$
משפט

בלעדי לכלכליסט

אושרה ייצוגית נגד ביטוח ישיר: האריכה ביטוח דירה ללא הסכמת המבוטחים

כך קבע שופט ביהמ"ש המחוזי מרכז יחזקאל קינר, בנוגע לבקשה שהוגשה ב-2016. לפי ביטוח ישיר - סעיף חידוש אוטומטי של חוזי ביטוח דירה מעוגן בתיקון בחוק מ-2015. אולם השופט קבע כי החברה לא הייתה רשאית להחיל את הסעיף על חוזי ביטוח שנחתמו מוקדם יותר

ליטל דוברוביצקי 14:4820.12.20

בית המשפט המחוזי מרכז אישר היום (א') הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח ביטוח ישיר (איי.די.איי), לאחר שנטען כנגדה במסגרת בקשה לאישור ייצוגית, כי היא נוהגת שלא כדין בכך שהיא מחדשת לתקופה נוספת את פוליסות ביטוח הדירה שלקוחותיה רכשו ממנה, תוך העלאת דמי הביטוח וללא קבלת הסכמתם, הן לחידוש הפוליסה, והן להעלאת דמי הביטוח.

 

 

השופט יחזקאל קינר קבע כי "לאור המסקנה אליה הגעתי כי ביטוח ישיר לא היתה רשאית לכאורה להאריך את חוזה הביטוח ולהעלות את דמי הביטוח ללא קבלת הסכמתם הפוזיטיבית של חברי הקבוצה, הרי משעשתה כן, תוצאה מסתברת היא, כי למצער נגרם לחברי הקבוצה נזק בסכום ההפרש בין דמי הביטוח שנגבו מהם בגין תקופת החידוש, לבין דמי הביטוח שנגבו מהם בתקופה הקודמת לה".

 

עו"ד שלומי מושקוביץ עו"ד שלומי מושקוביץ צילום יוסי לטובה

 

הבקשה לאישור ייצוגית הוגשה בשנת 2016 על ידי עו"ד שלומי מושקוביץ המיוצג על ידי עו"ד נתי פולינגר. זאת לאחר שעו"ד מושקוביץ טען כי ביולי 2015 ערך ביטוח דירה בחברה ושילם 1,000 שקל. בנובמבר 2015, במהלך תקופת הביטוח, שלחה ביטוח ישיר לתובע הייצוגי הודעה במייל ולפיה שודרגה פוליסת הביטוח שלו לפוליסה חדשה תוך שהיא מציינת כי יוכל ליהנות מחידוש רציף מדי שנה כברירת מחדל. ביולי 2016, כארבעה שבועות לפני תום תקופת הביטוח שלחה ביטוח ישיר לתובע הייצוגי הודעה במייל כי חידשה את הפוליסה לשנה נוספת.

 

דמי הביטוח בגין הפוליסה המחודשת עלו מסך של 1,000 שקל לשנה לסך של 1,890 שקל לשנה, אך העלאת דמי הביטוח לא צוינה בהודעת החברה. חברת הביטוח טענה כי חידוש חוזי הביטוח נעשה כדין שכן הוא מעוגן בהוראות הפוליסה החדשה ועל פי סעיף 14 (חידוש רציף של הפוליסה כברירת מחדל שנכנס לתוקף כתיקון ביולי 2015) מתאפשר לחברת הביטוח לחדש את פוליסת ביטוח דירה באופן אוטומטי, אלא אם כן המבוטח הודיע כי אינו מעוניין. עוד טענה כי הדבר נעשה לטובת המבוטח על מנת לשמור על רציפות בפוליסה, בעיקר לגבי מי שנטל מהבנק הלוואה מובטחת במשכנתה. מנגד, טען התובע הייצוגי כי אין בסעיף 14 בכדי לסייע לחברת הביטוח ולהכשיר את חידוש הפוליסות באופן אוטומטי ללא קבלת הסכמת המבוטחים.

 

בית המשפט אישר את הגשת התביעה כייצוגית, וקבע בין השאר כי חברת הביטוח לא היתה רשאית להחיל את סעיף 14 בפוליסה החדשה שהוציאה החל מיולי 2015 על חוזי ביטוח קיימים שנכרתו במועד מוקדם יותר. למעשה, בית המשפט קבע שסעיף 14 אינו מהווה סעיף של חידוש ביטוח מאליו, משני טעמים עיקריים: הן מאחר וזה לא חידוש אוטומטי אלא רק אופציה לחברת הביטוח לבצע חידוש (והיא לא תמיד משתמשת בו) ומאחר וחידוש מאליו יכול להתבצע רק באותם תנאי הביטוח, לרבות המחיר, ואילו ביטוח ישיר העלתה את הפרמיה כך שלא ייתכן שמדובר בחידוש מאליו.

 

באשר להעלאת דמי הביטוח קבע השופט כי "הדין הוא כי על חברת הביטוח להציע למבוטח את העלאת דמי הביטוח המבוקשת על ידה, ואם ייתן את הסכמתו הפוזיטיבית לכך – ייכרת ביניהם חוזה בדבר העלאת המחיר. לחברת הביטוח אסור להעלות את דמי הביטוח אם לא ניתנה הסכמתו הפוזיטיבית של המבוטח לכך".

 

עו"ד נתי פולינגר עו"ד נתי פולינגר

 

בא כוח התובע מסר בתגובה: "ההחלטה של בית המשפט מבהירה כי המצב בו חברת ביטוח יכולה להעלות מחיר ללקוחות, אגב חידוש של הפוליסה, ללא קבלת הסכמה הלקוחות הינו בלתי חוקי. בנוסף, בית המשפט הבהיר כי סעיף בפוליסה המקנה רק לחברת הביטוח לקבוע את תנאי החידוש ואת הזכות הבלעדית לחדש את הפוליסה בתנאים שתחפוץ, אינו מהווה חידוש אוטומטי, והוא מנוגד לדין ומקפח את הלקוחות".

 

מביטוח ישיר נמסר כי "ההחלטה התקבלה רק הבוקר ובחברה לא הספיקו עדיין ללמוד אותה ולקבל החלטה לגבי המשך ההליך. על פניו ההחלטה מפתיעה, משום שמדובר בחידושי פוליסות דירה משועבדות, שהדין תומך בחידושן האוטומטי לכל אורך חיי ההלוואה וכאשר הפרשי המחיר נובעים מתום תוקפן של הנחות שניתנו לתקופה מוגבלת".
x