$
בארץ

אחרי הנפילה ברבעון השני: המשק צמח ב-38% ברבעון השלישי - מעל הציפיות

עם זאת, בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 המשק התכווץ ב-1.4%. הסיבה העיקרית לזינוק: השפעת המגבלות שהוטלו ברבעון השני היתה גדולה באופן משמעותי מאשר ברבעון השלישי. מתחילת 2020 ירד התמ"ג ב-3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

דורון ברויטמן 12:5916.11.20

מעל לציפיות: התוצר המקומי הגולמי של ישראל ברבעון השלישי של שנת 2020 עלה ב-37.9% בחישוב שנתי (8.4% לעומת הרבעון השני), כך על פי האומדן הראשון לרבעון השלישי שפרסמה היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמו כן, התמ"ג לנפש עלה ב-35.7%. יחד עם זאת, ביחס לרבעון השלישי בשנה הקודמת ירד התמ"ג ב-1.4%. בסך הכול מאז תחילת השנה ירד התמ"ג ב-3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

העלייה החדה בתמ"ג ברבעון השלישי, על פי הלמ"ס, נובעת מההתכווצות המשמעותית במשק ברבעון השני של השנה בעקבות משבר הקורונה והצעדים שהממשלה נקטה להתמודדות עם הנגיף. כך, במהלך הרבעון השני, בחודש אפריל, המשיכו ההגבלות על מספר העובדים במקומות העבודה, סגירת מוסדות החינוך וכל מקומות הבילוי והפנאי. בחודש מאי החלו במתן הקלות בעקבות זו בחזרה חלקית לשגרה בכפוף לעמידה בתנאי "התו הסגול" בנוסף לאורך כל התקופה נמשכה מדיניות של הגבלת כניסות ויציאות של תיירים מהמדינה. כתוצאה התוצר המקומי הגולמי ירד בצורה חריגה לרמה של 29.8%-.

 

תחזיות האנליסטים עמדו על צמיחה של 25% ברבעון השלישי.

 

תמ"ג מנוכה עונתיות: שינוי לעומת הרבעון הקודם בחישוב שנתי

 

 

 

במהלך רוב הרבעון השלישי שיגרת הפעילות הייתה דומה לזו של המחצית השנייה של הרבעון השני. ב- 18.9, ערב ראש השנה, נכנס לתוקפו הסגר השני שכלל סגירת מקומות העבודה למעט מקומות העבודה החיוניים. השפעת המגבלות שהוטלו בשל משבר הקרנה הייתה גדולה בצורה משמעותית ברבעון השני מאשר ברבעון השלישי ומכאן ההתאוששות של המשק ברבעון השלישי יחסית לרבעון הקודם.

 

בתוך כך, ביחס לרבעון השני של שנת 2020 ולאחר ניכוי השפעת העונתיות החישוב שנתי עלה התמ"ג העיסקי ב-43.1%, ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-42%, ההשקעה בנכסים קבועים עלתה ב-7.3%, ההוצאה לצריכה ציבורית עלתה ב-5.1% ויצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים וחברות ההזהק) עלה ב-44.6%.

 

ההוצאה בצריכה פרטית נפגעה בצורה משמעותית ביותר ממשבר הקורונה במחצית הראשונה של השנה. ברבעון השני ירדה הצריכה הפרטית ב-43.7% בחישוב שנתי (13.4 בחישוב רבעוני) אך כאמור הצליחה להתאושש ברבעון השלישי. בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020 ירדה הצריכה הפרטית ב- 10.1% לעומת שלושת הרבעונים הראשונים אשתקד.

 

הצריכה הפרטית לנפש עלתה ב- 39.7% בחישוב שנתי (8.7% בחישוב רבעוני). העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השלישי של 2020 משקפת עלייה של 34.7% בחישוב שנתי (7.7% בחישוב רבעוני) בצריכה פרטית שוטפת לנפש (ההוצאות למזון, משקאות וטבק, לשירותים אישיים, לדיור, לדלק וחשמל לאחזקת בית, ולמוצרי תעשייה לצריכה שוטפת). ההוצאה לצריכת מזון, משקאות וטבק לנפש עלתה ב 15.7% ברבעון השלישי של שנת 2020 בחישוב שנתי.

 

ההוצאה לצריכת השירותים השונים לנפש שנפגעה משמעותית מהסגר והגבלות הריחוק החברתי שנכפו ברבעון השני עלתה בצורה חדה ברבעון השלישי עם ההקלות בהגבלות. צריכת השירותים עלתה ב-99.8% בחישוב שנתי (18.9% בחישוב רבעוני), אך רמת הצריכה של השירותים במונחים ראליים עדין נמוכה מאוד ודומה לרמה של שנת 2004. הגורמים המשפיעים במיוחד על ההתאוששות בצריכת השירותים היו העליות בשירותי האירוח ובשירותי אחזקת משק הבית.

 

ההוצאה למוצרים בני-קיימה למחצה לנפש (ההוצאה על הלבשה והנעלה, טקסטיל לבית, כלי עבודה ובית קטנים חשמליים, מוצרי בידור ופנאי וחפצים אישיים) עלתה ברבעון השלישי של 2020 ב-127.1% בחישוב שנתי (22.8% בחישוב רבעוני) וחזרה לרמת הצריכה של הרבע הראשון השנה.

קניון ממילא, ירושלים קניון ממילא, ירושלים צילום: שלו שלום

 

ההוצאה למוצרים בני-קיימה לנפש עלתה ב-261.3% בחישוב שנתי (37.9% בחישוב רבעוני). ההוצאות לכלי רכב לשימוש פרטי עלו בצורה חדה לאחר ירידות ברבעונים הראשונים של השנה אך עדיין רמת הצריכה המצטברת של כלי הרכב בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נמוכה ב- 24.5% יחסית לרמה של שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2019.

 

ההוצאה לצריכה ציבורית כאמור עלתה ב-5.1% כאשר הוצאה לצריכה אזרחית עלתה ב-23.5% בחישוב שנתי (5.4% בחישוב רבעוני), התמורה לשכירים (שמשקפת את שעות העבודה בפועל) שכלולה בהוצאה לצריכה האזרחית עלתה ב-75.8% בחישוב שנתי (15.1% בחישוב רבעוני) לאחר ירידה של 35.4% בחישוב שנתי (10.3% בחישוב רבעוני) בעקבות החופשה החריגה שאליה הוצאו העובדים במהלך חודש אפריל. לעומת זאת, ההוצאה לצריכה ביטחונית ירדה ב49.3% בחישוב שנתי לאחר עלייה חדה ברבעון הקודם.

 

למרות העליות היפות שנרשמו במרבית האומדנים, נרשמה ירידה של 6% בחישוב שנתי ביבוא הסחורות והשירותים בהמשך לירידה של40.1% ברבעון הקודם. יבוא השירותים ירד ב26.7% (7.5% בחישוב רבעוני). לעומת זאת, יבוא הסחורות האזרחיות עלה ב-27.4% (6.2% בחישוב רבעוני) כאשר היבוא הביטחוני ירד לאחר עלייה משמעותית ברבעון השני של השנה. יבוא היהלומים עלה ברבעון השלישי לאחר ירידה ברבעון הקודם, כך שיבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים ירד ברבעון השלישי של 2020 ב-16.1% בחישוב שנתי .

 

 

השוואה עולמית

 

 

 

מצבה של ישראל טוב יחסית בהשוואה למדינות אחרות בOECD. אם בישראל עלה התמ"ג ברבעון השלישי ביחס לרבעון השני ב-8.4% הרי שבגרמניה עלה התמ"ג ב-7.4% ובשבדיה ב-4.3%. לעומת זאת, בצרפת עלה התמ"ג ביחס לרבעון השני ב-18.2%, בספרד ב-16.7% ובאיטליה ב-16.1%. בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד הרי בישראל ירד התמ"ג ב-1.4 ואילו בספרד ירד התמ"ג ב-8.7%, באיטליה ב-4.7% ובצרפת ב-4.3%.

x