$
משפט

שקיפות: נשיאת בית המשפט העליון פרסמה מתי שופטים צריכים לפסול את עצמם

הרשימה שפרסמה אסתר חיות באתר בתי המשפט כוללת גם מצבים שהיו בתחום האפור. בין היתר שופט צריך להימנע מלדון לא רק בעניין שקשור לבני משפחתו וחבריו הקרובים אלא גם בתיקים שקשורים למקומות העבודה של ילדיו ובני זוגם, ובתיקים של בני משפחה של מתמחים או עוזרים משפטיים

ענת רואה 12:3507.08.20

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות פרסמה הבוקר מסמך ובו אמות מידה שמגדירות מתי שופטים ורשמים צריכים לפסול את עצמם מלשבת בדין.

 

המסמך פורסם לקראת הכוונה לפרסם באתר בתי המשפט, בתחילת שנת המשפט הקרובה בתחילת ספטמבר, את רשימת המניעויות של כל שופט ורשם, בכל הערכאות.

 

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. הגברת השקיפות נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. הגברת השקיפות צילום: עמית שאבי

הרשימה נועדה להבטיח ניהול משפט הוגן ויעיל ולמנוע מצב שבו תיקים שבהם יש עילה לפסילות או סיכוי גבוה לפסילות ינותבו מלכתחילה לגורם השיפוטי המעורב.

 

בהודעה שפרסמה הנהלת בתי המשפט הבוקר נכתב כי הרשימה מתנהלת במערכת בתי המשפט מזה שנים ועד היום נמסרה לכל דורש במענה לשאילתות או לבקשות לפי חוק חופש המידע. הרשימה אף פורסמה באתר חופש המידע הממשלתי. עם זאת, כחלק ממהלך לקידום השקיפות החליטה הנשיאה על פרסום מרוכז ויזום של הרשימה באתר בתי המשפט.

 

הרשימה היא דינאמית ומתייחסת בעיקרה ל"בעלי דין חוזרים". על פי המבחן ל"חשש ממשי למשוא פנים" בחוק בתי המשפט, השאלה אם על שופט או רשם לפסול את עצמם צריכה להיבחן לגופה בכל מקרה ומקרה בהתנאם לנסיבותיו.

 

אולם בעקבות שאלות שהתקבלו משופטים ורשמים בנושא, ובמטרה לגבש רשימה אחידה ועקבית, הועברו אמות מידה שיהיו לעזר לשופטים בעת הכנת רשימה עדכנית.

 

לפי אמות המידה, שופט או רשם יכלול ברשימת המניעויות בעלי דין ועורכי דין, שלמיטב ידיעתו הם "שחקנים חוזרים" המתדיינים תדיר בבית המשפט שבו הוא מכהן, ואשר קיים "חשש ממשי למשוא פנים" אם ידון בעניינם או עילת פסלות אחרת.

 

בין היתר, שופט או רשם יכלול ברשימת המניעויות שלו את הגורמים הבאים, ככל שהם מתדיינים חוזרים בבית המשפט בו הוא מכהן: בן משפחה של השופט או הרשם או מי שמתקיימת לגביו קרבה ממשית אחרת; בעד דין או בא כוח שהיה לקוחו של השופט קודם למינויו לשיפוט ולא חלפו 5 שנים מאז הטיפול בעניינו; גורם שהשופט מועסק על ידו במסגרת עיסוק נוסף או מקבל ממנו גמול עבור פעילות או עיסוק נוספים; עו"ד שהיה שותף של השופט או הרשם ולא חלפו 5 שנים מהיותם שותפים. המניעות תמשיך לחול גם מעבר ל5- שנים, ככל שיש בין הצדדים קשרי חברות הדוקים.

 

עוד ברשימה: מצב בו עורך דין שמטפל בעניינו של שופט או רשם או בן משפחתו. ככל שמדובר בטיפול מתמשך, המניעות תמשיך 5 שנים מיום סיום הטיפול בעניין. אם ישנם קשרי חברות הדוקים, המניעות תמשיך גם לאחר מכן. משרד עורכי דין שבן משפחה של שופט או רשם הוא מתמחה או עו"ד בו; עו"ד לשופט או רשם יש קשר חברתי הדוק או קירבה ממשית אחרת עמו; מקום עבודה של בן או בת זוג של שופט או רשם וכן של ילדיו הבגירים גם אם אינם עוסקים בערכית דין, ככל שמדובר במתדיין חוזר בערכאה שבה מכהן השופט או הרשם. זאת בתנאי שהעובד, קרוב המשפחה של השופט, מחזיק בתפקיד ניהול בכיר במקום העבודה או שותף ובעל עניין.

 

אולם דיונים בבית המשפט עליון. רשימה של מניעויות לכל השופטים אולם דיונים בבית המשפט עליון. רשימה של מניעויות לכל השופטים צילום: אלכס קולומויסקי

גם מצב בו עו"ד שעבד כמתמחה של שופט או רשם ועו"ד שעבד עמו כעוזר משפטי יש לכלול ברשימה לפחות למשך שנה מסיום העבודה. ואם נשמר קשר חברתי הדוק לאחר סיום העבודה, המניעות תמשיך לחול.

 

בני משפחה בדרגת קרבה ראשונה לעוזר משפטי או מתמחה שהם מתדיינים חוזרים, בתקופה בה העוזר המשפטי או המתמחה מועסק בלשכת השופט – צריכים גם הם להופיע ברשימת המניעויות.

 

לפי הודעת הנשיאה, כל שופט או רשם אחראי לעדכון רשימת המניעויות שלו עם תחילת שנת המשפט. אין צורך לעדכן את רשימת המניעות בדבר מניעות שהיא מטבעה זמנית וקצרת מועד ואשר אינה צפויה לעלות על חודשים ספורים. אולם אין בכך כדי לפטור את השופט או הרשם מחובת הגילוי או מהימנעות מלשבת בדין במקרה קונקרטי זה או אחר.

 

 

x