$
חדשות נדל

רעש המטוסים פחת והוועדה המחוזית המליצה לצמצם את הפקעת הקרקעות לחקלאים

תחום הרעש בבסיס תל נוף השתנה ואפשר את הסרתם של מגבלות הבניה שהיו קיימות בעבר; בעקבות השינוי, המליצה הועדה המחוזית על צמצום שטח תוכנית אשר איימה להפקיע כ-1,000 דונם של קרקעות חקלאיות מהמושבים גני יוחנן וכפר ביל"ו לטובת הרחבת הישוב קרית עקרון

דותן לוי 19:3105.03.20

שינוי תחום הרעש בבסיס חיל האוויר - תל נוף עשוי לשמש כחבל ההצלה לחקלאי המושבים כפר ביל"ו וגני יוחנן אשר חלק מהשטחים החקלאיים שלהם סומנו בתוכנית המתאר המחוזית כמיועדים להרחבתה של קריית עקרון. מדובר בתוכנית שמשתרעת על שטח של כ-1,240 דונם מהם 560 מיועדים לפיתוח והיתר מסומנים כשטחים פתוחים, מרביתם הם שטחים חקלאיים של שני המושבים. התוכנית אושרה על ידי המועצה הארצית ביולי 2019 והוגשו לה התנגדויות אשר נדונו לאחרונה (20 לפברואר) בוועדה המחוזית.

 

 

 

 

אחת הטענות המרכזיות שעלו במסגרת ההתנגדויות הייתה, כי התוכנית אושרה לאור נתונים מסוימים שהיו ידועים בעת אישורה, ובהם מגבלות בנייה כנגזרת מתחום הרעש של הבסיס הסמוך. מגבלות אלו שונו לאחר אישור התוכנית ולכן סברו המתנגדים, כי יש לשקול אותה מחדש. לאחר שהוועדה שמעה את כלל ההתנגדויות היא המליצה למועצה הארצית לבחון את האפשרות לצמצם חלק מהתוכנית לאור השינוי במגבלות תחום הרעש. "בהתאם לשינוי במגבלות התח"ר ניתן לשקול את צמצום השטח בייעוד ספורט ונופש, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור וכן ייעוד של תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור", לשון ההחלטה.

 

שטחם החקלאי של 2 המושבים עומד על כ-3,000 דונם בלבד ובעבר כבר הופקעו מהם שטחים לטובת הקמת מחלפונים בכביש 40 ולטובת בסיס ביל"ו. אחת הטענות של החקלאים היא שהתוכנית תפגע בכ-1,000 דונם חקלאיים ותיצור רצף אורבני בין מסילת המרכז הסמוכה למזכרת בתיה ועד גבולה המערבי של העיר רחובות, מהלך זה צפוי לפגוע ביכולתם של החקלאים לעבד את אדמותיהם.

 

המועצה האזורית גזר אשר יוצגה על ידי עורכי הדין עדי הדר ואברהם יורקביץ ממשרד שרקון, בן עמי, אשר ושות' טענה בפני הוועדה המחוזית, כי השינוי בתחום הרעש לאחר עשרות שנים הוא מהותי ודרמטי, כך שכיום התכנון צריך להתחשב בו ולהצמיד את הבינוי לדופן הקיימת של קריית עקרון. תכנון מחודש לאור השינוי, יצמצם שטחים מבוזבזים בשכונה המתוכננת, וימנע רמיסה גסה של שטחים חקלאיים ופתוחים. המלצות הועדה המחוזית צפויות לעלות בקרוב לדיון במועצה הארצית.

x