סגור

השקעות אלטרנטיביות: בחירת השקעה בעולם לא מפוקח

ההתעניינות בהשקעות אלטרנטיביות, ההולכת וגוברת בקרב משקיעים מוסדיים ופרטיים כשירים ומתוחכמים, מייצרת "אינפלציה" של הזדמנויות השקעה בארץ ובעולם. לאילו דגשים חשוב לשים לב לקראת בחירת השקעה מסוג זה?

הריבית הנמוכה וכמות הכסף ההולכת וגוברת בעולם, מעצימות את החיפוש אחר פתרונות לייצור תשואה עודפת מעל אותה ריבית אפסית, ומעלה את הפופולריות של השקעות אלטרנטיביות. מעבר להשגת תשואה, מטרה נוספת של שילוב השקעות מסוג זה בתיק ההשקעות, היא לייצר פיזור שיקטין את הקורלציה לשוק המסורתי ולנסות ולייצר תשואה חיובית בכל מצב שוק וכתוצאה מכך להקטין את התנודתיות בתיק ההשקעות כולו.
בעשור האחרון, אנו עדים בעולם לביקוש הולך וגובר להשקעות אלטרנטיבות בקרב קרנות פנסיה, מוסדות אקדמאים קרנות רווחה וגופי השקעה מתוחכמים רבים. בישראל, גופים שמנהלים כספי חיסכון הצטרפו מעט באיחור למגמה זו, אך מדביקים את הקצב במהירות ובעקבותיהם גם הלקוחות הפרטיים הכשירים.
ואכן על פי הסקר האחרון שנערך על ידי חברת Preqin, חברת המחקר והמידע הגדולה בעולם לתחום השקעות פרטיות ומוצרים אלטרנטיביים, בשנה הקרובה מתכננים המשקיעים להגדיל השקעותיהם בכל סוגי ההשקעות האלטרנטיביות, למעט נדל"ן.
2 צפייה בגלריה
ענבר פינטל
ענבר פינטל
ענבר פינטל
(יח"צ)
עם זאת, כמו כל השקעה, גם השקעות אלטרנטיביות נושאות בחובן סיכונים ואלמנטים הדורשים בחינה קפדנית ותשומת לב, בין היתר מכיוון שרוב ההשקעות האלטרנטיביות הן השקעות בעלות פיקוח מועט של רגולטור.
בעזרת ענבר פינטל, סמנכ"לית במור קרנות השקעה פרטיות מקבוצת מור בית השקעות, ריכזנו את עיקר הדגשים שכדאי לשים לב אליהם בבואנו לבחור השקעות מסוג זה, על מנת להקטין את הסיכונים הכרוכים בנושאים שאינם קשורים לנכס הבסיס עצמו ולהגביר את הביטחון בהשקעה.
1. האם מאחורי הקרן עומד גוף השקעות ראוי
בבואנו לבחון קרן השקעות המנוהלת ע"י צוות מנוסה עם יכולות מוכחות, אך כזה שעובד פעם ראשונה יחדיו, חשוב לבחור השקעה שמאחוריה עומד גוף השקעות ראוי ובעל מוניטין. בית השקעות איכותי לא יקים קרן השקעות ולא יכנס "להרפתקה" מיותרת אם הוא לא מאמין שהצוות המנהל ונכס הבסיס ראויים ולו רק על מנת לשמור על שמו הטוב.
2. התחייבות השותף הכללי (Skin In The Game)
האם מנהלי הקרן ו/או בית ההשקעות שעומד מאחוריה, משקיעים מכספם הפרטי סכום נאה ובאותם תנאים כמו יתר השותפים? השקעה של כספי הנוסטרו של בית ההשקעות, או מכספם הפרטי של מנהלי הקרן, היא הבעת אמון מצדם לגבי אותה קרן.
3. האם קיים אדמיניסטרטור חיצוני
חשוב לוודא שהגוף שמפרסם את התשואה הוא לא הגוף שמנהל את הכסף ושגוף זה הוא ראוי, בעל ניסיון ועם מוניטין. פרשיות רבות שאנו מכירים היו נחסכות אם גוף נפרד ראוי, היה אחראי על פרסום התשואה ולא מנהל ההשקעות עצמו.
4. שקיפות והתנהלות
חשוב לבדוק את רמת השקיפות ושיתוף המידע לאורך כל חיי ההשקעה החל מראשית בחינת ההשקעה, במהלך תהליך ההצטרפות, לאורך חיי ההשקעה ולא פחות חשוב - בתהליך הפדיון (כדוגמת: קבלת העתק של הסכם הקרן וטפסי הצטרפות חתומים כדין, עדכון משקיעים באופן תדיר, שקיפות וזמינות בזמני משבר ועוד).
5. רואה החשבון והמבקר של הקרן
רואה החשבון והמבקר של הקרן מהווים רובד נוסף של בקרה בנושא חשבונאות ומיסוי. תפקידו של רואה החשבון הוא לבקר את הדוחות אחת לשנה וללוות את הקרן באופן כללי, לכן חשוב לוודא שאחת הפירמות הגדולות בארץ תלווה את הקרן על מנת לתת רובד נוסף של בטחון לתחום שאינו מפוקח כאמור.
6. מהם תנאי פדיון השקעה
השקעות אלטרנטיביות מאופיינות בהיעדר נזילות מידית, לכן חשוב לבדוק מהם תנאי היציאה מההשקעה ובאיזה מצב עולם תנאים אלה אינם מתקיימים.
לסיכום, כיוון שתחום ההשקעות האלטרנטיביות כמעט אינו מפוקח, חשוב לעצור רגע ולשים לב לנושאים שאינם קשורים לאטרקטיביות נכס הבסיס עצמו אלא לאיזונים והבלמים שמתפקדים כרשת ביטחון - גם אם לא מושלמת - אבל הטובה ביותר שניתן להשיג במצב עולם זה.
כתבה זאת נערכה למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין בסקירה כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו, המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם והיא אינה מהווה ייעוץ מיסויי, משפטי או ייעוץ מקצועי. אין בכתבה כדי להוות הצעה להשקעה והיא אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. הכתבה נערכה באופן תמציתי, והיא אינה ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות הנושאים הנסקרים במסגרתה. ענבר פינטל, היא סמנכ"לית במור קרנות השקעה פרטיות מקבוצת מור בית השקעות, אשר עוסקת, בין היתר, בתחומים הנזכרים בכתבה.