$
בארץ

"דנה עזריאלי אישרה תרומות למכללת שנקר כשהיא בניגוד עניינים"

מדו"ח ביקורת של משרד המשפטים עולה כי בקרן עזריאלי הועסקו 64 עובדים שלהם קשר משפחתי עם עובדים אחרים. שני עובדים בכירים נשואים זה לזה ואף נבחרו כמורשי חתימה בעמותה

תומר גנון 06:5314.09.20
דנה עזריאלי, המכהנת כיו"ר קרן התרומות של קבוצת עזריאלי, השתתפה בדיונים שבהם אושרו העברות כספים למכללת שנקר, שבה היא כיהנה במקביל כיו"ר חבר הנאמנים בהתנדבות, וזאת בניגוד להנחיות רשם החברות. כך עולה מדו"ח ביקורת של משרד המשפטים.

 

על פי הדו"ח, בשנים 2013-2012 קרן עזריאלי העבירה לשנקר תרומות של 2.79 מיליון שקל, בעת שדנה עזריאלי היתה יו"ר חבר הנאמנים של בית הספר הגבוה להנדסה ועיצוב. לאור זאת, נטען בדו"ח, היה מדובר לפי חוק בצד קשור, ולעזריאלי היה לכאורה "עניין אישי" באישור התרומה. עזריאלי ציינה אמנם בדיונים את העניין האישי שהיה לה בתרומות, אולם לא נמנעה מלהשתתף בדיון.

  

דנה עזריאלי דנה עזריאלי צילום: עמית שעל

 

"הביקורת מציינת שהתנהלות זו היא בניגוד להנחיות הרשם שלפיהן אם בעל התפקיד בעמותה נמצא בניגוד עניינים בעניין פרטני מסוים, על בעל התפקיד להימנע מהשתתפות בדיונים ומהבעת עמדה באותו עניין". עזריאלי, נציין, עזבה את תפקיד יו"ר חבר נאמני שנקר ביולי 2013.

 

העמותה מסרה בתגובה לדו"ח כי "עזריאלי נהגה באופן נאות, משום שיו"ר חבר נאמנים הוא תפקיד ייצוגי סמלי בלבד". היא הוסיפה כי "ההחלטה התקבלה פה אחד, ונחתמה על ידי כל חברי הוועד תוך ציון העניין האישי".

 

ממצא נוסף בדו"ח הביקורת, שנערך על ידי רו"ח אלעד גריזים, הוא שבמהלך הבדיקה התברר שבקרן הועסקו 64 עובדים שלהם קשר משפחתי עם עובדים אחרים. שני עובדים בכירים נשואים זה לזה ואף נבחרו כמורשי חתימה בעמותה.

 

"התנהלות זו הנה בניגוד להנחיות הרשם להתנהלות עמותות בהתאם לחוק שלפיהן העסקת מספר קרובי משפחה בעמותה מעלה חשש להתנהלות בניגוד למינהל תקין מחייב. העסקת עובדים או רכישת שירותים צריכות להיות על פי אמות מידה אובייקטיביות וטובת העמותה, ולא שיקולים של קרבה משפחתית. על העמותה להימנע גם מהעסקת מספר קרובי משפחה בתפקידים בכירים וזאת לאור ניגודי העניינים הטמונים בהעסקה".

 

העמותה מסרה בתגובה לדו"ח כי היא "נתנה דעתה לנושא העסקת שני הבכירים, והפתרון שניתן הוא שהם אינם רשאים לחתום ביחד על מסמכים. הנהלת העמותה והגוף המבקר ידונו בנושא העסקת עובדים בעלי קשר משפחתי".

 

x