סגור
מפעל שטראוס בנצרת
מפעל שטראוס בנוף הגליל (צילום: נחום סגל)

שטראוס תקים ועדה בלתי תלויה שתבחן את הכשל שהוביל למשבר הסלמונלה

למעלה משלושה חודשים לאחר שהתגלה זיהום הסלמונלה במפעל החברה בנוף הגליל, ובטרם חזרה לפעילות החליט דירקטוריון שטראוס על הקמת ועדה בלתי תלויה שתבחן את האירוע, תדון בדרכי הפעולה העומדות בפני החברה ותמליץ בעניין לדירקטוריון. בשבועות הקרובים יוחלט הרכב חברי הוועדה

למעלה משלושה חודשים לאחר שהתגלה זיהום הסלמונלה במפעל הממתקים שלה בנוף הגליל, ובטרם חזרה לפעילות החליט דירקטוריון שטראוס על הקמת ועדה בלתי תלויה שתבחן את האירוע, תדון בדרכי הפעולה העומדות בפני החברה ותמליץ בעניין לדירקטוריון. בשבועות הקרובים יקבל הדירקטוריון החלטה על הרכב חברי הוועדה וכתב המינוי שיסמיך את הוועדה.
בנוסף לאתגרים העומדים בפניה בדרך לקבל חזרה את רישיון הייצור שמשרד הבריאות לקח ממנה עם פרוץ האירוע ולנזק הכלכלי האדיר שנגרם לחברה מהשמדת הענק ומאבדן מכירות לאורך חודשים ארוכים, ניצבים בדרכה של שטראוס אתגרים משפטיים מורכבים. נגד החברה הוגשו מספר תביעות ייצוגיות וכן בקשות לגילוי מסמכים, שהוגשו על ידי בעלי מניות בחברה.
ימים ספורים לאחר גילוי הסלומנלה בסביבת הייצור ובמוצרים מוגמרים, הוגשו נגד החברה 5 תביעות ובקשות להכיר בהן כייצוגיות בהיקף של למעלה מחצי מיליארד שקל. מספר בקשות שהוגשו על ידי בעלי מניות לגילוי מסמכים אוחדו לדיון אחד.
שבועיים אחרי הריקול, העריכה שטראוס כי בעקבות הריקול שנאלצה לבצע וסגירת מפעל הממתקים בנוף הגליל צפויה פגיעה ברווח הנקי השנתי של החברה בהיקף של עד 230 מיליון שקל.
מדוחות החברה לסיכום הרבעון הראשון, במהלכו התרחש האירוע, עולה כי היקף ההשפעה של הריקול על תוצאותיה, שכוללים אומדנים בגין זיכויים ללקוחות החברה, עלויות איסוף המוצרים מהרשתות והחנויות, אומדן היקף השמדת מלאי, עלויות פיצוי לפי קביעת החברה לצרכנים ועלויות נלוות נוספות, הוא פגיעה במכירות של כ-64 מיליון שקל, פגיעה ברווח התפעולי של כ-154 מיליון שקל ופגיעה ברווח הנקי של כ-119 מיליון שקל. ההשפעה על תוצאות מגזר תענוג והנאה הינו פגיעה במכירות של כ-60 מיליון שקל ופגיעה ברווח התפעולי של כ-153 מיליון שקל.
את הרבעון הראשון סיימה קבוצת שטראוס עם ירידה של 73.2% ברווח הנקי שנחתך ל-60 מיליון שקל.
החברה אמורה לשוב לייצר במהלך החודש, אחרי שלא סיימה את הטיפול בתיקון הליקויים שמצא משרד הבריאות בביקורת שערך במפעל.