי מכבי קרסו שם לעצמו למטרה לנסות לטעון לפגמים בתפקוד משרד רו"ח , אך ורק לצורך מלחמתו בבעלי מניות אחרים בחברה. מכבי קרסו מעלה טענות שגויות. אין פסול בכך שהחברה ו/או בעלי מניות בחברה יקבלו ממשרד BDO יעוץ מס או שירותים אחרים. משרד BDO מקפיד על הכללים לעניין העדר ניגוד ענייניים ופגיעה באי תלות... משרד BDO אינו חלק מסכסוך בעלי המניות בחברה ויעמוד על זכויותיו ויפרע ממכבי קרסו בגין כול הוצאה, נזק ופגיעה בשמו הטוב".

 

מקרסו נדל"ן נמסר: "מינוי משרד BDO כרואה החשבון המבקר של החברה נעשה כדין ובהתאם להוראות תקנון החברה. אין בכוונתנו להגרר אחר פרובוקציות ומופעי יח״צ של מכבי קרסו ובעיקר שאלו מתבצעים יום אחד לפני פתיחת הליך גישור בפני השופט בדימוס איתן אורנשטיין אליו הסכים מכבי קרסו עצמו".

 

טרם הוגשו תגובות המשיבים לבית המשפט.

 

x