יותר מ-1,300 איש הגיעו לוועידת הנדל"ן 2013 של "כלכליסט"
אברהם נובוגרוצקי