$
ספורט ישראלי

ירון זליכה הגיש את טיוטת דו"ח בדיקת המבנה הניהולי של הכדורגל הישראלי

הדו"ח כולל שורה ארוכה של המלצות שמטרתן להביא לשינוי מבני יסודי בענף הכדורגל ובדרך התנהלותו וגרסתו הסופית תוגש לשרה לבנת

כתב כלכליסט 00:0109.10.12

ירון זליכה, שעמד בראש ועדת בדיקת המבנה הניהולי של הכדורגל הישראלי, הגיש את הדו"ח שלו לשרת הספורט, לימור לבנת.

 

הדו"ח כולל שורה ארוכה של המלצות שמטרתן להביא שינוי מבני יסודי בענף הכדורגל ובדרך התנהלותו. את מרבית ההמלצות לא ניתן לפרסם בשלב זה וגם המרכזיות ביותר אינן לפרסום.

 

עם זאת, ידוע כי הוועדה תמליץ על הקמת מינהלת ליגה לקבוצות שתי הליגות המקצועניות בישראל. המינהלת תעסוק בין השאר בארגון ורישוי התחרויות המקצועניות, ובשיווק וקידום האינטרסים המסחריים המשותפים.

 

ועדת זליכה גם תמליץ על הקמת ועדת תיאום ותקציבים שתורכב מכל בעלי האינטרס השונים בענף הכדורגל שתהיה אחראית בין השאר לקביעת כללי העלייה והירידה בין שתי הליגות המקצועניות, לחלוקת התקציבים המתקבלים מזכויות שידור והסכמי שיווק, לטיפול בתופעת ההימורים הבלתי חוקיים, ועוד.

 

כמו כן תהיה דרישה להקמת מנגנון לבדיקת כשירות של הבעלות על קבוצות כדורגל בישראל. המנגנון יחול על כל מי שמחזיק 5% ויותר מבעלות על קבוצת הכדורגל.

 

שרת הספורט לימור לבנת ויו"ר התאחדות הכדורגל אבי לוזון שרת הספורט לימור לבנת ויו"ר התאחדות הכדורגל אבי לוזון צילום: יובל חן

 

הוועדה ממליצה כי כל מי המבקש להיות בעלים של קבוצת כדורגל יעמוד במספר תנאים - לא עבר עבירה מסוג עוון או פשע, הוכיח את יכולתו הכלכלית בפני הבקרה התקציבית, אינו בעלים של קבוצה אחרת בשתי הליגות העליונות, כשירותו (מבחן נאותות כמו מבחן Fit and Proper באנגליה) אושרה על ידי ועדה של שלושה בראשות אב בית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

 

מטרת אישור זה לבחון מעבר לעבר פלילי את פעילותו הנורמטיבית של הפונה, ותרומתו לחברה, את מקור הונו ואת שותפיו העסקיים, לפני שהוא מבקש להיות בעלים של גוף שיש לו צד ציבורי הכולל גם אחריות על ילדים, נערים ונוער. כמו כן מוצעת תקופת צינון, קרי - מי שחדל להיות בעלים של קבוצה לא יהיה רשאי להיות בעלים בקבוצה אחרת לפני שחלפו שנתיים.

 

ועדת זליכה תדרוש גם ביצוע רפורמה מקיפה במבנה קבוצות הילדים והנוער הכוללת בין השאר: הקמת 100 מועדוני כדורגל חדשים לילדים ונוער במימון הטוטו ומשרדי הממשלה, ביטול שיטת הדירוג של קבוצות הילדים מתחת לגיל 12, מתן דגש על תהליכים חינוכיים וחברתיים ותגמול מאמנים על בסיס מטרות ארוכות טווח ולא קצרות טווח כפי שנהוג היום.

 

המלצות נוספות עדיין לא פורסמו, אך ייתכן וכי ידונו בהכנסת נציגי אוהדים למבנה ההנהלה של הקבוצות, התנהלות בשקיפות מלאה ואולי, אף פירוק המרכזים.

 

משבר אמון גדול בענף

 

הוועדה הציבורית לבדיקת המבנה הניהולי של ענף הכדורגל בראשות פרופסור ירון זליכה הוקמה על רקע משבר אמון חריף בין ציבור האוהדים בישראל, גורמי הממשלה השונים ובראשם משרד התרבות והספורט, הפעילים בענף (לרבות שחקנים, מאמנים, שופטים, מנהלים ובעלי קבוצות) ומוסדות הכדורגל ובראשם ההתאחדות לכדורגל.

 

במהלך ישיבות הוועדה הופיעו בפניה עשרות רבות של אישים, המייצגים מכלול רחב של פעילים בענף הכדורגל. במסגרת הישיבות קיימה הוועדה הליך פתוח שבו הקשיבו חבריה קשב רב לזעקת רבים מהם, באשר לכשלים המבניים המאפיינים את ניהול הכדורגל בישראל.

 

בכדי לקבל תמונה מלאה על המצב בענף בשנים אלה והשוואתו למצב בעבר, הופיעו בעלי קבוצות בהווה ובעבר, מנכ"לים של מועדונים, בבעלות פרטית ושיתופית, מאמני נבחרות בעבר ובהווה, נציגי איגוד השופטים, המאמנים, נציגים מקרב האוהדים, נציגי ההתאחדות לכדורגל ועוד.

 

הוועדה התרשמה כי בעיות אלה הן תולדה של כשלים מבניים בהתנהלות הענף לאורך שנים רבות, ומכאן גם שראוי יותר להתרכז בכשלים המבניים עצמם ולא בבעיות אישיות כאלו ואחרות.

 

בהודעה רשמית מההתאחדות לכדורגל נמסר: "ההתאחדות ממתינה למסקנות ועדת המפכ"ל בדימוס, דודי כהן, אשר הוקמה על ידה על מנת שתציג המלצותיה. לעניין ועדת זליכה, כשהדו"ח הסופי יתקבל בידינו, אנחנו נבחן את הדברים באופן פרטני. כל המלצה שנראה לנכון כי תתרום ותטיב לכדורגל הישראלי, נפעל ליישמה. לגבי הפרסומים בדבר טיוטת המלצות ועדת זליכה, ההתאחדות כבר הודיעה כי תתמוך בהקמת מנהלת ליגה. ועדת שטרוזמן, אותה הקימה ההתאחדות לכדורגל על מנת להחמיר את הקריטריונים לבעלות על קבוצת כדורגל, קבעה קריטריונים מחמירים אף יותר מאלה שמופיעים בהודעת ועדת זליכה. בהמלצה לבטל את שיטת הדירוג בגילאי הטרומים - מתפרצת הוועדה לדלת פתוחה מאחר שהדבר כבר מיושם בפועל. ההתאחדות מברכת על הקמת כל מועדון חדש שמצטרף למשפחת הכדורגל הישראלי".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x